Pojmy
Quantization Kvantizace - rozdělení samplovaného zdroje do hladin a převod na binární číslo, odpovídající příslušné hladině (např. při digitalizaci). Čím větší kvantizace, tím menší zkreslení převodu. Někdy se používá nelineární kvantizace, kdy nižší hladiny jsou od sebe vzdáleny méně než vyšší, což zvyšuje odstup signálu od šumu na nižších hodnotách
Quantization scale Kvantizační měřítko - míra redukce bitů při diskrétní kosinové transformaci, používající se při kompresi videa (MPEG). Každý makroblok 8x8 je převeden pomocí DCT a je oříznut o příslušný počet bitů - kvantizační měřítko. Lze ho považovat za jeden z ukazatelů kvality videa, který říká míru koskatění, možný rozsah je 1-64, kde 1 je nejlepší.