Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Filmy a seriály, streamovací služby
Televize  |  Projektory
Audio a domácí kina
Multimediální centra  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně

Test 13 DVD přehrávačů: Sencor ve třech krocích

31.7.2007, Jan Dedek, recenze
V první recenzi DVD přehrávačů se podíváme blíže na tři modely značky Sencor (SDV-7108, SDV-7107, SDV-7301H). Protože jde vývoj stále dopředu, přehrávače dostávají do vínku stále nové vlastnosti. Příkladem budiž formát DivX, který u převážné většiny starších modelů není vůbec podporován. V testu se proto na tyto vlastnosti také podíváme, stranou samozřejmě nezůstane vybavení přehrávačů či jejich ovládání, ale teď už se zaměřme na vlastní test.

Přehrávání


Pro testy přehrávání videa byl použit trailer Test Drive Unlimited v rozlišení HD, tedy 1920x1080 px s datovým tokem 14 000 kbps, jenž byl překódován do testovacích vzorků. Více je uvedeno v následující tabulce.

Rozlišení
px
Datový tok
kbps
Video
Audio
Lze přehrát
AVCHD
1920 x 1080
14 000
MPEG-4
Dolby Digital AC-3
Ne
DVD
720 x 576
8 000
MPEG-2
Dolby Digital
Ano
MiniDVD
720 x 576
8 000
MPEG-2
Dolby Digital
Ano, trhaně
SVCD
480 x 576
2 500
MPEG-2
Stereo
Ano
VCD
352 x 288
1 150
MPEG-1
Stereo
Ano

Jak je z této tabulky patrné, klasické formáty jako DVD, SVCD (Super Video CD) a VCD (Video CD) jsou bez problémů přehratelné. Formát AVCHD, který je určen pro HD videa vypálitelné na klasický DVD disk, je už pro rekordér nepřehratelný. O něco lépe je na to formát MiniDVD, což je vlastně DVD vypálené na CD. V počítači ho bez problémů spustíte, ale u stolního DVD přehrávače video velmi znatelně trhá.


Xvid


Sencor podporu pro soubory Xvid uvádí na krabici a dokáže je přehrávat. Testovací vzorky byly překódovány v kvalitě 60 a pro audio byl zvolen formát MP3 s konstantním (CBR), proměnným (VBR) a průměrným (ABR) datovým tokem 128 kbps.

Rozlišení
px
Datový profil
FourCC
Audio
128 kbps
Lze přehrát
1920 x 1080
Quality 60
Xvid
MP3 - CBR
Ne
1280 x 720
Quality 60
Xvid
MP3 - CBR
Ne
720 x 576
Quality 60
Xvid
MP3 - CBR
Ano
720 x 576
Quality 60
Xvid
MP3 - VBR
Ano
720 x 576
Quality 60
Xvid
MP3 - ABR
Ano, ale trhá
640 x 480
Quality 60
Xvid
MP3 - CBR
Ano

Z tabulky je vidět, že rekordéru nedělá problém jakékoli rozlišení, které je menší nebo rovno 720 x 576px, ale má problém s kódováním audia ABR, kdy při přehrávání obraz trhá a některé pasáže nejsou přehrány vůbec. Při pokusu o přehrání filmů v rozlišení HD (High Definition) přehrávač Sencor zobrází hlášení "Unsupported format".
DivX


Pro testování přehrávání DivX videí byly zvoleny vzorky od staršího kodeku DivX 3, přes DivX 4 až po současné kodeky DivX 5 a DivX 6.

Rozlišení
px
Datový profil
FourCC
Audio
128 kbps
Lze přehrát
1920 x 1080
1080 HD
DX50 (DivX5+6)
MP3 - CBR
Ne
1280 x 720
HD
DX50
MP3 - CBR
Ne
720 x 576
Home Theatre
DX50
MP3 - CBR
Ano
720 x 576
Home Theatre
DX50
MP3 - VBR
Ano
720 x 576
Home Theatre
DX50
MP3 - ABR
Ano, ale trhá
720 x 576
Quality 85%
DivX (DivX4)
MP3 - CBR
Ano
720 x 576
Quality 85%
DivX (DivX4)
MP3 - VBR
Ano
720 x 576
910 kbps
Div3
MP3 - CBR
Ano
720 x 576
910 kbps
Div3
MP3 - VBR
Ano
640x480
Home Theatre
DX50
MP3 - CBR
Ano

U formátu DivX je situace stejná, při přehrávání HD se zobrazí stejná hláška jako u Xvid. Stejné je to i u videa, kde je zvuk kódovaný do ABR, obraz má stejné symptomy jako u Xvid a navíc trhá zvuk.


GMC a QPel


Filmy DivX a Xvid často používají "featurky" jako GMC (Global Motion Compensation) nebo QPel (Quarter PixEL Motion Estimation). GMC se používá ve scénách, kdy kamera sleduje objekt, přibližuje ho nebo kolem něj rotuje. GMC umožňuje popsat tyto operace relativně jednoduchou transformací, tzn. do souboru se ukládají informace o rozdílech mezi jednotlivými snímky a ne celé snímky. To může, ale nemusí, vylepšit vizuální kvalitu filmu, avšak velmi to zlepší výslednou kompresi.

QPel používá algoritmy založené na odhadu pohybu a významně tím také snižuje video kompresi, podobně jako GMC. Zisky z této komprese jsou použity ke zvýšení datového toku (soubory mají stejnou velikost jako bez použití QPel). Soubor vytvořený se zapnutým QPel je ostřejší a i vizuální kvalita je lepší.

Pro GMC a QPel byly zvoleny 3 kombinace nastavení, zapnuté samotné GMC, poté samotné QPel a poslední kombinace GMC+QPel. GMC a QPel u souboru DivX nelze použít, pokud používáte přednastavené profily, jak ukazuje obrázek:Sencory si dokázaly poradit se všemi nastaveními zobrazenými v následující tabulce, až na jemně vypadávající pixely. I přes tento nedostatek je video bez problému sledovatelné.


Rozlišení
px
Datový profil
FourCC
Audio
128 kbps
Lze přehrát
720 x 576
unconstrained, GMC
DX50
MP3 - CBR
Ano, ale vypadávají pixely
720 x 576
unconstrained, QPel
DX50
MP3 - CBR
Ano
720 x 576
unconstrained, GMC+QPel
DX50
MP3 - CBR
Ano, ale vypadávají pixely

Xvid podporuje 3 bodovou GMC, takže by nejspíše neměla jít videa kódovaná s podporou GMC a QPel přehrát.Jaké bylo překvapení, když Sencory přehrály všechny soubory Xvid s nastavením Global Motion Compensation či Quarter PixEL, následující tabulka shrnuje výsledky. Bohužel tam, kde je použito GMC, se obraz v některých místech velmi znatelně rozpadá.


Rozlišení
px
Datový profil
FourCC
Audio
128 kbps
Lze přehrát
720 x 576
Quality 60, GMC
Xvid
MP3 - CBR
Ano, ale rozpadá se obraz a trhá
720 x 576
Quality 60, QPel
Xvid
MP3 - CBR
Ano
720 x 576
Quality 60, GMC+QPel
Xvid
MP3 - CBR
Ano, ale rozpadá se obraz a trhá


Titulky


Přehrávače byly zkoušeny s titulky uvedenými v následující tabulce. Mezi nejběžnější patří formáty SUB a SRT nebo se setkáte s titulky SUB, které nějaký "Čenda" přejmenoval na TXT. Pozor, neplést si s TXT uvedenými v tabulce, mají jiný formát.


Titulky
Lze zobrazit
SUB - Micro DVD
Ano
SRT - SubRip
Ano
TXT - Simple Time-code
Ano
SSA - Sub Station Alpha 4.0
Ano
SMI - Microsoft SAMI
Ne


- takhle vypadají titulky v reálu -


Windows Media Video (WMV)


Podpora formátu není nikde uvedena, při pokusu o přehrání WMV přehrávač nezobrazí obraz, ale zvuk je přehráván bez problémů.


USB


U přehrávačů SDV-7107 a SDV-7301H je oproti SDV-7108 přítomno rozhraní USB, přes které lze připojit k přehrávači zařízení jako je USB flashdisk či pevný disk. Připojené zařízení musí být naformátováno systémem FAT nebo FAT32. Pokud na připojeném zařízení máte nahrán nějaký multimediální obsah, jako jsou MP3, filmy v podporovaných formátech (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4) a obrázky, spustí se přehrávání automaticky a začne u hudebních souborů.
AudioCD


Při vložení AudioCD se nezobrazí struktura disku, ale pouze informační řádek na horní straně obrazovky. Pomocí tlačítek skok vpřed a vzad listujete mezi skladbami, tlačítkem TIME cyklujete režimy zobrazení času a pomocí tlačítka REPEAT cyklujete režimy přehrávání.
MP3


Podpora tohoto formátu je prezentována ve specifikacích a přehrávač s jeho přehráváním nemá problém. Po vložení disku se zobrazí jeho struktura, ve které můžete listovat pomocí šipek. I když je struktura na disku vícevrstvá, načte přehrávač všechny adresáře do jedné úrovně. To znamená, že se adresáře seřadí pod sebe a při kliknutí na nějaký adresář se dostanete hned k souborům.Má to své výhody i nevýhody. Například pokud máte na disku nekolik adresářů roztříděných po interpretech a chcete najít konkrétní album třetího interpreta, může být třeba až 30. na řadě.Přehrávač umí jednu zajímavou věcičku. Pokud mezi empétrojkami máte obrázek alba, tak ho přehrávač dokáže zobrazit, tedy jestliže se šipkou přesunete ze symbolu noty na symbol fotoaparátu.


Windows Media Audio (WMA)


Při přehrávání samotného audia ve formátu WMA je zvuk bez zaváhání přehrán, takže pokud máte CD či DVD s tímto formátem, tak si ho přehrajete.
JPEG


Po vložení disku s fotkami se tak, jako v předchozích případech zobrazí adresáře, po jejichž rozkliknutí se dostanete k samotným fotkám a dalším stisknutím spustíte prezentaci. Fotky můžete přibližovat, oddalovat a natáčet, slouží k tomu tlačítka bílého kříže uprostřed ovladače a tlačítko ZOOM. Jak to vypadá ve skutečnosti ukazuje následující animace.
Hlučnost přehrávače


V případě přehrávačů není hlučnost takovým bodem zájmu, jako u DVD/HDD rekordérů. V režimu "stand by" přehrávač žádný zvuk nevydává a zvuk, který je slyšet při přehrávání disků, je hravě přehlušen zvukem vydávaným reproduktory. Přesto bylo provedeno měření hluku při přehrávání DVD-Video a při načítání disku s mnoha soubory.

Pro měření byl použit digitální hlukoměr firmy Voltcraft SL-200 s následujícím nastavením:
  • kalibrace proběhla kalibrátorem zvukové hladiny Voltcraft 326
  • přístroj má třídu přesnosti 2 - tzn. chyba měření je ±1,5 dB
  • byl použit rozsah Lo, tj. 30 - 100 dB
  • byla použita charakteristika dBA, tj. charakteristika lidského ucha


- kalibrátor Voltcraft 326 a hlukoměr SL-200 -

Režim testu
Hlučnost
Den - hluk na pozadí
35,8
Den - při načítání disku
45,2
Den - 3 m od přístroje
36,2
Noc - hluk na pozadí
33,0
Noc - 3 m od přístroje
34,0
  • Hluk na pozadí - hodnoty byly naměřeny uprostřed místnosti o půdorysu 25 metrů čtverečních
  • 3 m od přístroje - hlukoměr byl ve vzdálenosti 3 m od přístroje a namířený směrem k němu
  • Při načítání disku - stejné jako v předchozím případě, navíc je zasunut disk s mnoha soubory MP3

Jak je z tabulky zřejmé, hodnoty naměřené přes den a v noci se liší jen minimálně z pohledu měření přístrojem. Při přehrávání vnímáte hluk od přehrávače jako neslyšitelný.
reklama
reklama