Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Audio a domácí kina
Kamery
Multimediální centra
Projektory
Streaming videa
Televize
Ostatní
O nás  |  Napište nám
Facebook  |  Twitter
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  Svět audia

MVIX MX-780HD: multimédia v kompaktním balení

, , recenze
MVIX MX-780HD: multimédia v kompaktním balení
Dnes se podíváme na zoubek přístroji z kategorie multimediálních přehrávačů, který nese označení Mvix MX-780HD Wireless Multimedia Player. Název mluví sám za sebe a lze z něj vydedukovat, že přehrávač si poradí s HD videem a podporuje rozhraní Wi-Fi pro přenos videa do TV. To ale není zdaleka vše. V recenzi se dozvíte, že některé funkce jsou skutečně zajímavé.
MVIX MX-780HD: multimédia v kompaktním balení
Po instalaci přístroje se vám zobrazí hlavní menu, z kterého podnikáte veškeré akce. V této kapitole se tedy podíváme na jednotlivé položky menu Mvixu.


MOVIE


Pod touto položkou menu najdete pouze přístup k videím uloženým v připojených složkách přes síť, v instalovaném HDD nebo na zařízení připojeném přes rozhraní USB. V menu se vám ukážou všechna momentálně připojená zařízení. Pokud některé není vidět a víte, že je připojené, stačí přejít na položku Refresh a aktivovat jí.

Pod každým místem s videem se zobrazuje adresářová struktura, kterou Mvix načte z připojeného zařízení. O TV jsme už mluvili a ještě mluvit budeme v následující kapitole. USB1-1 reprezentuje připojený flash disk, položka TEST FAT32 osazený HDD přímo v přístroji formátovaný systémem FAT32. Nakonec položka TEST NET ukazuje sdílenou složku v PC připojeném přes síť.MUSIC


V tomto menu je zobrazovám veškerý hudební obsah z připojených zařízení, který Mvix podporuje. Můžete v něm jednoduše listovat a přehrávat ho. Navíc v tomto menu naleznete položku "Radio", která odkazuje na seznam předdefinovaných internetových rádií (více o rádiu si řekneme v další kapitole s testy).
PHOTO


V tomto menu je stejné uspořádání jako u předchozích a můžete podobně jako v předchozích přehrávat pouze obsah dle názvu položky menu, tedy pouze fotky.
MIXED


Menu MIXED obsahuje všechno, co obsahují předchozí menu. V tomto menu lze přehrávat jakýkoli podporovaný obsah bez ohledu na to, jestli se jedná o video, audio či fotky.
SETUP


Zde naleznete veškerá nastavení přístroje od nastavení obrazu až po aktualizaci firmwaru. Na základní obrazovce jsou uvedena nastavení pro TV, síť, Wi-Fi, přehrávání, jazyk a další nezačlenitelná nastavení do zde vyjmenovaných skupin.
SETUP - TV


Můžete zde nastavovat následující položky:
 • SPDIF Out - DownMix, PassThrough
 • Audio channel - můžete volit 2.0 nebo 5.1
 • Vido Out - zde se nalézá nastavení video výstupu od S-Video až po HDMI/DVI 1080p
 • TV Standard - NTSC, PAL
 • TV Type - 4:3, 16:9SETUP - Network, Wireless


Pod touto položkou menu se skrývá veškeré nastavení pro síť, a to jak po drátu, tak i vzduchem (Wi-Fi). Prvním krokem je zvolit druh připojení, tzn. přes kabel nebo vzduchem. Výrazně doporučuji použít kabelové připojení, protože u Wi-Fi jsem zaznamenal potíže (viz níže).Menu network a wireless obsahuje následující záložky:
 • Enable - aktivuje nebo deaktivuje bezdrátové připojení
 • Adress setup - pokud se připojujete do sítě s DHCP nechte nastaveno na Auto
 • Network / Wireless apply - zde je vidět stav připojení, při použití Wi-Fi je zde častěji vidět FAIL než SUCCES
 • Scan ESSID - tato položka je až u firmwaru 2.0.3 a slouží k vyhledání bezdrátových sítí v okolí
 • ESSID - zde lze nastavit název sítě do které se bezdrátově připojujete
 • Channel - můžete nastavit číslo kanálu nebo nechat na Auto
 • Security Mode - můžete nastavit bez zabezpečení pře WEP až po WPA
 • Encryption - podle volby Security Mode se tato položka mění pro WEP nebo WPA
 • (WPA, WEP) Key - zde je to podobné jako v předchozím případě
 • Wireless apply - v případě, že je zde FAIL, musíte tuto položku aktivovat tak dlouho, dokud se neobjeví SUCCES

Ještě několik vět k bezdrátovému připojení. Při nastavení bezdrátové sítě většinou nedojde k připojení automaticky a musí se stále aktivovat položka Wireless apply, dokud k připojení nedojde, můžete jí aktivovat klidně i 30x. Když už je spojení aktivované, funguje přehrávání přes Wi-Fi na jedničku, je stabilní a rychlé. Pokud Mvix vypnete a znovu zapnete, ve většině případů nedojde k automatickému připojení bezdrátové sítě a musíte jí připojit přes Wireless apply ručně.


SETUP - Playback


V tomto menu lze nastavit následující položky:
 • Video Display - zde můžete nastavit hodnoty Original, Panscan, Fullscreen
 • Sub Position - nastavuje pozici titulků na obrazovce
 • Sub Size - nastavuje velikost titulků
 • Sub Color - nastavuje barvu titulků
 • Slide Interval - nastavuje interval u přehrávání fotekSETUP - Misc


V tomto menu se skrývají ostatní položky, které nelze zařadit do jiného menu:
 • OSD Language - zde lze vybrat jazyk OSD menu, v posledním firmwaru 2.0.3 je tato položka umístěna přímo v menu SETUP, položka s názvem Czech je přítomna, ale skrývá se pod ní bohužel angličtina.
 • NDAS (Network Direct Attached Storage) - HDD v přehrávači se tváří jako síťové úložiště a umožní počítači přímo kopírovat multimediální soubory nebo ho používat jako zálohovací disk.
 • Change admin password - nastavuje heslo pro přístup k nastavení přehrávače
 • Select Backround - můžete si zvolit pozadí z připojeného zařízení, které nahradí standardní fialové
 • Firmware Version - ukáže revizi firmwaru
 • Factory Reset - nastaví přehrávač do továrního nastavení
 • Firmware Upgrade - přes tuto položku lze aktualizovat firmware