Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Filmy a seriály, streamovací služby
Televize  |  Projektory
Audio a domácí kina
Multimediální centra  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně

AviDemux - VirtualDub pod Linuxem

16.7.2007, Radek Jahoda, recenze
Před časem jsme nakoukli do světa Linuxu a je na čase se k tomuto tématu vrátit. A nelze začít ničím jiným než programem AviDemux. Protože čím je VirtualDub pro uživatele systému Windows, tím je AviDemux pro Linuxovou komunitu. Ovšem tento program existuje i pro BSD, Windows, ale i Macintosh. Není totiž téměř vůbec závislý na službách systému, jako VirtualDub. Další předností je, že pracuje nejen s AVI soubory, přestože je má v názvu, ale i s jinými formáty.
Asi nejpoužívanější funkcí kromě komprese bude zřejmě filtrace. AviDemux obsahuje velké množství filtrů rozdělených do několika kategorií podle funkcí. Většina z nich je převzata z jiných programů, zde se ukazuje síla otevřeného kódu, protože člověk má jistotu, že byly vypiplány do nejmenších detailů.

Filtr lze samozřejmě aplikovat pouze tehdy, pokud není vybrán u videa mód Copy. Pak je povolen stisk tlačítka Filters a objeví se velké okno, kde lze řadit jednotlivé filtry za sebe. Vlevo jsou pod sebou záložky s typy filtrů, vedle je pak seznam filtrů v dané kategorii s krátkým popisem a vpravo vytváříme seznam filtrů, které se aplikují na video. Při vkládání filtru se vždy objeví jeho konfigurační dialog, kterým nastaví jeho parametry. Může jít například o požadovanou velikost při změně velikosti, mezní hodnota při aplikaci filtru pro odstranění šumu apod.


Klepněte pro zvětšení obrázku

V horní části okna je řada tlačítek. První dvě slouží pro načtení a uložení námi vytvořeného seznamu včetně všech nastavení ze/do souboru. Jedná se o XML soubor, který můžeme i ručně upravovat - například parametry. Třetí tlačítko uloží filtry jako skript, o těch si ale řekneme později. Další čtyři tlačítka nám pomohou se změnou velikosti pro vybraný typ disku, který chceme ve finále vypálit - DVD (720x576), Half DVD (352x576), SVCD (480x576) a VCD (352x288). Ve všech případech se objeví dialogové okno, které je ale dostupné i přímo z hlavního okna v menu Auto. Jde vždy o stejné okno, kde jako první parametr je výše vyjmenovaný typ disku. Důležité je správné vyplnění poměru stran zdroje a výstupu. Automaticky se pak vloží do seznamu filtrů MPlayer resize a případně Add black borders pro rozšíření o černé pruhy, čímž je zaručeno zachování správného poměru stran.Vpravo dole pod seznamem je ještě několik tlačítek. Vložený filtrům lze změnit konfiguraci pomocí tlačítka Configure, pomocí šipek můžeme změnit pořadí jejich aplikace. Tlačítko Partial omezí aplikaci filtru jen na vybraný rozsah snímků. Jeho aplikace má smysl jen pro filtry, které nejsou v kategorii Transformation.

Projděme si jednotlivé filtry, které AviDemux obsahuje. Většina lidí jejich funkci určitě bude znát, takže tuto část můžete s klidným svědomím přeskočit.

Transformation - změna velikosti a framerate
 • Crop - oříznutí obrazu po stranách
 • Resize - změna velikosti obrazu metodou z AviSynth, podporuje lineární, bikubickou a Lanczos metodu, uvedené pořadí je podle ostrosti konverze, více ostrosti ale zhoršuje kompresovatelnost, takže použití bikubické nebo Lanczos metody pouze pro vysoký bitrate a pro zvětšování velikosti
 • MPlayer resize - to samé jako Resize, ale je použita metoda z přehrávače MPlayer, která je asi 3x rychlejší s nepatrně menší kvalitou, okem rozdíl ale nepoznáte
 • Add black borders - přidá černé pruhy k obrazu, zvětšuje tedy celkové rozlišení, použijeme pro docílení požadovaného rozlišení se zachováním poměru stran původního obrazu (např. DVD vyžaduje určité rozlišení)
 • Blacken borders - vytvoří rovněž černé pruhy, ale zakrytím původního obrazu, nezvětšuje tedy celkové rozlišení, lze použít např. pro zakrytí artefaktů na okrajích obrazů u VHS nahrávek
 • Vertical flip - převrátí obraz vertikálně, tedy shora dolů
 • Rotate - rotace obrazu o 90, 180 nebo 270 stupňů
 • Resample fps - změna framerate, tedy počet snímků za vteřinu.
 • Reverse - změna směru přehrávání
 • Fade - stmívačka (Out) nebo roztmívačka (In), funguje na nastaveném rozsahu snímků videa

Interlacing - filtry pro práci s půlsnímky
 • Yadif - filtr pro odstranění prokládání Yet Another De-Interlacing Filter, pracuje s předchozím a následujícím snímkem a okolními body aktuálního snímku, dává dobré výsledky a je rychlý
 • Deinterlace - jde o Smart Deinterlace filtr z VirtualDubu
 • KernelDeint - aplikace stejnojmenného filtru z AviSynthu, bere v úvahu rovněž předchozí i následující snímek a snaží se zvýšit ostrost ve svislém směru
 • TDeint - opět další port filtru pro AviSynth, který je označován jako jeden z nejlepších, zachovává dobrou ostrost obrazu, přestože je docela pomalý, opět používá předcházející i následující snímek
 • libavcodec deinterlacer - port z libavcodecu, používán je např. v MPlayeru a ffmpeg, používá různé aproximační metody - lineární, kubickou, median a ffmpeg
 • Decomb Telecide - provádí inverzní telecine, tedy 3:2 pulldown, ale nemění framerate převede NTSC prokládané video na neprokládané rekonstrukcí půlsnímků, při konverzi na NTSC se aplikuje pouze tento filtr, při konverzi na PAL se za něj musí zařadit ještě Decomb Decimate, který převede počet snímků zpět na filmových 24fps
 • Decomb Decimate - převede počet snímků zpět na filmových 24fps po aplikaci Decomb Telecide na NTSC video
 • Pulldown - převede 24fps neprokládané video na prokládané NTSC se 29.97fps
 • DGBob - normální BOB, vezme tedy jeden půlsnímek a zduplikuje ho na celý snímek, umí i pracovat s oběma půlsnímky a zdvojnásobit framerate
 • PAL field shift - některé DVD disky vytvořené z filmového materiálu mají jedno filmové políčko rozdělené na půlsnímky ve dvou snímcích po sobě místo toho, aby byly správně v jednom a tvořily neprokládané video, tento filtr zkombinuje tyto oddělené půlsnímky do jednoho neprokládaného snímku
 • PAL smart - vezme celý snímek a snímek rekonstruovaný jako u PAL field shift a ten, který má méně artefaktů, deinterlacuje pomocí smart deinterlace, lze použít u některých typů videí
 • Drop - pro odstranění špatných snímků ze špatných VHS záznamů, pokud je snímek příliš odlišný od předcházejícího i následujícího, tak je nahrazen jejich interpolací, měl by být zapojen jako první
 • Swap fields - přehodí horní a spodní půlsnímek
 • Smart swap fields - snaží se detekovat přehozené půlsnímky a v případě potřeby je přehodí, některé zachytávací karty v jednom videu mohou i několikrát přehodit půlsnímky, tento filtr toto chování odstraní
 • Keep even fields - ponechá pouze sudé, tedy spodní půlsnímky a sníží vertikální rozlišení na polovinu
 • Keep odd fields - ponechá pouze liché, tedy horní půlsnímky a sníží vertikální rozlišení na polovinu
 • Seperate fields - separuje horní a spodní půlsnímky do dvou snímků, tedy zvýší framerate 2x a sníží vertikální rozlišení na polovinu
 • Merge fields - opak Separate fields, spojí dva snímky do jednoho jako dva půlsnímky, tedy zdvojnásobí vertikální rozlišení a sníží framerate na polovinu
 • Stack fields - oddělí půlsnímky od sebe a umístí je samostatně pod sebou, takže získáme dva obrazy v jednom, vhodné asi jen pro náhled
 • Unstack fields - dělá opak Stack fields

Colors - filtry pro změnu jasu a barev
 • MPlayer eq2 - filtr z přehrávače MPlayer pro změnu jasu, kontrastu, barev a gamma korekce
 • MPlayer hue - opět filtr z MPlayeru, tentokrát pro změnu sytosti a vyvážení barev
 • Contrast - pro změnu jasu a kontrastu, lze limitovat jen na jasovou složku Y a/nebo barevné složky U a V
 • Luma equalizer - křivková korekce jasu
 • Swap U and V - vymění U a V barevné složky, některé programy prostě špatně nadetekují YUV formát a vymění je
 • Chroma shift - posune barevnou složku vůči jasu, často např. u VHS nahrávek dochází k rozpliznutí barvy od hran, tento filtr to může do určité míry odstranit
 • Luma only - ponechá pouze jasovou složku a odstraní barevnou, obraz bude tedy černobílý, vhodné pro černobílé nahrávky, které mohou obsahovat barevný šum
 • Chroma U only - ponechá pouze U složku a udělá z ní jasovou
 • Chroma V only - ponechá pouze V složku a udělá z ní jasovou
 • Luma delta - provede rozdíl vůči předcházejícímu snímku a získáme tak jejich diferenci
 • ColorYUV - změna jasu, kontrastu, gamma korekce z AviSynthu, zvládá i automatickou korekci bílé

Noise - filtry pro odstranění šumu
 • MPlayer denoise3d - port filtru z MPlayeru, provádí filtraci přes okolní body i předchozí snímky, dobrý pro zvýšení kompresovatelnosti
 • MPlayer hqdn3d - stejný jako předchozí, ale s větší precizností, je 2-3x pomalejší
 • FluxSmooth - filtr z AviSynthu, který je často označován jako nejlepší denoise filtr, provádí i lehké zaostření
 • Temporal Cleaner - DNR filtr z VirtualDubu, který provádí průměrování přes sousední snímky
 • Denoise - další DNR filtr, který funguje na jasové a barevné složce zvlášť
 • Stabilize - provádí vážený průměr okolních bodů a snímků, pouze pro video s málo šumem
 • Cnr2 - redukce barevného šumu, která vzniká především u analogového TV vysílání, portováno z AviSynthu
 • MSmooth by Donald Graft - port MSmooth filtru z VirtualDubu, který provádí průměrování okolních bodů přes nastavený práh, takže zachovává hrany
 • Soften - jednoduché průměrování okolních bodů, nezachovává hrany

Sharpness - filtry pro zaostření nebo rozmazání
 • Sharpen - zvyšuje rozdíl mezi sousedními body a tím zvyšuje kontrast, zhoršuje ale šum
 • MSharpen - snaží se zaostřit hrany bez zvýšení šumu, výborný pro animované video, ale funguje dobře i na normální video, portováno z AviSynthu
 • asharp - jde o Unsharp Mask filtr, který byl vylepšen, aby ještě více potlačil šum
 • Gauss smooth - provádí Gaussovo filtrování pomocí konvoluční matice, čímž odstraňuje šum, dobré použití je pouze na barevnou složku, čímž lze omezit barevný šum z VHS nahrávek
 • Mean - jednoduché průměrování okolních bodů, čímž dochází k rozmazání
 • Median - klasický median filtr, který nahrazuje bod mediánem okolních bodů (matice 3x3), bere méně v úvahu příliš rozdílné body
 • Median (5x5) - to samé, pouze pracuje na větším okolí 5x5 bodů
 • Forced postprocessing - zapne postprocessing jako u dekodérů komprimovaného videa, nefunguje ale striktně na přesně definovaných blocích

Subtitles - filtry pro vložení titulků přímo do obrazu
Subtitler - vloží titulky z formátů SRT nebo SUB, lze vybrat font a kódování znaků
ASS - vloží titulky z formátů SSA a ASS, ty již obsahují definici fontů, lze ale provést jejich zmenšení
VobSub - vloží titulky z formátu VobSub (což jsou titulky z DVD disků)

Miscellaneous - ostatní filtry jinam nezařazené
Blend remover - snaží se odstranit prolnutí dvou snímků podle okolních bodů
Hard pulldown removal - provede 3:2 pulldown na videu, kterému byla změněna velikost, ne vždy funguje dobře
Whirl - roztočí video do spirály
Mosaic - vytvoří mozaiku, tedy zduplikuje a zmenší snímek do několika malých
MPlayer delogo - pro odstranění loga v obraze, interpoluje nastavený obdélník okolními body
Animated Menu - dá na pozadí nastavený obrázek a z videa udělá šest malých okének, vhodné pro tvorbu animovaných menu na DVD