Pojmy
AAF Advanced Authoring Format - formát pro výměnu projektů mezi různými střihovými programy včetně samotných dat (v původním formátu). Zatímco MXF formát je určen především pro výměnu již hotových projektů, AAF lze použít i pro výměnu ještě nedokončených projektů, ale s různými omezeními, např. se nepřenesou filtry a většina typů přechodů.
ADPCM Adaptive Delta Pulse Code Modulation - adaptivní delta pulsní kódová modulace je způsob uložení zvuku v digitální podobě, každému vzorku odpovídá jedno číslo, které značí pouze rozdíl signálu od předchozího vzorku, což snižuje bitrate. Narozdíl od DPCM není číslo rozdílu lineární, ale logaritmické, čímž se zvyšuje rychlost přeběhu.
AES/EBU Audio Engineering Society/European Broadcasting Union - standard pro přenos digitálního zvuku mezi různými zařízeními, uvedený již v roce 1992. Konektor se používá XLR s twist kabelem, RCA nebo BNC s koaxiálním kabelem nebo F05 optický. Struktura streamu je téměř shodná s S/PDIF rozhraním, ale není kompatibilní.
Aliasing je podvzorkování - při převodu analogového videa do digitálního se vzorkuje s určitou frekvencí. Pokud je vzorkovací frekvence nižší než frekvence signálu*2 (z Shannonova teorému), navzorkovaný výsledek neodpovídá skutečnosti. Laicky řečeno vzniká šum a rušení, odstraňuje se buď filtrem ještě před vzorkováním, nebo tzv. převzorkováním. Viz. oversampling
Aspect ratio určuje poměr stran videa, např. klasická TV má poměr 4:3, DVD pak 16:9, viz také pixel aspect ratio
ATSC zkratka organizace Advanced Television Systems Committee, která stojí za nástupnickým systémem starého analogového formátu televize NTSC, používaného v zámoří. Norma ATSC stojí jak za starší analogovou variantou HDTV, tak i dnešní digitální ATSC normou, která je obdobou evropské DVB. Navzájem ale nejsou kompatibilní. V základu obsahuje MPEG stream s videem formátu MPEG-2 a zvukem v AC-3 včetně 5.1 varianty (DVB definuje MP2 formát zvuku).
B-frame bi-directionally interpolated image - snímek, který pro dekódování potřebuje jeden nebo několik předchozích a zároveň následujících snímků, viz. též I-frame a P-frame
Bandwith přenosová kapacita komunikačního systému (např. internet, LAN apod.)
BD9 Blu-ray disk, který má fyzický formát jako dvouvrstvé DVD, ale strukturu jako Blu-ray, přehratelný je jen na Blu-ray přehrávačích. Jde o obdobu miniDVD.
BDA Blu-ray Disc Association - asociace, která stojí za standardizací formátu optických mechanik a médií s modrým laserem Blu-ray.
Betacam Formát video kazety pro profesionální produkci, vyvinutý Sony v roce 1982. Existuje ve dvou velikostech, S pro kamery a L pro přehrávače. Existuje několik variant podle druhu záznamu, kazety jsou odlišeny barevně a také zámkem, který řekne přehrávači, který typ kazety je vložen.
Betacam SP SP - Superior Performance. Formát profesionálního záznamu videa na kazetu Betacam, jde o původní formát pro tento typ kazety vyvinutý firmou Sony v roce 1986, je analogový a zaznamenává komponentní signál, tedy všechny tři složky odděleně, jasovou do jedné stopy a barevné R-Y a B-Y do druhé. Horizontální rozlišení je 340 sloupců, rozdíl oproti původnímu je ten, že používá metalickou pásku, barva kazety je vždy šedá. Tento formát se stal na dlouhou doby formátem, používaným studii a televizními stanicemi.
Betacam SX Levnější varianta systému Digital Betacam z roku 1996, která používá kompresi MPEG-2, barva kazety je žlutá.
Bicubic resize metoda změny velikosti obrazu: provádí aproximaci rovnicí druhého řádu se třemi body (proložení parabolou) a hodnota nových bodů je určena polohou na této křivce. Je vhodné pro zvětšování. U zmenšování se navíc různými metody provádí průměrování pro odstranění subsampling effektu. Netrpí neduhy jako pixel resize, viz také bilinear resize
Bilinear resize metoda změny velikosti obrazu: provádí lineární aproximaci mezi jednotlivými body (proložení přímkou) a hodnota nových bodů je určena polohou na spojnici těchto bodů. Je vhodné pro zvětšování. U zmenšování se navíc různými metody provádí průměrování pro odstranění subsampling effektu. Netrpí neduhy jako pixel resize, viz také bicubic resize
Bitrate počet bitů za vteřinu dat, v kterých se přenáší video nebo audio po internetu nebo jiném přenosovém kanále. Při přehrávání offline (např. z CD, DVD) určuje bitrate*délka záznamu velikost souboru. Viz stream
Blu-ray Formát optických mechanik a médií, používající pro čtení a záznam modrý laser. Existují přepisovatelné BD-RE a nepřepisovatelné disky BD-R. Kapacita médií je 25GB pro jednovrstvé a 50GB pro dvouvrstvá média.
Blur Termín používaný u filtrů označující "rozmazání" obrazu (též se používá smooth). Při této úpravě dochází ke ztrátě části obrazové informace a k degradaci ostrosti obrazu. Některé filtry označované např. edge preserving smooth nebo smart smooth eliminují rozmazání okrajů objektů a provádí blur pouze na jednolitých plochách. Lze použít pro odstraňování šumu. Viz také sharpen.
BOB je způsob deinterlace videa. Vždy se vezme jeden půlsnímek (s lichými nebo sudými řádky) a chybějící řádky se interpolují. Tím se většinou sníží vertikální rozlišení, není ale roztřepení obrazu
Capture Tento pojem obecně označuje zachytávání (nahrávání) videa do počítače
Closed caption jsou skryté titulky a jiné informace vysílané ve VBI s NTSC vysíláním. Používá se řádek 21 TV vysílání, u nás se tento systém nepoužívá
Codec zkratka COmpressor-DECompressor, viz compressor a decompressor
Color invert invertuje barvy způsobem zelená do purpurové a modrá do žluté. Aplikuje se většinou i spolu s video invert efektem
Colorize převádí černobílý obraz na barevný. Jelikož barevná informace v obraze chybí, přidané barvy jsou většinou smyšlené a neodpovídají skutečnosti. Většinou se použije tónování celého obrazu do určité barvy. Opakem je grayscale
Compression anglicky komprese
Compressor hardwarové zařízení nebo program nebo část programu pro kompresi videa a zvuku
CRT projektor Videoprojektor, který jako zařízení pro tvorbu obrazu využívá trubice (cathode ray tubes, CRT), usměrňující let fotonů na požadované místo pomocí změn magnetického pole (podobně jako u CRT monitoru). Tyto trubice jsou obvykle tři, pro každou barvu jedna (viz RGB), existují ale i jiná řešení. RGB složky vstupního videosignálu jsou rozděleny do jednotlivých trubic. Po průchodu světla soustavou čoček (každá trubice má vlastní) vznikne na projekční ploše obraz složený ze svazků paprsků z jednotlivých trubic, který však u CRT projektorů vyžaduje relativně hodně doostřování a ladění. Kromě změny rozlišení obrazu umožňuje CRT projektor i změnu zobrazovací frekvence. CRT je nejstarší dosud používané technologie videoprojektorů. V současnosti se zřejmě již nevyrábí.
D1 formát digitálního videa, komponentní systém, využívá samplování 4:2:2:4, kde poslední přidané složka je alpha kanál (transparentnost), video je nekompromované, datový tok 270Mbps.
D2 formát digitálního videa, který ale jako vstup i výstup používá analogový kompositní signál. Sampluje se vše včetně barvy, nepracuje se tedy s oddělením barvy, označuje se jako 4:0:0, je bez komprese, datový tok 143Mbps
D3 formát velice podobný jako D2, stejné parametry
D5 formát digitálního videa, nemusí samplovat signál 13.5Mhz jako ostatní formáty, ale dokáže i 18MHz pro HDTV. Komponentní formát, 170Mbps, bez komprese
D9 formát digitálního videa od JVC, využívá dva DV kodeky paralelně a zvyšuje tak tok na 50Mbps. Komprese asi 3.3:1. Využívá kazet podobných 1/2" SVHS, systém je velice levný, takže se často používá pro profesionální produkci.
D9HD vylepšený formát D9 se čtyřmi DV kodeky a tedy 100Mbps datovým tokem a vyšším rozlišením pro HDTV se 720 řádky neprokládaně nebo 1080 prokládaně.
DAB Digital Audio Broadcast - standard pro nové digitální vysílání rádia, má nahradit vysílání FM. Vychází z Eureka 147 standardu ETSI ETS300401. Používané frekvence se velmi liší, je ale tendence opustit stávající FM spektrum 88-106 MHz, většinou se používá III pásmo pro TV (kolem 221 MHz, např. Velká Británie) nebo L-pásmo 1452-1492 MHz (Kanada, Německo).
DCT Discrete Cosinus Transformation - diskrétní kosinová transformace. Používá se pro převod z časové domény do frekvenční, obdoba Fourierovy transformace, ale bez fázové informace. U videa se používá pro ztrátovou redukci dat u formátů MJPEG a MPEG.
Decompression je anglicky dekomprese
Decompressor hardwarové zařízení nebo program pro dekompresi videa nebo zvuku
Deinterlace je způsob složení dvou časově posunutých půlsnímků do jednoho snímku. Viz BOB, Weave
Digital Betacam Zkráceně též Digibeta, formát profesionální video kazety od Sony, uvedený v roce 1993, který používá kazetu jako Betacam SP, ale s digitálním záznamem YUV 4:2:2 s destibitovou hloubkou a DCT kompresí (v podstatě MJPEG), rozlišení je 720x576 pro PAL a 720x480 pro NTSC, bitrate videa je 90 Mbit/s. Zvuk může mít až čtyři stopy v PCM 48kHz.
DivX Kodek pro kompresi videa založený na MPEG-4 formátu.
DLNA Digital Living Network Alliance - sdružení výrobců, kteří vytvořili standard pro sdílení multimediálního obsahu (fotografie, hudba a video) mezi výrobky spotřební elektroniky. Může být bezdrátové (WiFi) i drátové (Ethernet). Členem jsou například Sharp, LG, Sony, Toshiba, Panasonic, Philips, Cisco a další výrobci.
DMB Digital Multimedia Broadcast - systém vysílání multimediálního obsahu pro přenosná zařízení pomocí různých digitálních přenosových systémů, například DAB. Používá se především pro přenos videa do mobilních telefonů nebo malých TV přijímačů.
DNxHD Kodek firmy Avid pro editaci HD videa. Umožně zachovat co nejvěrnější kvalitu videa jako nekomprimované formáty, ale při menším datovém toku (pro HD je to 220Mbps, což je komprese cca 1:5). Kodek je založen na MXF standardu, je snadno rozšiřitelný o další rozlišení a bitrate a je poskytován zdarma i pro jiné firmy. Má vyšší kvalitu než systémy založené na MPEG kompresi (např. HDV) a jde o interframe kompresi, takže se s ním lépe a rychleji pracuje.
Doba odezvy U LCD monitorů a televizí se udává doba odezvy (TrTf - Time rising time falling) jako doba přechodu jednoho pixelu z černé do bílé a pak zpět. Tato hodnota nemá nic do činění s maximální obnovovací frekvencí monitoru. Doba přechodu z černé do bílé může být jiné než z bílé do černé. Často se také udává hodnota GTG (gray-to-gray) což je (většinou průměrná hodnota) doba přechodu z jedné libovolné hodnoty do jiné.
DPCM Delta Pulse Code Modulation - delta pulsní kódová modulace je způsob uložení zvuku v digitální podobě, každému vzorku odpovídá jedno číslo, které značí pouze rozdíl signálu od předchozího vzorku
DRM Digital Radio Mondiale (neplést si s Digital Rights Management) je digitální náhrada za stávající AM vysílání (pásmo SV, DV, KV) stejně jako je DAB a DAB+ digitální náhradou za stávající VKV. Je to nejmladší standard digitálních vysílání a vysílá v pásmu 150 kHz až 30 MHz. Kmitočtová pásma jsou rozdělena na:
 • Low frequency (LF) - náhrada za dlouhé vlny.
 • Medium frequency (MF) - náhrada za střední vlny, používá se v Evropě.
 • High frequency (HF) - náhrada za krátké vlny.
DTS ES Formát firmy DTS pro digitální uložení prostorového zvuku. Ke klasickému DTS systému s 5.1 rozložením přidává ještě další dva zadní kanály, které jsou ale matrixově vloženy do původních 5 kanálů. Nejde tedy o plnohodnotný 7.1 systém, ale je zpětně kompatibilní.
DTS Surround Systém digitálního uložení prostorového zvuku od firmy DTS. Jde o alternativu konkurenčního Dolby Digital s prosotorovým uspořádáním kanálů, označovaným jako 5.1 - levý a pravý přední, levý a pravý zadní, prostřední přední a basový kanál.
DTS-HD Systém pro kvalitní uložení prostorového zvuku na nových generacích nosičů s vysokou kapacitou (Blu-ray) od firmy DTS. Nabízí teoreticky nekonečný počet nezávislých kanálů v kvalitě 24 bitů/96kHz bez komprese, lze srovnat s DVD-Audio, kde je ale omezen počet kanálů.
DTS-HD Master Audio Bezeztrátový kodek, založený na DTS-HD. Obsahuje dva streamy, jeden je právě DTS-HD a druhý je dodatečná informace, která kóduje rozdíl vůči originálu. Kodek tak dosahuje identické kvality jako originál. Maximální datový tok je 24.5 Mbit/s, 24 bitů a maximální vzorkovací frekvence 192 kHz pro stereo a 96 kHz pro až 8 kanálů.
DV zkratka Digital Video - formát komprese videa používaný v komerčních zařízeních jako digitální videokamery nebo videorekordéry. Komprese je podobná JPG, pouze s pár vylepšeními - intraframe, adaptive interfield. Bitrate 25 Mbps. V tomto formátu lze poslat do PC přes IEEE-1396 rozhraní a dále upravovat, popř. nahrát zpět do videokamery.
DVCAM Formát firmy Sony pro profesionální produkci, využívá komprese DV, rozdíl oproti miniDV je ve větší šířce stopy 15 mikrometru, čímž je záznam spolehlivější. Konkurent DVCPRO.
DVCPRO Formát firmy Panasonic pro profesionální produkci, využívá komprese DV, rozdíl oproti miniDV je ve větší šířce stopy 18 mikrometru, čímž je záznam spolehlivější. Konkurent DVCAM.
DVCPRO50 formát digitálního videa od Panasonic, využívá dva DV kodeky paralelně a zvyšuje tak tok na 50Mbps. Komprese asi 3.3:1. Využívá stejných kazet jako DVCPRO, pouze posuv pásku je o něco větší, takže se na ně vejde asi o polovinu méně.
DVCPROHD100 podobný jako DVCPRO50, ale používá čtyři kodeky DV s datovým tokem 100Mbps a vyšším rozlišením 1280 bodů na řádek 4:2:2 a 720 řádky neprokládaně nebo 1080 prokládaně. Určeno pro profesionální produkci HDTV.
DVD Digital Versatile Disc (původně pracovní název Digital Video Disc)- kompaktní optický disk s kapacitou 4.7-17GB. Primárně se používá na záznam videa, existuje ale i specifikace na záznam zvuku a dat.
DVI Digital Visual Interface - standard a typ konektoru pro digitální spojování HDTV zařízení, používá se i pro připojování LCD panelů k počítačům. Konektor může obsahovat jeden nebo dva kanály a navíc i analogový signál.
DVI-D DVI konektor, který obsahuje pouze digitální spojení.
Emboss metoda úpravy obrazu na 3D efekt. Provádí se jako rozdíl mezi jednotlivými pixely (derivace) a většinou ještě převod do černobílého obrazu (grayscale)
Field Označuje jeden půlsnímek jednoho snímku (framu), je složen vždy ze sudých nebo lichých řádek příslušného snímku a dohromady tvoří jeden frame. U PAL s 25 sn/s je 50 fields/s, každý je ale z jiného časového okamžiku, což má za následek roztřepení obrazu při sledování na monitoru (jsou vidět oba půlsnímky najednou, na TV je vidět vždy jen jeden).
Firewire Název pro sériové rozhraní standartu IEEE-1394 pro připojení externích zařízení k PC - pevných disků, DV videokamer apod.
Fit-to-Fill editing způsob vkládání klipu do projektu - je vložen tak, aby zaplnil jistý časový okamžik, video je zrychleno nebo zpomaleno
Flip převrácení obrazu buď horizontálně nebo vertikálně
Frame je jeden snímek videa, při prokládaném videu je dále složen ze dvou půlsnímků (viz field)
Frame drop vypadnutí snímku při zpracování videa, většinou při zpracování v reálném čase - capture a komprese. Důvodem je většinou nedostatečná rychlost zpracování počítačem. Důsledkem je zamrznutí obrazu po dobu vypadnutého/ých snímku/ů a tím cukání obrazu.
Frameserver je program (server), který předává (většinou nekomprimované) video snímky jinému programu (klientu). Frameserver může provádět buď jen čtení z nějakého zdroje (který druhý program nepodporuje), např. z DVD, nebo i aplikovat filtry a efekty na video snímky. Oba programy musí samozřejmě pracovat se stejným typem frameserveringu. Příkladem je např. VFAPI (TMPGEnc, DVD2AVI), které vytváří standartní AVI soubor, který dokáže číst spousta programů. Místo video snímků s určitou kompresí je však uložen jen odkaz na program a příslušný snímek je VFAPI "kodekem" dodán z frameserveru. Jiným typem je např. AVIProxy (jako frameserver je použit např. VirtualDub, klient pak např. Panasonic MPEG Encoder, Ligos LSX-MPEG Encoder ...)
G9 Audio konektor/kabel který se používá pro propojení vícekanálových zvukových zařízení. Konektor je miniDIN-9 a obsahuje 5.1 analogové signály i S/PDIF.
GOP Group Of Pictures - soubor obrázků/snímků IPB videa, které spolu souvisí. Používá se u interframe komprese, I (intra) snímek definuje jeden obrázek zcela a pro jeho dekompresi stačí data tohoto snímku (často se nazývá také keyframe, klíčový snímek). Snímky P (predicted) potřebují pro dekompresi informace z předcházejících P snímků až po I snímek včetně (tedy znát komplet dekomprimovaný předcházející P nebo I snímek), B (bidirectional) snímek potřebuje informace z předcházejíciho i následujícího B snímku až po P snímek. Dochází tedy k dekompresi v pořadí I-P-B. Posloupnost IPB je většinou pravidelná (a často pevně definovaná, např. pro DVD), celý shluk od jednoho I snímku po druhý se nazývá GOP. Posloupnost snímku je například následující: IBBPBBPBBPBB-IBBPBBPBBPBB-... Při bezeztrátovém střihu (např. z kamer nahrávající přímo v MPEG-2 na DVD) je nutné provádět střih vždy na I snímcích. Video nikdy nesmí začínat jiným než I snímkem a končit musí I nebo P snímkem (nikdy B snímkem). Pokud je požadován střih na jiných snímkcích, celý GOP musí být rekomprimován tak, aby splňoval tyto podmínky. Rovněž při pohybu ve videu při přehrávání je nutné vždy měnit pozici na I snímek, proto má DVD striktně omezenu velikost GOPu, aby změna pozice nebyla příliš nepřesná. U DVD PAL je to maximálně 12 snímků, tedy změna polohy po maximálně 12/25=0.48 sekund.
Grayscale převod barevného obrazu na černobílý (stupně šedi)
Half frame ekvivalent field
HbbTV Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) je nová evropská platforma zaměřená na společné využití televizního vysílání a širokopásmového připojení k internetu. Tato platforma přináší nové služby od poskytovatelů obsahu, jako je interaktivní televize, video na přání, interaktivní reklama, hlasování, hry či sociální sítě a také teletext a elektronický programový průvodce (EPG).

Česká televize testuje systém HbbTV na zpravodajském programu ČT24 v satelitním vysílání na pozici 23,5° E – družice Astra 3A. Systém již běžně používají např. stanice ARD, ZDF a France Televisions. Satelitní přijímač musí tento systém podporovat. Mezi takové patří např. multimediální přijímač TechniSat DigiCorder ISIO S1.
HD DVD Formát optických mechanik, využívající pro čtení a zápis modrý laser. Kapacita médií je 15GB pro jednovrstvé a 30GB pro dvouvrstvá média.
HDCAM Formát video záznamu vyvinutý ze systému Digital Betacam, ale rozšířený pro HDTV se 720p nebo 1080i rozlišením. Bitrate je zvýšen na 144 Mbit/s, komprese 10-bitů DCT ve 4:2:2 a zvuk je 48 kHz se samplováním 20 bitů.
HDCAM SR Rozšíření formátu HDCAM, zaznamenává ve formátu RGB 4:4:4 s datovým tokem 440 Mbit/s a kompresí MPEG-4 Studio Profile, počet zvukových stop byl rozšířen na 12.
HDCP High-Bandwidth Digital Content Protection - forma zabezpečení přenosu dat přes HDMI nebo DVI rozhraní, používané pro připojení video přehrávačů k TV a zobrazovacím panelům. Má plně nahradit současné analogové připojení a znemožnit kopírování chráněných filmů.
HDMI High Definition Multimedia Interface - nový standard pro propojování HDTV zařízení, miniaturní konektor má 19 pólů a přenos se děje pouze digitálně, nekomprimovaně rychlostí cca 5GB/s. Video i audio jsou přenášeny jedním kanálem, je zpětně kompatibilní s DVI-D (které je ale bez zvuku), takže je umožněno použít konvertor DVI-HDMI. Má se stát nástupcem známého SCARTu.
HDTV Televize s vysokým rozlišením, používá se rozlišení 1280x720 s neprokládaným obrazem (označuje se jako 720p) nebo 1920x1080 prokládaně nebo neprokládaně (1080i resp. 1080p). Tento termín označuje jen rozlišení, nemá návaznost na formát videa.
HTIB Home Theater In a Box - domácí kino v jednom přístroji, tedy většinou DVD/Blu-ray přehrávač a A/V receiver včetně zasilovače, často dodávaný i přímo s reproduktory.
HTPC Home Theater PC - počítač, který má stejnou funkčnost jako domácí kino, tedy dokáže přehrávat DVD disky, CD, fotografie a MP3 a navíc zvládá i předpověď počasí, hry, e-mail, web, internetovou telefonii a další.
I-frame Intra coded image - snímek, který pro dekódování nepotřebuje žádný z následujících nebo předchozích snímků v sekvenci, někdy se označuje jako keyframe, viz. též P-frame a B-frame
I-Link Je jiný název pro Firewire nebo jinak také IEEE-1394 rozhraní, užívané především výrobci videokamer.
IEEE-1394 Sériové rozhraní pro připojování externích zařízení k PC, např. pevných disků, videokamer apod. Také se nazývá Firewire
Insert editing způsob vkládání videa do projektu - vložený klip posune vše následující v čase za jeho konec
Interfield princip komprese videa využívající obou půlsnímků videa, Adaptive Interfield kombinuje komprimuje půlsnímky, části obrazu, které jsou podobné v obou půlsnímcích pak kompresuje dohromady, čímž se snižuje bitrate
Interlace neboli prokládání. TV obraz je složen z půlsnímků, jeden půsnímek obsahuje liché řádky a druhý sudé řádky. Oba půlsnímky jsou časově posunuty, takže při současném zobrazení na monitoru počítače vzniká roztřepení obrazu u rychlejších pohybů. Viz také deinterlace
Intraframe princip komprese videa - znamená, že zkomprimovaný snímek nezávisí na předchozích nebo následujících snímcích. Používá se u všech kompresorů video určené pro editaci (MJPEG, DV)
Inverse telecine opak telecine, konverze video-film, která odebere přebívající snímky z 29.97fps na 24fps. Používá se jen u NTSC.
IPS In Plane Switching - technologie LCD panelů, která se od TN liší tím, že má elektrody uložené na jedné straně. Tekuté krystaly jsou ve vypnutém stavu vodorovně, vadný pixel tedy zůstává tmavý. Mají mnohem lepší pozorovací úhly a lepší barevné podání, než TN panely. Nevýhodou je naopak horší kontrast - pixel není tak dobře zatmaven jako u TN. IPS technologie byla částečně vylepšena a dnes se setkáme prakticky jen s S-IPS (Super IPS), která je ale principiálně stejná.
Keyframe klíčový snímek - u video kompresorů se jím označuje tzv. I-frame, což je snímek, který pro dekódování nepotřebuje žádný z následujících nebo předchozích snímků v sekvenci
Keyframe editační značka - u video editorů označuje změnu v nastavení filtru nebo efektu
Kvantizace viz Quantization
LCD Liquid Crystal Display - displej z tekutých krystalů. Principem je uspořádávání krystalů v kapalině do souhlasného směru a jejich otáčení vlivem elektrického pole. Tím dochází ke zatmavení pozadí - displej tedy vyžaduje podsvícení. Nevýhodou je to, že zatmavení není stoprocentní, nelze tedy vytvářet dokonale černou barvu a díky natáčení krystalů a jejich vzdálenosti od podsvícení také horší pozorovací úhly. Existují tři technologie LCD - TN, IPS a MVA/PVA.
Mastering Je příprava CD nebo DVD (obecně jakéhokoliv média) pro lisování - příprava a výroba šablony. Většinou se tento pojem spojuje s premasteringem, což je příprava obsahu média (např u DVD vytvoření struktury ze zdroje videa, zvuku, ...)
MHEG Multimedia and Hypermedia Information Cosiny Expert Group – Normalizační instituce ETSI (Evropský ústav pro telekomunikační normy) vydala platný standard pro digitální vysílání: MHEG. Poslední aktualizace specifikace MHEG (poprvé byl standard MHEG vydán roku 2004) má označení MHEG-IC a je schopna poskytovat podporu pro IP vysílání. MHEG se využívá převážně ve Velké Británii, Novém Zélandu, Austrálii a Honkongu. Další informace.

V zásadě je to aplikace, která umožní spustit interaktivní funkci DTV. Je to obdoba TXT (ovšem lépe zpracovaná). V Evropě je u DVB-T2 pouze ve Velké Británii, u DVB-S2 i u nás (pokud televizor k nám dovezený má aplikaci MHEG).
miniDV Formát poloprofesionálních video kamer, využívá digitálního záznamu DV
MJPEG Motion JPEG - komprese videa založená na kompresi jednotlivých snímků metodou JPEG
Moaré (moiré) Jedná se o defekt, který je pozorovatelný například v televizním vysílání či digitální fotografii. Projevuje se vznikem falešných čar nebo obrazců v obraze. Vzniká při snímání nějaké jemné pravidelné struktury rastrovým snímačem (CCD čip), nebo promítání na mřížce (TV, monitor). Při této kombinaci dojde k interferencím mezi čárami (obrazci) na snímaném obraze a rastrem snímacího (zobrazovacího) zařízení a tím ke vzniku moaré efektu. Proto se například v televizi snaží vyhnout tomu, aby snímaná osoba byla oblečena v látce s nějakou drobnou texturou (tkaniny).U CRT monitorů bývá přítomna funkce na potlačení moaré efektu, která však způsobuje rozostření obrazu. U digitálních fotografií je tento efekt výraznější u malých rozlišení, v případě použití přístrojů s vysokým rozlišením je vznik interference méně častý a objeví se jen u velmi jemných struktur. U klasické fotografie hrozí vzniku moaré efektu pouze v případě, že je negativ zpracováván digitálním fotolabem.
MPEG Je zkratka Motion Picture Experts Group - skupina odborníků zabývající se vývojem a standardizací kódování digitálního videa a zvuku. Založena v roce 1988 přijetím standardu MPEG-1 a postupně i MPEG-2, MPEG-4, MP3 a dalších
Multicam Styl synchronizované editace videa z více kamer, které natáčejí současně. K tomuto musí být uzpůsobeny jak kamery, tak i střihový software.
MVA/PVA Multi-domain Vertical Alignment/Patterned Vertical Alignment - technologie LCD panelů, jde o vylepšení TN technologie, kde vrchní elektroda je rozdělena na více elektrod a krystaly do domén. Mají lepší podání barev a pozorovací úhly.
MXF Material eXchange Format - otevřený formát vyvinutý Pro-MPEG Fórem a vycházející částečně z AAF, ale slouží především pro výměnu již dokončených projektů pro další úpravu v jiném programu/systému. Slouží pro výměnu Audio/video materiálu a projektů včetně audiovisuálních dat mezi různými, jinak navzájem nekompatibilními systémy, ať už jde o autorizaci, střih, grafiku. V současné době je podporován většinou výrobců střihových software.
Nabírání Termín nabírání videa se používá při kopírování videa ze záznamového zařízení (kamera) do střižny (počítač), většinou je bezeztrátové, ale často se používá i pro digitalizaci. Můžeme se setkat i s termínem zachytávání, ten se ale spíše používá pro digitalizaci video záznamu z analogových zdrojů (kamera, video přehrávač). Termíny nabírání a zachytávání se tak často překrývají.
Negative efekt aplikovaný na obraz - invertuje barvy stejným způsobem, jako jsou uloženy na negativním fotofilmu
Neo:6 Prostorový formát zvuku, který se snaží informace o více kanálech přenést pouze přes dva nezávislé kanály (stereo). Jde o matrixový formát firmy DTS, který je podobný konkurenčnímu Dolby ProLogic II. Kromě levého a pravého kanálu přenáší i prostřední, dva zadní efektové a basový kanál.
NTSC National Television Standards Committee - standartizační komise pro video v USA. Stejným názvem se nazývá způsob přenosu analogové TV v USA (525 řádek v 60 půlsnímcích za vteřinu)
Oversampling je převzorkování - odstranění aliasingu zvýšením vzorkovací frekvence převodníku a úpravou na nižší až v digitální podobě např. průměrováním několika hodnot. Viz. aliasing
P-frame predicted image - snímek, který pro dekódování potřebuje jeden nebo několik předchozích snímků, viz. též I-frame a B-frame
P2 Professional Plug-in - nová forma záznamu videa ne na pásku, ale na paměťové karty, zavedenou firmou Panasonic, jde o PCMCIA kartu, která má v sobě sloty na čtyři SD karty, při osazení 1GB kartami to dělá celkem 4GB a až 18 minut záznamu v DV.
PAL Phase Alternating Line - způsob přenosu analogové TV v Evropě, přenáší se 625 řádků v 50 půlsnímcích za vteřinu
PCM Pulse Code Modulation - pulsní kódová modulace je způsob uložení zvuku v digitální podobě, každému vzorku odpovídá jedno číslo, které značí velikost signálu v určitém čase
PDD Professional Disc for DATA (PDD nebo ProDATA) - mechaniky a média pro záznam dat firmy Sony, které využívají modrého laseru o vlnové délce 405nm. Jeden disk má kapacitu 23.3GB a je chráněn proti poškození obalem (cartridge). Jde o datový ekvivalent systému XDCAM, který slouží pro záznam videa v profesionálních kamerách.
Philips VIDI Philips VIDI přináší výrazné zlepšení bílé a černé barvy pomocí lampy, která musí umět vysílat speciální „druhy světla“, konkrétně se jedná o tzv. Brilliant Pulse (zvyšuje jas) a Dark Pulse (zvyšuje počet odstínů šedi pomocí krátkodobého snížení jasu lampy na 25%). Nakonec Tuned Plateau dokáže změnit Brilliant Pulse pro každý barevný segment kolečka zvlášť.

Pomocí této technologie je tak možné vyladit jednotlivé barvy spektra nezávisle na sobě a přizpůsobit si tak obraz svým potřebám. Nevýhodou je nutnost použití speciálních lamp, které např. pro projektor BenQ MP777 stojí v nejlevnějších obchodech 5500 Kč. Cena za lampu tak tvoří téměř 1/4 ceny přístroje.
Pixel je anglicky bod
Pixel aspect ratio určuje velikost pixelu (bodu) videa ve směrech X a Y (X/Y). Například 1 znamená, že v obou směrech je velikost stejná. U DVD se nepoužívá poměr 1, například pro DVD PAL s rozlišením 720x576 při poměru stran videa (aspect ratio) 16:9 je pixel aspect ratio (576*16/9)/720=1.42. V AVI souborech je vyžadován poměr 1.
Pixel resize metoda změny velikosti obrazu: nemění hodnotu pixelů a pouze vypouští nebo duplikuje jednotlivé pixely. Má za následek degradaci obrazu a při zvětšování i zubatění - vhodné jen pro celočíselné násobky původní velikosti (2x, 3x, 1/2x apod.). Viz bilinear resize a bicubic resize.
Post-processing je metoda zlepšení kvality videa (nebo i zvuku) po dekompresi, většinou se jedná o zostření přechodů a vyhlazení ploch (proti čtverečkování apod.)
Posterize úprava obrazu snížením kvantizace (nižší bity pixelu se vynulují). Má za následek efekt "namalovaného obrazu"
Pre-processing se obecně používá při zpracování videa (nebo i zvuku) před kompresí pro zlepšení dosáhnuté kvality. Může jít o různé filtry, deinterlace, pre-antialiasing, pre-blockiness
Quantization Kvantizace - rozdělení samplovaného zdroje do hladin a převod na binární číslo, odpovídající příslušné hladině (např. při digitalizaci). Čím větší kvantizace, tím menší zkreslení převodu. Někdy se používá nelineární kvantizace, kdy nižší hladiny jsou od sebe vzdáleny méně než vyšší, což zvyšuje odstup signálu od šumu na nižších hodnotách
Quantization scale Kvantizační měřítko - míra redukce bitů při diskrétní kosinové transformaci, používající se při kompresi videa (MPEG). Každý makroblok 8x8 je převeden pomocí DCT a je oříznut o příslušný počet bitů - kvantizační měřítko. Lze ho považovat za jeden z ukazatelů kvality videa, který říká míru koskatění, možný rozsah je 1-64, kde 1 je nejlepší.
Rendering převod obrazového materialu (videa) do jiné podoby, např. rekomprese do jiného formátu, nebo nějdy také zobrazení videa na výstupním zařízení (TV, monitor) apod.
Replace editing termín označující způsob editace videa - nové prvky vkládané do projektu přepisují stávající, aniž by ovlivnily celkovou délku, vymazání části projektu též neposune časovou osu, takže vznikne "díra"
Resize termín pro změnu velikosti obrazu. Používá se několik metod: pixel resize, bilinear resize a bicubic resize.
RGB je zkratka Red-Green-Blue (červená-zelená-modrá), což jsou tři základní barvy, ze kterých se skládá obrazový signál. Jeden bod je vždy kombinací těchto tří, podle toho, kolik bitů je určeno na popis jednoho bodu, mluvíme o RGB32 (je navíc ještě jasová složka 8/8/8/8 bitů), RGB24 (8/8/8), RGB16 (5/6/5) nebo RGB15 (5/5/5).
Ripple editing termín označující způsob editace videa - nové prvky vkládané do projektu posunou časovou osu projektu, vymazání části projektu posune vše následující tak, aby nevznikla "díra" v projektu
Rotoscoping znamená úpravu videa snímek po snímku. Přesněji buď:
 • natočení videa, uložení jednotlivých snímků jako obrázků (bitmap), jejich úpravě a následném znovusložení do videa. Např. ve filmu Hvězdné války je takto udělán boj se svítivými meči - frame po framu je nahrazena maketa meče (obyčejná tyč) svítivým kotoučem, nebo pro vkládání animovaných postav do natočeného videa.
 • nasnímání fotek a jejich následné převedení do videa s určitým framerate - např. iluze zmizení objektu ze záběru - jedna fotka s objektem a druhá bez objektu
 • Rotoscoping texture označuje použití videa v animaci, nebo animace v jiné animaci. Např. v animaci může televize zobrazovat jinou animaci apod. Framerate pro obě animace musí být stejná
  S/N ratio signal to noise ratio je odstup signálu od šumu, udává se v dB jako logaritmus podílu signálu a šumu
  S/PDIF Zkratka Sony/Philips Digital Interface, specifikace pro digitální přenos zvuku mezi zařízeními spotřební elektroniky, vyvinutý firmami Sony a Philips. Přenos je možný v téměř jakémkoliv formátu (nekomprimovaný PCM, komprimovaný Mpeg, AC3, WMA, ...) a libovolném počtu kanálů (stereo, 5.1), pouze připojená zařízení musí podporovat příslušný standard. Spojení je možné jedním koaxiálním (cinch konektor) nebo optickým kabelem (F05 konektor) a je jednosměrné. Výhodou digitálního spojení je bezeztrátovost přenosu bez náchylnosti na vznik rušení a šumu jako u analogových přenosů. Využívá se často u DVD přehrávačů a receiverů domácího kina.
  SD Secure Digital - formát paměťových karet do spotřební elektroniky jako jsou digitální fotoaparáty, PDA, MP3 přehrávače atd. Přístup je sériový 1-4bitový nebo kompatibilní s SPI. SD vychází s MMC karet, má stejnou velikost a vývody, ale jinou organizaci a komunikační protokol a rozhraní.
  SDHC Nástupce SD karet - Secure Digital, který řeší hlavní problém SD karet - maximální velikost 2GB, danou souborovým systémem FAT16. SDHC používá souborový systém FAT32, formát je jinak stejný a byly definovány třídy podle rychlosti v MB/s - 2,4,6,8.
  SED Surface-conduction Electron-emitter Display - technologie výroby plochých displejů, která měla být původně alternativou k CRT i LCD obrazovkám. Měla mít stejné obrazové parametry jako CRT s dobrým podáním barev a dobrými pozorovacími úhly, ale zároveň velikost LCD displejů, tedy ve formě plochého panelu. SED je založena na podobném principu jako klasické CRT obrazovky, ale zjednodušeně řečeno je pro každý obrazový bod jedna malá obrazovka. Respektive jedna tato miniaturní obrazovka SCE (surface-conducting electron emitter) má být pro jednu barvu každého bodu. Pro každý obrazový bod tedy budou zapotřebí tři tyto barevné SCE a tři fluorescenční prvky - pro červenou, modrou a zelenou barvu. Vzhledem k příliš nákladné výrobě se zatím tato technologie nedočkala komerčního využití a zdá se, že ani nedočká.
  Sharpen opak efektu Blur a Smooth. Provádí zdůraznění obrysů v obraze, nevýhodou je ale také zvýraznění šumové složky, takže může mít za následek větší zrnitost.
  Smooth ekvivalent Blur efektu, většinou se ale používá Smooth pro velmi malé rozmazání obrazu a Blur pro větší.
  Stream je tok dat po přenosovém médiu (intenetu apod.)
  SuperVCD Super VideoCD je čínská obdoba VideoCD, která přebrala možnosti DVD - používá se komprese MPEG-2 VBR a je zde i omezená možnost menu apod.
  SxS Sony x SanDisk - formát záznamových karet pro video kamery, vytvořený společně firmami Sony a SanDisk. Jde o stejný formát jako mají úzké ExpressCard karty se stejným rozhraním PCI Express. Výhodou je přenosová rychlost, která je větší než například u SD karet. Sony tento formát používá u nový XDCAM EX kamer.
  Telecine konverze film-videa, která přidá snímky z 24fps (počet sn/s u kinofilmu) na 29.97 fps prokládaně pro NTSC, u PAL se používá pouze zrychlení přehrávání filmového materiálu na 25fps.
  Teletext Doplňkové informace vysílané ve VBI spolu s TV vysíláním. Obsahuje osm magazínů (1-8) po 100 stránkách (čísluje se spolu 100-899), které mohou obsahovat i podstránky. Jednotlivé stránky se vysílají sekvenčně stále dokola, proto přístup na ně není okamžitý, ale musí se počkat, až se danná stránka odvysílá. Toto dekodéry eliminují pamětí, kam si je postupně ukládají (záleží ale na velikosti, kolik stránek se jim tam vejde)
  Throw ratio Jeden z parametrů videoprojektorů. Vyjadřuje poměr mezi (vzdáleností optiky projektoru od promítaného obrazu) a (šířkou obrazu). Jako poměr se i zapisuje, tedy např. 2:1. V tomto případě, pokud je projektor vzdálen 3 metry od projekční plochy, šířka výsledného obrazu bude 1,5 m.
  Timeshift Tento termín se používá pro zpožděná sledování TV. Sledovaný pořad se nahrává a zároveň ho sledujete s určitým zpožděním. Je to vhodné např. tehdy, pokud potřebujete na chvíli od TV odskočit, tak si pořad zastavíte a po návratu pokračujete ve sledování od původní pozice.
  TN Twisted Nematic - starší technologie LCD panelů, která disponuje horšími pozorovacími úhly, typicky udávané hodnoty jsou 170° horizontálně a 160° vertikálně, v praxi ale dochází k velmi výraznému poklesu jasu a také k inverzi barev především pří pohledu zespodu. Vhodná technologie pro LCD monitory, když požadujeme práci jen jednoho člověka, který se dívá zpředu. nevhodné pro TV a prezentace. Obsahuje chirální nematický kapalný krystal, který má snahu ležet ve vrstvách, kde každá vrstva je jinak natočená. vesměs ale směrem nahoru - tedy úhlem poheldu. Vadný pixel u této technologie proto svítí. Elektrody jsou umístěný zespodu a zeshora. Mají také omezen rozsah barev, typicky je to jen 6 bitů.
  Transcode překódování streamu do jiného bitratu, které se provádí bez rekomprese původního materiálu
  Transition je přechodový efekt mezi dvěma sekvencemi videa, typem transition efektu může být prolínání, "otevírání okna" apod.
  UHDTV Televize s ultra vysokým rozlišením 7680x4320 s poměrem stran 16:9.
  USB Universal Serial Bus je sériové rozhraní pro připojování externích zařízení k PC, např. klávesnice, myš, tiskárny, skenery, webové kamery apod. Existuje starší verze 1.0 a 1.1 s rychlostí 12Mbit/s a novější 2.0 s rychlostí až 480Mbit/s, které je kompatibilní s předchozími verzemi. Aktuální podoba tohoto rozhraní, USB 3.0, má přenosovou rychlost již 5 Gbit/s, zpětná kompatibilita je rovněž zachována.
  VBI Vertical Blanking Interval - řádky, které se v TV vysílání nepoužívají pro přenos obrazu, sloužící pro synchronizaci obrazu a návrat paprsku obrazovky do výchozí polohy. Jde o nevyužitý prostor, proto se zde začaly vysílat doplňující informace jako teletext, closed caption apod.
  VBR variable bitrate - bitrate videa nebo zvuku se mění s požadavkem na výslednou kvalitu, pokud by byl momentální bitrate příliš nízký pro enkodování dané scény, je automaticky zvýšen tak, aby byla zachována požadovaná kvalita.
  VfW Video for Windows - rozhraní pro video capture zařízení ve Windows 3.1, přeneslo se i do Windows 9x
  Video invert invertuje jasovou složku obrazu, takže černá bude bílá a naopak
  VideoCD formát zápisu videa (se zvukem) na CD. Samotný formát je MPEG-1 s rozlišením 352x288 při 25sn/s pro PAL. Existují dvě specifikace - 1.0 a novější 2.0
  VKI Variable Keyframe Insertion - způsob vkládání kayframes do videa. Nepoužívá se v pravidelných intervalech (např. každý 25 snímek by byl keyframe), ale nepravidelně podle určitého algoritmu. Může to být např. scene detection, kdy se vloží keyframe při změně scény.
  VMR Video Mixing Renderer - jde o nový filtr v DirectShow, který se používá pro zobrazení videa na monitoru. Oproti předchozímu filtru Video Renderer (VR) nezobrazuje sám přímo na obrazovku (přes GDI) nebo do overlay okna (pomocí filtru Overlay Mixer), ale používá akceleraci grafickou kartou pomocí DirectDraw (u DirectX 7 - filtr VMR7) nebo pomocí Direct3D (u DirectX 9 - filtr VMR9). Filtr dokáže také zobrazit několik videí najednou v jednom okně s různou průhledností. Výhodou je malá zátěž systému, protože veškeré zobrazování a mixování obrazu provádí grafická karta.
  VxD Virtual Device Driver - formát ovladačů ve Windows 9x
  WDM Windows Driver Model - formát ovladačů ve Windows 98/Me/2000
  Weave je způsob deinterlace videa. Oba půlsnímky s lichými a sudými řádkami se zobrazí najednou, což má za následek roztřepení obrazu při rychlých scénách.
  WMV Windows Media Video - formát firmy Microsoft pro kompresi videa, založen na MPEG-4.
  WMV HD Formát Windows Media 9 ve vysokém rozlišení HDTV, jako nosič se používá DVD, přehratelné zatím pouze na počítači.
  XDCAM Nový formát záznamu videa od Sony na optický disk s průměrem 12cm a kapacitou 23.3GB s novou technologií záznamu pomocí modro-fialového laseru o vlnové délce 405nm (fyzický formát podobný PDD). Formát videa může být různý, většinou MPEG IMX a DV.
  XviD Kodek pro kompresi videa založený na MPEG-4 formátu.
  YUV Yellow Under Violet - způsob kódování obrazu, jeden pixel je vždy popsán třemi složkami - jasovou a dvěmi barevnými, které jsou většinou jako rozdíl od jasové. Pro úsporu místa se barevnou složkou nekóduje každý pixel zvlášť (kódování 1/1/1), ale po shlucích (macropixel) dvou (2/1/1) nebo čtyř (4/1/1) pixelů. Celý obraz je pak tvořen buď posloupností těchto macropixelů (tzv. packed format) nebo jsou sdruženy jednotlivé složky (planar format) a obraz je pak "tvořen" třemi plochami.
  Zachytávání Zachytávání videa je digitalizace analogového videa do počítače. Může jít o video na záznamovém zařízení jako analogová kamera nebo video přehrávač. K zachytávání se používá digitalizační karta, může jít o TV kartu s nekomprimovaným přenosem nebo speciální digitalizační kartu, která provádí i kompresi (do DV, MPEG apod.)