Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Filmy a seriály, streamovací služby
Televize  |  Projektory
Audio a domácí kina
Multimediální centra  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně
reklama

Netgear EVA8000 aneb jak na multimédia v obýváku?

16.4.2008, Jan Dedek, recenze
Přehrávač EVA8000 streamuje filmy, videa, hudbu, internetová rádia a videa nebo fotografie z vašeho počítače zapojeného v síti přímo do TV, dokonce i do HDTV. Automaticky najde soubory digitálních médií ve vaší síti a uspořádá je do snadno přístupné knihovny.
Po instalaci přístroje se vám zobrazí hlavní menu, ze kterého podnikáte veškeré akce, v této kapitole se podíváme na jeho jednotlivé položky.

 

TV / Video


Pod touto položkou menu najdete přístup k videím uloženým v připojených počítačích v síti. Pokud máte na PC TV kartu, která spolupracuje s programem Digital Entertainer, můžete náhrávat TV pořady, které si poté z tohoto menu můžete spustit.


- do tohoto menu lze přistoupit přímo z DO pomocí tlačítka Video -

 

Music


V tomto menu je zobrazován veškerý hudební obsah na PC. Můžete v něm jednoduše listovat a přehrávat ho. Navíc v tomto menu naleznete položku "Internet Radio". V menu je předdefinováno mnoho stanic, mezi kterými není problém si vybrat, bohužel na žádnou českou jsem nenarazil.


- do tohoto menu lze přistoupit přímo z DO pomocí tlačítka Music -

 

Photos


Pod položkou Photos naleznete pouze možnosti prohlížení fotografií uložených na připojených počítačích v domácí síti. Pozor, fotky menší než 50 KB jsou ignorovány.


- do tohoto menu lze přistoupit přímo z DO pomocí tlačítka Pics -

 

Schedule recordings


Pod touto záložkou se ukrývá plánovač nahrávání pořadů z TV karty, ale je funkční pouze v případě, že je vaše TV karta podporována. Protože moje karta podporována není, nemohl jsem nahrávání vyzkoušet. Ale protože je tento multimediální brouček velmi schopný, nemám obavu, že by to s podporovanou kartou nešlo.


 

Podporované karty:
 • Adaptec DualTV a DualTV #2
 • ADS Instant HDTV
 • ATi HDTV Wonder
 • ATi Theater 550-660 Pro
 • ATi TV Wonder a TV Wonder Pro
 • AVerMedia AVerTV GO 007 FM
 • AVerMedia AVerTV PVR 150 Plus
 • AVerMedia AVerTVHD MCE A180
 • Diamond Extreme TV PVR650
 • Hauppauge WinTV, WinTV PVR 150, WinTV PVR 350, WinTV PVR 500, WinTV PVR USB, WinTV PVR USB2
 • NVidia DualTV, NVidia DualTV 2 

Internet media


V tomto menu jsou zahrnuty položky, které jsou závislé na internetovém připojení. Internet radio player a YouTube video jsme si už představili. Proto se podíváme na Flickr fotos, pokud máte na serveru www.flickr.com své album, můžete do něj z tohoto přístroje přistupovat za pomoci přihlášení. Pokud ho nemáte a nechcete si ho založit, můžete brouzdat mezi volně přístupnými fotkami. Položku RSS news and podcasts si představíme dále.
RSS news and podcasts


Toto menu je velmi zajímavé a najdete v něm nejen klasické RSS, ale i audio RSS a video RSS, Několik klasických, audio a video RSS je předdefinováno. Pěkné jsou zejména video RSSky National Geographic.
More...


V tomto menu najdete veškerá možná nastavení přístroje. První obrazovku ukazuje následující animace a jak vidíte, nalézají se tam následující položky:
 • Quick scan for new media - pokud přidáte v PC do adresářů, ze kterých se načítá multimediální obsah, je třeba klinout na tuto položku, jinak se nově přidané soubory nenačtou do "Media Library"
 • PC acces - pod touto položkou se skrývá přístup na PC, na TV se vám zobrazí obrazovka počítače a pomocí dálkového ovladače můžete PC ovládat
 • Now playing - zobrazí právě přehrávaná média
 • Follow me - aby tato funkce fungovala, musíte mít ještě další přístroj. Funguje tak, že to, co právě běží na jiném přístroji, se spustí i zde
 • Send message to other room - pošle zprávu na jiný přístroj
 • Hot key binding - umožňuje přiřadit numerickým tlačítkům nějakou funkci
 • Supervisor functions - tato položka otvírá další systémová nastavení, více viz níže


 

More - Supervisor functions


V tomto menu se nachází následující položky:
 • Setup wizard - průvodce nastavením, který se také spouští při první instalaci
 • Advance settings - více v kapitolce níže
 • Fullscan for media files - vymaže seznam souborů v Media Library a načte nový seznam z PC
 • Scan for USB Attached media - načte seznam souborů z externě připojeného zařízení na USB
 • Network test - otestuje aktuální rychlost připojení do domácí sítě
 • Update - aktualizace firmwaru z internetu nebo z lokálního umístění
 • System information - zobrazí informace o firmwaru, dále například velikost volné paměti, apod.
 • Restart - restartuje přístroj


 

More - Supervisor functions - Advanced settings


Poslední položkou menu, na kterou se podíváme, je pokročilé nastavení systému:
 • Display and screensaver - nastavuje parametry zobrazení a spořič obrazovky
 • Audio and slideshow - nastavuje výstupy zvuku a přechody při prohlížení obrázků
 • Network connection - nastavuje připojení buď přes ethernet kabel nebo Wi-Fi, také můžete vybrat položku Standalone (není přítomna síť)
 • Servers and shared folders - zde lze nastavit souborové servery a sdílení složek (jednodušší je to ve Windows pomocí aplikace Digital Entertainer)
 • Parental controls and security - rodičovský přístup, můžete zde nastavit např. heslo pro přístup do menu "Supervisor function"
 • Media library management - seznam souborů, které přístroj najde v lokální síti, můžete zde seznam souborů v knihovně uložit, či nahrát, apod.
 • Select language - nastavuje jazyk menu
 • Time and location - nastavuje časové pásmo, vaši polohu a jméno místnosti, v které je přístroj umístěn
 • Other - zde najdete například nastavení složek či kvality grafiky menu
 • Restore factory defaults - obnoví tovární nastavení přístroje, toto lze také stiskem tlačítka na zadní straně přístroje