Pojmy
Capture Tento pojem obecně označuje zachytávání (nahrávání) videa do počítače
Closed caption jsou skryté titulky a jiné informace vysílané ve VBI s NTSC vysíláním. Používá se řádek 21 TV vysílání, u nás se tento systém nepoužívá
Codec zkratka COmpressor-DECompressor, viz compressor a decompressor
Color invert invertuje barvy způsobem zelená do purpurové a modrá do žluté. Aplikuje se většinou i spolu s video invert efektem
Colorize převádí černobílý obraz na barevný. Jelikož barevná informace v obraze chybí, přidané barvy jsou většinou smyšlené a neodpovídají skutečnosti. Většinou se použije tónování celého obrazu do určité barvy. Opakem je grayscale
Compression anglicky komprese
Compressor hardwarové zařízení nebo program nebo část programu pro kompresi videa a zvuku
CRT projektor Videoprojektor, který jako zařízení pro tvorbu obrazu využívá trubice (cathode ray tubes, CRT), usměrňující let fotonů na požadované místo pomocí změn magnetického pole (podobně jako u CRT monitoru). Tyto trubice jsou obvykle tři, pro každou barvu jedna (viz RGB), existují ale i jiná řešení. RGB složky vstupního videosignálu jsou rozděleny do jednotlivých trubic. Po průchodu světla soustavou čoček (každá trubice má vlastní) vznikne na projekční ploše obraz složený ze svazků paprsků z jednotlivých trubic, který však u CRT projektorů vyžaduje relativně hodně doostřování a ladění. Kromě změny rozlišení obrazu umožňuje CRT projektor i změnu zobrazovací frekvence. CRT je nejstarší dosud používané technologie videoprojektorů. V současnosti se zřejmě již nevyrábí.