Pojmy
G9 Audio konektor/kabel který se používá pro propojení vícekanálových zvukových zařízení. Konektor je miniDIN-9 a obsahuje 5.1 analogové signály i S/PDIF.
GOP Group Of Pictures - soubor obrázků/snímků IPB videa, které spolu souvisí. Používá se u interframe komprese, I (intra) snímek definuje jeden obrázek zcela a pro jeho dekompresi stačí data tohoto snímku (často se nazývá také keyframe, klíčový snímek). Snímky P (predicted) potřebují pro dekompresi informace z předcházejících P snímků až po I snímek včetně (tedy znát komplet dekomprimovaný předcházející P nebo I snímek), B (bidirectional) snímek potřebuje informace z předcházejíciho i následujícího B snímku až po P snímek. Dochází tedy k dekompresi v pořadí I-P-B. Posloupnost IPB je většinou pravidelná (a často pevně definovaná, např. pro DVD), celý shluk od jednoho I snímku po druhý se nazývá GOP. Posloupnost snímku je například následující: IBBPBBPBBPBB-IBBPBBPBBPBB-... Při bezeztrátovém střihu (např. z kamer nahrávající přímo v MPEG-2 na DVD) je nutné provádět střih vždy na I snímcích. Video nikdy nesmí začínat jiným než I snímkem a končit musí I nebo P snímkem (nikdy B snímkem). Pokud je požadován střih na jiných snímkcích, celý GOP musí být rekomprimován tak, aby splňoval tyto podmínky. Rovněž při pohybu ve videu při přehrávání je nutné vždy měnit pozici na I snímek, proto má DVD striktně omezenu velikost GOPu, aby změna pozice nebyla příliš nepřesná. U DVD PAL je to maximálně 12 snímků, tedy změna polohy po maximálně 12/25=0.48 sekund.
Grayscale převod barevného obrazu na černobílý (stupně šedi)