Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Audio a domácí kina
Kamery
Multimediální centra
Projektory
Streaming videa
Televize
Ostatní
O nás  |  Napište nám
Facebook  |  Twitter
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  Svět audia

Zájem o kabelové TV v ČR roste

, , aktualita
Zájem o kabelové TV v ČR roste
V současné době je v dosahu provozovatelů kabelových sítí v České republice přibližně 90 % českých domácností, které tak mají přístup k digitálně šířeným televizním programům. Celých 75 % zákazníků kabelových TV signál digitálně již přijímá.
Zájem o kabelové TV v ČR roste
Meziroční nárůst počtu domácností využívajících kabelový televizní příjem se ve třetím čtvrtletí tohoto roku ve srovnání s loňskem mírně zvýšil, a celkem nyní přijímá kabelovou televizi přibližně 1,08 milionu domácností. Tím se potvrdil dlouhodobý trend růstu podílu kabelových televizí na příjmu televizního signálu českými domácnostmi. Tento podíl by pak měl podle zjištění České asociace elektronických komunikací o. s. (ČAEK) v roce 2012 překročit hranici 20 %. Potvrzuje se role kabelových televizí jako jedné z rozhodujících platforem při přechodu České republiky na digitální vysílání.„Naše statistiky jsou souhrnem podkladů, které vykazují kabelové televize působící na domácím televizním trhu. Dílčí průzkumy tento vývoj průběžně potvrzují“, říká Zdeněk Vaníček, prezident ČAEK, a dodává: „Máme k dispozici údaje od kabelových televizí, které jsou sdruženy ve dvou profesních asociacích. Kromě nich působí v České republice ještě celá řada lokálních kabelových televizí spravovaných místními samosprávami a bytovými družstvy“.

Podle údajů dostupných ČAEK jak domácí, tak zahraniční dlouhodobé expertízy a informace kabelových televizí ukazují, že kromě mírného nárůstu zákazníků kabelových televizí se mnohem rychleji zvyšuje jiný významný ukazatel – tzv. ARPU (Average Revenue Per User), tj. výnos na domácnost. Děje se tak díky prudkému rozvoji přidaných digitálních internetových a telefonních služeb. Tato skutečnost pak zpětně umožňuje vyšší investice do infrastruktury a tedy i další růst sítí.Podle ČAEK tkví tento dlouhodobě pozitivní trend ve specifických výhodách kabelových televizí a v jejich pečlivé přípravě na proces digitalizace televizního vysílání.
Jsou to zejména tyto skutečnosti:
  • Řádné digitální kabelové vysílání bylo zahájeno s předstihem již v roce 2006; již od roku 2008 nabízejí kabelové televize příjem programů vysílajících ve vysokém rozlišení (HD), tedy téměř o dva roky dříve, než bylo zahájeno stále ještě experimentální HD terestrické vysílání.
  • Kabelové televize současně dbají na zájmy těch domácnosti, které z různých důvodů chtěly či chtějí zůstat u analogového vysílání i poté, kdy bude ve své terestrické podobě vypnuto, a nabízejí vedle digitálního i analogový příjem.
  • Kabelové sítě jsou univerzální platformou, uspokojující všechny oblasti komunikace domácnosti. Mají schopnost z jedné zásuvky výhodně nabídnout další, především internetové a hlasové služby za mimořádně výhodné ceny, které jsou obsluhovány z jednoho místa.
  • Nadále si udržují prvenství, co se týče šíře a žánrové pestrosti programové nabídky a prvenství a odstraňování nevýhod spojených s digitálním vysíláním (např. nemožnost nahrávat jiný pořad než ten, který divák právě sleduje, dodávka televizního signálu do dalších televizních přijímačů v bytě a podobně). Divák kabelové televize je pak první divák, který si díky přidaným službám může aktivně sestavovat - vlastní - televizní program.

„Provozovatelé kabelových televizí věří v budoucnost českého digitálního trhu. Proto neustále přicházejí s nabídkou dalších žánrově odlišných televizních kanálů, přestože to pro ně znamená značnou počáteční investici. Rozmanitost televizních kanálů a jejich programových schémat, které často nabízejí regionální nebo lokální premiéry filmů a seriálů, je pro českého diváka jednou z hlavních výhod digitálního kabelového vysílání,“ k tomu dodává Veronika Tamchynová z Universal Channel ČR a SR.

Kabelové televize v ČR tak mají podle ČAEK svou budoucnost stále před sebou, jednak díky svým technologickým přednostem, na jejichž základě mohou kombinovat analogové, digitální a IPTV systémy, jednak díky očekávanému nástupu HD vysílání, kdy přibližně do dvou let vyvstane pro většinu z přibližně 45 % těch českých domácností, které využívají digitální terestrický příjem, nutnost opět nakoupit nové set top boxy.

Zdroj: digitalne.tv