Pojmy
P-frame predicted image - snímek, který pro dekódování potřebuje jeden nebo několik předchozích snímků, viz. též I-frame a B-frame
P2 Professional Plug-in - nová forma záznamu videa ne na pásku, ale na paměťové karty, zavedenou firmou Panasonic, jde o PCMCIA kartu, která má v sobě sloty na čtyři SD karty, při osazení 1GB kartami to dělá celkem 4GB a až 18 minut záznamu v DV.
PAL Phase Alternating Line - způsob přenosu analogové TV v Evropě, přenáší se 625 řádků v 50 půlsnímcích za vteřinu
PCM Pulse Code Modulation - pulsní kódová modulace je způsob uložení zvuku v digitální podobě, každému vzorku odpovídá jedno číslo, které značí velikost signálu v určitém čase
PDD Professional Disc for DATA (PDD nebo ProDATA) - mechaniky a média pro záznam dat firmy Sony, které využívají modrého laseru o vlnové délce 405nm. Jeden disk má kapacitu 23.3GB a je chráněn proti poškození obalem (cartridge). Jde o datový ekvivalent systému XDCAM, který slouží pro záznam videa v profesionálních kamerách.
Philips VIDI Philips VIDI přináší výrazné zlepšení bílé a černé barvy pomocí lampy, která musí umět vysílat speciální „druhy světla“, konkrétně se jedná o tzv. Brilliant Pulse (zvyšuje jas) a Dark Pulse (zvyšuje počet odstínů šedi pomocí krátkodobého snížení jasu lampy na 25%). Nakonec Tuned Plateau dokáže změnit Brilliant Pulse pro každý barevný segment kolečka zvlášť.

Pomocí této technologie je tak možné vyladit jednotlivé barvy spektra nezávisle na sobě a přizpůsobit si tak obraz svým potřebám. Nevýhodou je nutnost použití speciálních lamp, které např. pro projektor BenQ MP777 stojí v nejlevnějších obchodech 5500 Kč. Cena za lampu tak tvoří téměř 1/4 ceny přístroje.
Pixel je anglicky bod
Pixel aspect ratio určuje velikost pixelu (bodu) videa ve směrech X a Y (X/Y). Například 1 znamená, že v obou směrech je velikost stejná. U DVD se nepoužívá poměr 1, například pro DVD PAL s rozlišením 720x576 při poměru stran videa (aspect ratio) 16:9 je pixel aspect ratio (576*16/9)/720=1.42. V AVI souborech je vyžadován poměr 1.
Pixel resize metoda změny velikosti obrazu: nemění hodnotu pixelů a pouze vypouští nebo duplikuje jednotlivé pixely. Má za následek degradaci obrazu a při zvětšování i zubatění - vhodné jen pro celočíselné násobky původní velikosti (2x, 3x, 1/2x apod.). Viz bilinear resize a bicubic resize.
Post-processing je metoda zlepšení kvality videa (nebo i zvuku) po dekompresi, většinou se jedná o zostření přechodů a vyhlazení ploch (proti čtverečkování apod.)
Posterize úprava obrazu snížením kvantizace (nižší bity pixelu se vynulují). Má za následek efekt "namalovaného obrazu"
Pre-processing se obecně používá při zpracování videa (nebo i zvuku) před kompresí pro zlepšení dosáhnuté kvality. Může jít o různé filtry, deinterlace, pre-antialiasing, pre-blockiness