Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Filmy a seriály, streamovací služby
Televize  |  Projektory
Audio a domácí kina
Multimediální centra  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně

Grass Valley EDIUS 6: kam kráčí?

28.2.2011, Radek Jahoda, recenze
Grass Valley se pyšní tím, že jeho EDIUS je nejsvižnějším video editorem, v poslední době mu ale v tomto směru šlape na paty hodně konkurentů. Dokáže si šestá verze udržet své pozice, nebo vyklidí pole bez boje?
Hlavním oknem celého prostředí je časová osa, kde se odehrává to nejpodstatnější - střih. Zabírá i největší část celého prostředí, i když záleží hlavně na uživateli, jak si ho přizpůsobí. Nejdůležitější součástí jsou samotné stopy videa a zvuku. Ty jsou rozděleny na více částí, každá má určitý typ stop. Jedna je určena pro video stopy (označené V a VA) a druhá pro zvukové stopy (označené A). Tyto stopy nelze mezi sebou míchat, vždy jsou u sebe video stopy zvlášť a zvukové stopy zvlášť, nelze mít libovolné pořadí stop. To je trochu nešťastné, protože mi spíše vyhovuje nechat příbuzné stopy u sebe - tedy dát všechny zvukové stopy hned vedle jejich videa. Toto je řešeno jinak - existuje speciální stopa VA, která se chová jako video stopa, ale má u sebe i zvuk. To je jen částečné řešení, protože všechny zvukové stopy mohou být jen stereo, takže pokud kamera dokáže snímat prostorový zvuk 5.1, tak se první dva kanály (přední) zobrazí spolu s videem ve VA stopě, ale ostatní jsou zase separátně mezi zvukovými stopami. Vypadá to pak tak, jak je vidět na obrázku:


Časová osa s vloženým videem a zvukem 5.1 rozděleným do třech stop
(klepněte pro zvětšení obrázku)

Dalším typem stop jsou stopy titulků, které mají rovněž samostatnou část a nelze je míchat s video ani zvukovými stopami. Umístěny jsou právě mezi video a audio stopami.

Rozdělení video, zvukových a titulkovacích stop funguje i pro jejich skrolování - všechny části mají samostatný posuvník ve vertikálním směru. To je opět trochu nešťastné, i když to má i některé výhody. Lze si tak mezi video stopami najít tu požadovanou a k ní si přisunout zvukovou stopu (či stopy), kterou požadujeme. To částečně supluje, že nelze rozmístit video a zvukové stopy libovolně.

Další poněkud nešťastnou věcí je nastavování výšky stop. Sice samotná výška stopy může být libovolná, uvnitř této stopy jsou ale další, které již libovolnou výšku mít nemohou. Ta se nastavuje v 5 pevných krocích, výška celé stopy tedy nemusí být shodná se součtem "podstop". U VA stopy je to video podstopa, dále podstopa s názvem zvuku (ta má navíc pevnou výšku) a dvě podstopy se zvukovým průběhem (ty lze schovat), každá má stejnou výšku nastavenou fixně ve zmíněných 5 krocích.

Nelze video a zvukové podstopě nastavit libovolnou výšku. Při rozkliknutí zvukové stopy se celá výška stopy automaticky zvětší, ale pouze pokud má kam. Pokud je místo vyhrazené pro daný typ stopy již na výšku plné, tak zůstane za rohem. Neustále tak uživatel bojuje s místem pro stopy, protože má k dispozici vždy jen část celé výšky časové osy. Pokud momentálně střiháte jen video, zvukové stopy stále zabírají část a nelze je schovat nebo odsunout "za roh". Pokud budete stříhat jen zvuk, platí to samé pro video a VA stopy. Stále nedostatek místa. U složitějších kompozicí to je pak docela velký boj.


Hlavička stop a výškové rozdělení časové osy podle typu stop (V, VA, T, A)

Hlavička stop obsahuje tři sloupečky. První sloupek zprava označuje typ stopy (V, A, VA, T) a slouží i jako přepínač, do jakých stop se bude automaticky vkládat video a zvuk z mediálního souboru, pokud ho tam vložíme ze seznamu médií. U zvukových stop zde také vidíme, ke kterým kanálům je stopa přiřazena. Druhý sloupeček nese jméno stopy, automaticky vygenerované jméno (1 A, 2 A, 1 VA atd.) je možné změnit. Je zde také ikonka pro umlčení stopy a u zvukových i pro přidání křivky hlasitosti nebo vyvážení. Třetí sloupek zapíná nebo vypíná aplikaci Ripple na danou stopu. Nad hlavičkami stop je nastavení měřítka časové osy a možnost zapnout nebo vypnout Ripple a vkládání pro všechny stopy.

Samotná časová osa slouží pro vkládání klipů a dohromady tvoří sekvenci (Sequence). To je část projektu, která může definovat určitou časovou část projektu, nebo může být vložena do jiné sekvence stejně jako jakýkoli jiný klip. Lze tak snadno rozkouskovat projekt do více částí a pak s nimi pracovat jako s uzavřeným celkem. To je poměrně zajímavá vlastnost, jedinečná mezi ostatními video editory, protože konkurenti to řeší většinou jako vkládání jiného projektu, což samozřejmě není stejné, ale spíše nabídnutí podobné funkce oklikou.

Ke každé sekvenci lze samostatně nastavit přiřazení stop ke zvukovým kanálům. To je dokonce nutné udělat, pokud stříháme vícekanálový zvuk. Standardně se totiž všechny stopy přiřadí ke kanálům 1 a 2, tedy vše bude jen stereo. Pokud vložíme 5.1 zvukový soubor do časové osy, tak se vloží do tří samostatných stop, každá ale bude hrát v předních reproduktorech.


Mapování zvukových stop a kanálů

Tím se dostáváme k jedné věci, kterou EDIUS neumí. Nelze totiž ve zvukovém prostoru umístit zvuk kamkoli. Lze ho jen přiřadit k jednotlivým kanálům, tuto činnost je tedy nutné udělat v jiném programu. O tom více v další části článku.

Časová osa má ještě další 2 důležité části. V horní části je to řada ikonek sloužící jednak pro základní funkce jako otevření nebo uložení projektu, kopírování a vkládání, ale hlavně pro různé střihové funkce a otevření dalších nástrojů. Tyto ikonky lze v nastavení konfigurovat a přizpůsobit jak vlastním potřebám, tak i potřebám různých činností. Nad hlavičkou stop, ale ještě pod logem programu a názvem projektu, je řada 4 důležitých ikonek, které lze rovněž konfigurovat. Ty určují chování časové osy a střih. Zleva je to přepínání módu vkládání a přepisování (Insert-Overwrite), zapnutí a vypnutí Ripple editace, vypnutí skupin klipů v časové ose (Groups) a přiskakování k objektům (Snap to Event). Tedy v základní konfiguraci, pokud si je nezměníte.

Ve spodní části je stavový řádek, který zobrazuje základní informace, mód editace a stav operací, které běží na pozadí, jako je např. vytváření proxy souborů nebo zvukových průběhů.


Přechod mezi dvěma klipy

Práce s časovou osou je standardní, zde nečeká příliš překvapení. Díky rozdělení do několika skupin je ale poněkud neohrabaná. Přechody je možné vytvářet dvěma způsoby, který se volí v nastavení programu. To také není příliš komfortní, přesto pravděpodobně většinové použití bude mít jen jeden z nich. Ten prostě posune druhý klip přes první a přechod tak plynule přechází z jednoho do druhého. Druhý způsob nic nezkracuje a pouze ho aplikuje na začátek nebo konec klipu.

Kompozice stop neumožňuje žádné vylomeniny. Stopy se překrývají standardním způsobem pomocí průhlednosti. Žádné další možnosti mixování jsem neobjevil - sčítání, násobení apod. U video stopy je možné zapnout tzv. Mixer, který určuje průhlednost stopy pomocí křivky v čase podobně jako u hlasitosti zvukové stopy. Tato křivka je ale zvláštní "podstopa" uvnitř video stopy, takže opět zbytečně zvětšuje výšku stopy. Rozhodně by bylo příjemnější, kdyby tato křivka byla přímo přes video.

Nad ukazatelem časové osy je linka, buď zelená, oranžová, červená nebo modrá. Jde o oblasti, které má nebo nemá EDIUS vyrenderovány pro náhled. Pokud je zde zelená, část je již vyrenderována, oranžová určuje oblasti, které nemusí být přehrány v reálném čase, modrá pokud přehrávání bude v reálném čase bez nutnosti vyrenderování a červená určuje, že pokus o vyrenderování selhal (např. při překročení velikosti bufferu).