Favicon Svethardware.cz  Svět hardware   Fórum Favicon Svetmobilne.cz  Svět mobilně Favicon Svetaudia.cz  Svět audia Favicon Digimanie.cz  Digimanie   Fórum   Galerie
Strana 1 z 4 123 ... PosledníPoslední
Zobrazené výsledky: 1 až 15 z 48

Téma: Pojednání o významu pojmů rozlišení a pixel od DUSofta

 1. #1
  Je tu pravidelně Avatar uživatele ViKinG
  Registrace
  Mar 2004
  Příspěvků
  807

  Z nedostatku vhodnějšího fóra to dávám sem.
  Na grafice jsem narazil na obsáhlý příspěvek od DUSofta a snad pomůže i někomu odtud k pochopení dané problematiky.

  Výklad pojmů "rozlišení" a "pixel"
  Nejprve se podíváme na rozlišení. Sám pojem rozlišení má význam obrazové ostrosti a je měřen v "linkách horizontálního/vertikálního rozlišení". TV obraz je vždy tvořen 576 horizontálními řádky. Hnidopichům zdůrazním, že budeme mluvit o aktivní části TV snímku, bez "služebních" řádků. Princip je možné demonstrovat na příkladu žaluzií, kdy okno bude mít 576 proužků žaluzií a v každé mezeře mezi jednotlivými žaluziemi vidíte jeden řádek TV obrazu. Z toho důvodu zůstává vertikální rozlišení, tedy ostrost obrazu sledovaná shora dolů, vždy stejná.
  Nyní si představte, že se díváte přes okno s takovými žaluziemi a pozorujete vzdálený žebřík, na kterém jste schopni spočítat 576 příček, můžete mluvit o tom, že máte "vertikální rozlišení" 576 linek. Jestliže nemůžete příčky spočítat proto, že jsou rozmazané, slité nebo zakryté oddělujícími žaluziemi, musíte se smířit s tím, že máte méně než 576 linek vertikálního rozlišení.
  Zamotejme předchozí úvahy a pokračujme znovu. TV obraz v normě PAL má 576 obrazově aktivních řádků. Znamená to tedy, že vidíme na obrazovce 576 jednotlivých průhledů našimi pomyslnými žaluziemi. Pokud jedním průzorem vidíme příčku žebříku, potom druhým průzorem musíme vidět mezeru mezi příčkami. Následující příčku vidíme ve třetím průzoru a ve čtvrtém opět mezeru a tak dál. Pokud bychom v každém průzoru viděli jednu příčku žebříku, na obrazovce by se příčky slily dohromady v jeden blok a nerozpoznali bychom, že se jedná o žebřík. Proto obraz "příčka - mezera - příčka - mezera" je definován jako 4 linky vertikálního rozlišení a potřebuje 4 řádky TV obrazu, aby byl zobrazen. Potom 576 TV řádků zobrazí jen 288 aktuálních příček žebříku. Ale stále můžeme mluvit o 576 linkách vertikálního rozlišení.
  A ještě trochu to zamotejme - totiž reálné vertikální rozlišení dostupné na 576 řádcích je asi 403 (576x0.7=403). Proč 0.7? Obraz, který vidíte přes vaše pomyslné žaluzie díváte-li se směrem k žebříku, může poskytovat všechny příčky. Pohnete-li však hlavou jen trošku ve vertikálním směru, docílíte toho, že naopak uvidíte jenom mezery mezi příčkami žebříku. Chybně se potom domníváte, že žebřík žádné příčky nemá. Jestliže naše definice "rozlišení" předpokládá, že můžeme spočítat příčky žebříku a nyní zjišťujeme, že za určitých podmínek by to nebylo možné, celá předchozí formulace nebude fungovat. Fyzici a matematici však přišli s určitou konstantou (Kellův faktor), která říká, že je jedno jak se budeme přes žaluzie dívat, a vždy uvidíme alespoň 70% příček. Proto má Kell faktor hodnotu 0.7.
  Revizí předchozích úvah tedy dospějeme k tomu, že TV obraz vytvořený 576-ti aktivními řádky je schopen poskytnout jen 403 linek vertikálního rozlišení. Jestliže vyrábíte čip pro obrazový senzor kamery s takovým rozlišením, budete potřebovat aranžovat 576 pixelů vertikálně, abyste byli schopni zajistit 576 aktivních linek TV obrazu. Za chvíli uvidíte, proč to je tak důležité.

  Linky "horizontálního rozlišení" měří ostrost obrazu zleva doprava. Zaměřte nyní svou kameru (pro změnu) na plaňkový plot. Ostrá kamera, se 400 linkami horizontálního rozlišení vám umožní sledovat 400 planěk. Méně ostrá kamera zobrazí mouze "cosi" a pokud trochu přiblížíte plot zoomem, spočítáte možná i 300 planěk. Poznamenávám, že plaňka sice představuje vertikální linku na obraze, ale my je počítáme napříč obrazem, tedy horizontálně, a proto se mluví o horizontálním rozlišení.
  Ačkoliv linky vertikálního rozlišení zůstávají z principu tvorby TV obrazu stejné, linky horizontálního rozlišení se mohou měnit podle kvality kamery. Obecně platí: více linek horizontálního rozlišení = ostřejší obraz.

  Jako již dříve, opět to trochu zamotáme. Jestliže potřebujete vidět 300 planěk v plotu, musíte také vidět 300 mezer mezi nimi. Jinak bude plot na obraze vypadat jako jedna obří rozplizlá plaňka. Obrazový čip kamery (monochromatický), se 400 pixely napříč, může registrovat maximálně jednu bílou plaňku na jednom pixelu a jednu černou mezeru na sousedním pixelu. Dále plaňku na třetím a opět mezeru na čtvrtém pixelu a tak dál. Takže čip který bude mít aranžováno 400 pixelů napříč, zobrazí 200 planěk a 200 mezer pro 400 linek horizontálního rozlišení. Nicméně, vzpomeňme na Kell faktor. Formulace bude platit jen tehdy, budou-li plaňky a mezery perfektně sesouhlaseny s polohou pixelů na čipu. Vynásobme tedy počet pixelů faktorem 0.7 a obdržíme mnohem realističtější číslo. Takže 400 pixelů nám dá k dispozici pouze 400x0.7=280 linek horizontálního rozlišení.
  Dobře (skoro). Lidé kolem TV však měří horizontální rozlišení žertovným způsobem. Oni ji měří na obrazovou výšku! Jinými slovy - předchozí výpočet bude platit jenom tehdy, bude-li obraz čtvercového formátu! A protože je obraz 1.33x širší než je jeho výška, nemůžeme počítat s oněmi 280-ti linkami, ale jen se 3/4 z nich, tedy s 280x0.75=210 linek horizontálního rozlišení. Ano, pouze 210 linek horizontálního rozlišení nám poskytne 400 pixelů aranžovaných vodorovně na snímacím senzoru kamery.

  Když už jste přežili čtení těchto úvah až sem, pozastavme se nad praktickými dopady této teorie do reálného světa. Výrobce kamery inzeruje obrazový senzor se 410.000 pixely. Jak ostrý bude obraz? Proveďme jednoduchou kalkulaci. Ze 410.000 pixelů asi jen 390.000 (95%) padne do aktivního obrazu, zbytek bude mimo hranice TV obrazovky a tudíž neviditelný. Matice 390.000 aktivních pixelů, rozdělená 576-ti rádky TV obrazu nám poskytne 390.000/576=677 pixelů na řádek. Vynásobíme faktorem 0.7, dále pak ještě 0.75 (protože lidé od TV nepočítají celé řádky, ale jenomu tu jejich část, která spadne do čtvercového formátu obrazu) a dostáváme 355. Takže shrnuto a podtrženo, obrazový senzor se 410.000 pixely nám poskytne 355 (což můžeme zaokrouhlit na 350) linek horizontálního rozlišení.

  Rozlišení - kamera vs. VCR

  Některé videorekordéry (VCR) zaznamenají ostřejší obraz než jiné. VHS a 8mm VCR mohou zaznamenat asi 240 linek horizontálního rozlišení. Černé a bílé linky nebo také horizontální rozlišení luminance. Barevná ostrost je mnohem menší, ale lidské oko ji tolik neregistruje. Proto, když budeme dále hovořit o horizontálním rozlišení ve spojitosti s ostrostí obrazu, budeme mít na mysli rozlišení luminance (jasové složky obrazu). S-VHS a Hi8 VCR dokáží zaznamenat a přehrávat až 400 linek rozlišení. Toto vysoké rozlišení je však dosažitelné jen tehdy, vedete-li signály cestou Y/C konektorů, které přenášejí jasovou a barevnou složku signálu oddělenými vodiči. Jakmile použijete kompozitní vstupy a výstupy, rozlišení je degradováno na přibližně 330 linek. Vysílání TV používá také asi 330 linek jako maximální rozlišení. Profesionální videozařízení ve studiích mohou zaznamenávat a zpracovávat signál s mnohem vyšším rozlišením, avšak ostrost obrazu je snížena během vysílání TV signálu nebo jeho šíření kabelem k vašemu TV přijímači.

  Profesionální TV kamery poskytují 500 až 700 linek horizontálního rozlišení v závislosti na jejich ceně. Pokud ale VCR zaznamenají 240 až 400 linek, znamená to, že určitá část této ostrosti je vyhozena oknem. A tady přichází ta dobrá otázka - mám použít kameru s pouze 240 linkami horizontálního rozlišení, budu-li distribuovat výsledek na VHS pásce s pouze 240 linkami rozlišení? Jak odpovědět?

  Logicky bychom měli říci ano, ale správná odpověď je NE! Čím ostřejší bude vaše kamera, tím lépe bude vypadat výsledný obraz na pásce. Samozřejmě, dochází zákonitě ke ztrátám, ale VHS video bude vypadat lépe, bude-li zaznamenáno ze 400 linkové kamery, než bude-li zaznamenáno ze 300 linkové kamery. 500 linková kamera bude opět lepší a 700 linková kamera zlepší výslednou kvalitu obrazu již jen nepatrně. Ačkoliv 700 linková kamera nabízí lepší obraz než 500 linková, v konečném výsledku je zlepšení kvality obrazu tak nepatrné, že většinou není důvodem k utrácení peněz. Ovšem profesionál, který se za každou cenu pídí po tom nejlepším co může mít, sáhne určitě po 700 řádkové kameře. A navíc pokud pracuje na projektu s rozpočtem, lze již předem cenu potřebné výbavy kalkulovat.
  Proč tedy 700 linková kamera poskytne lepší obraz než 240 linková, když oněch 240 linek je maximum, co VHS VCR může zaznamenat a přehrát?. Odpověď je v "hloubce modulace" - technický termín, který si popíšeme nejprve obecně, později technicky. Zaměřte kameru na bílý bod na černém pozadí. 300 linková kamera zobrazí rozmáznutý bod, 700 linková kamera ostrý zřetelný bod. Když tento bod nahrajete na VCR, je při nahrávání ještě trochu rozmáznut v závislosti na formátu záznamu. V případu 300 linkového bodu, který je již trochu rozmazán, VCR nahraje něco jako chlupatou kuličku. Pokud však tentýž VCR nahraje 700 linkový bod, je také rozmazán, avšak jaksi jen jednou "vrstvou". Kdežto 300 linkový bod nese při přehrávání již dvě vrstvy rozmazání.
  Pro lepší pochopení, zkuste vzít bankovku a ofotografujte ji na kopírce. Potom ofotografujte již pořízenou kopii a porovnejte výsledky. První kopie bankovky je stejně jasná a čistá jako originál, ale ostrost její kresby je snížena na ostrost danou schopnostmi kopírky. Lekce zde udělená zní - čím ostřejší je originál, tím ostřejší bude vypadat i kopie. A tatáž pravda platí v TV či videotechnice.

  Nyní technický pohled na věc. Rozlišení obrazu je veličina, kterou je lepší měřit elektronicky než posuzovat pouhým okem. S tím budete určitě souhlasit. K měření rozlišení obrazu slouží testovací obrazce, které jsou opatřeny skupinou černých čar na bílém pozadí, které jsou rovnoběžné a jejich vzdálenost je stejná jako jejich šířka (vzpomeňte na žaluzie a plot). Protože se síla čáry od jednoho konce ke druhému zmenšuje, zmenšuje se i šířka bílé mezery a tak tato část testovacího obrazce působí dojmem sbíhajících se čar s proměnnou tloušťkou a hustotou. Takový obrazec umístíte před kameru a její výstupní signál budete sledovat na osciloskopu. Speciální osciloskopy, které slouží ke kontrole videosignálu jsou nazývány waveform monitory. Správným nastavením časové základny osciloskopu pak můžete vidět časově rozvinutý průběh signálu jednoho televizního řádku. Dalším nastavením potom docílíte toho, že můžete vidět určitý TV řádek.
  Jestliže vaše kamera může zobrazovat 300 linek rozlišení, potom waveform monitor zobrazí graf, který se podobá horskému horizontu - má vrcholky a údolí. Údolí reprezentují černé čáry a vrcholky bílé mezery mezi nimi. Přesunete-li časovou základnu waveform monitoru do místa, kde hustota čar odpovídá rozlišení 400 linek, bude obraz díky 300 linkové kameře rozmazán, černé čáry se budou přelévat do bílých mezer a graf bude vypadat jinak. Ostré bílé vrcholky se změní na na oblé nízké kopečky světle šedé a hluboká údolí černé budou nyní mělké prolákliny tmavě šedé. Technik měří výšku vrcholků v poměru k hloubce údolí. Jestliže vrcholky dosahují ke 100% a údolí k 0% škály přístroje, potom technik říká, že kamera by měla "vidět" tu část testovacího obrazce, která byla např. 300 linek. Jestliže posunu synchronizaci přístroje na řádky, které odpovídají rozlišení 400 linek, potom vrcholky dosáhnou např. 60% a údolí 40% škály přístroje. Graf se zaoblí. Proto říkáme, že zde již není potřebná "hloubka modulace" a proto kamera tuto část obrazce nezobrazí správně.
  Nalezením místa na testovacím obrazci, kde kamera dosahuje 50% hloubky modulace (vrcholky na 75% a údolí na 25%), nalézáme i maximální horizontální rozlišení, kterého je kamera schopná docílit.
  A zpět k našemu problému - když pošlete signál z HiRes kamery do VHS VCR, zaznamenáváte signál s větší hloubkou modulace, než kdybyste použili signál kamery s nízkým rozlišením. Takový obrázek s hloubkou modulace řekněme 60% nahrajete a VCR určitě trochu rozostří původní signál a tak konečná hloubka modulace určitě padne pod 50%. Naopak nahráváte-li obraz se 100% hloubkou modulace, má VCR mnohem více prostoru k rozostřování obrazu a určitě budete potřebovat provést mnohem více generací kopií, než se dostanete na těch kritických 50%.
  V krátkosti - ostré kamery dodávají obraz poskytující mnohem více prostoru pro jeho zpracování. Okrajové typy kamer však samy "ničí" kvalitu obrazu již před jeho záznamem na VCR, který potom "dílo zkázy" dokoná.

  Dodatek, který vyplynul z jednoho dotazu:
  Protože horizontální rozlišení kamery se počítá "na obrazovou výšku", znamená to, že když budeš mít horizontálně naskládáno 400 planěk a mezer, nebude horizontální rozlišení 400. Poměr stran TV obrazu je (šířka : výška) 4:3, to znamená, že výška je = 0.75xšířka. Skutečné horizontální rozlišení potom tedy bude 400x0.75=300 linek. (POZOR ZASE - sviských linek - planěk plotu - nikoliv TV řádků, kterým někdo někdy taky říká zcestně linky).

  RESUMÉ:

  720x576 = rozměr TV obrazu PAL v pixelech NIKOLIV ROZLIŠENÍ ALE ROZMĚR !!!!!!! PAMATOVAT

  Vertikální rozlišení: 576 řádků (dáno normou TV PAL a rozkladovou soustavou)
  Horizontální rozlišení: 250 - 800 linek (vertikální linky, sviské čáry, jak chceš) je určeno kvalitou mnoha komponent kamery počínaje objektivem a (v případu analogu) konče konektorem VIDEO-OUT.
  Odpovídat lze po přihlášení

 2. #2
  Banned
  Registrace
  Feb 2007
  Příspěvků
  12,917

  Precitam si to, ked sa budem nudit, ale s Resume suhlasim, tak isto to aj interpretujem a chapem
  Odpovídat lze po přihlášení 3. #3
  Je tu pravidelně Avatar uživatele ViKinG
  Registrace
  Mar 2004
  Příspěvků
  807

  StayMan: Pravda, je to trošičku delší .
  Odpovídat lze po přihlášení

 4. #4
  Je tu pořád Avatar uživatele mirekv
  Registrace
  Mar 2004
  Příspěvků
  7,799

  Taky si musím někdy na pořádné přečtení, zdá se mi však, že tato teorie má už od začátku trhlinu. Účelem rozlišení (např 576 řádků) není rozpoznat 576 příček žebříku, ale 576 jasových přechodů mezi příčkami a mezerami a těch je v tomto případě dvojnásobek!
  Odpovídat lze po přihlášení

 5. #5
  Je tu občas
  Registrace
  Apr 2004
  Příspěvků
  181

  Mirekv - je to tak jak říkáš, ale je to tam všechno napsaný
  Odpovídat lze po přihlášení

 6. #6
  Je tu pořád Avatar uživatele mirekv
  Registrace
  Mar 2004
  Příspěvků
  7,799

  Citace Původně odesláno od DUsoft
  Mirekv - je to tak jak říkáš, ale je to tam všechno napsaný
  Jinak obecně s pojetím článku souhlasím, ovšem není to nic nového, je to v podstatě sčítání chyb, ovšem spousta lidí si to neuvědomí. Já když dělám nějaké video z kámošovy Hi8, tak zásadně grabuju do rozlišení "co to jde" - v mém případě 720x576 a pak s tím teprve něco dělám. Vyskytují se názory (i tady na fóru) že stačí grabovat do toho rozlišení, co má (potencionálně - je to analog) kamera (video).
  Odpovídat lze po přihlášení

 7. #7
  Je tu občas
  Registrace
  Apr 2004
  Příspěvků
  181  720 x 576 NENÍ ROZLIŠENÍ ale je to ROZMĚR obrazu !!!!!!!!!!!

  Je to totiž problém, no ... problém ... spíš problematika, která je pro moc lidí zavádějící díky nevhodnému překladu významu slova RESOLUTION, což znamená (dle slovníku ověřeno) ROZLOŽENÍ, ROZKLAD, ... a nikoliv ROZLIŠENÍ. Je to vztaženo k bodovému rozkladu monitoru, TV a podobně a u nás se tomu začalo v čipu říkat rozlišení a je to v pr...

  To by potom všechny kamery (od nějaké ručky dlaňovky po DVCAM ENG) měly stejný rozlišení. A za to se asi prát nebudeš. Nebo jo?

  Přečti si ještě jednou
  Odpovídat lze po přihlášení 8. #8
  Banned
  Registrace
  Feb 2007
  Příspěvků
  12,917

  Citace Původně odesláno od DUsoft
  720 x 576 NENÍ ROZLIŠENÍ ale je to ROZMĚR obrazu !!!!!!!!!!!

  To by potom všechny kamery (od nějaké ručky dlaňovky po DVCAM ENG) měly stejný rozlišení. A za to se asi prát nebudeš.
  Lepsie to asi ani nejde povedat.
  Odpovídat lze po přihlášení

 9. #9
  Čestný člen Avatar uživatele clee
  Registrace
  Mar 2004
  Příspěvků
  6,731

  tzn rozliseni je neco DPI, aaa x bbb je rozmer (relativni) pricemz realna velikost obrazu zavisi na DPI (napr podle rozliseni zobrazovaciho zarizeni)
  Odpovídat lze po přihlášení

 10. #10
  Je tu občas
  Registrace
  Apr 2004
  Příspěvků
  181

  BINGO !!!

  A video má rozlišení od 250 do 800 horizontálních řádků a 576 (PAL) vertikálních a to vše při stále stejném rozměru (rozkladu) 720x576 pixelů.

  Máš jedničku s trpaslíčkem
  Odpovídat lze po přihlášení

 11. #11
  Čestný člen Avatar uživatele clee
  Registrace
  Mar 2004
  Příspěvků
  6,731

  Odpovídat lze po přihlášení

 12. #12
  Je tu pořád Avatar uživatele mirekv
  Registrace
  Mar 2004
  Příspěvků
  7,799

  Citace Původně odesláno od DUsoft


  720 x 576 NENÍ ROZLIŠENÍ ale je to ROZMĚR obrazu !!!!!!!!!!!

  Je to totiž problém, no ... problém ... spíš problematika, která je pro moc lidí zavádějící díky nevhodnému překladu významu slova RESOLUTION, což znamená (dle slovníku ověřeno) ROZLOŽENÍ, ROZKLAD, ... a nikoliv ROZLIŠENÍ. Je to vztaženo k bodovému rozkladu monitoru, TV a podobně a u nás se tomu začalo v čipu říkat rozlišení a je to v pr...

  To by potom všechny kamery (od nějaké ručky dlaňovky po DVCAM ENG) měly stejný rozlišení. A za to se asi prát nebudeš. Nebo jo?

  Přečti si ještě jednou
  To bylo na mě? Domnívám se, že jsem to pochopil dobře. Je jasné, že jde o rozměr, řeč byla ale o tom, co se do toho rozměru nacpe ne?
  Odpovídat lze po přihlášení 13. #13
  Je tu občas
  Registrace
  Apr 2004
  Příspěvků
  181

  Citace Původně odesláno od mirekv
  ... tak zásadně grabuju do rozlišení "co to jde" - v mém případě 720x576 a pak s tím teprve něco dělám.
  Tento výraz jsem měl na mysli, že 720x576 není rozlišení. Víš?
  Odpovídat lze po přihlášení

 14. #14
  Je tu pořád Avatar uživatele mirekv
  Registrace
  Mar 2004
  Příspěvků
  7,799

  Citace Původně odesláno od DUsoft
  Citace Původně odesláno od mirekv
  ... tak zásadně grabuju do rozlišení "co to jde" - v mém případě 720x576 a pak s tím teprve něco dělám.
  Tento výraz jsem měl na mysli, že 720x576 není rozlišení. Víš?
  No dobře nó, tak rozměr.
  Já doufám, že si rozumíme, až na to názvosloví.
  Odpovídat lze po přihlášení

 15. #15
  Je tu občas
  Registrace
  Apr 2004
  Příspěvků
  181

  No dobře, ale vo vo vo tom to je !
  Odpovídat lze po přihlášení

Strana 1 z 4 123 ... PosledníPoslední

Podobná témata

 1. vysvětlení pojmů
  Od michal.kolesa v sekci DVB-T
  Reakcí: 4
  Poslední příspěvek: 19-02-2010, 15:41
 2. LCD a pixel mapping
  Od Pičmulínek v sekci Televize: LCD, plazma
  Reakcí: 4
  Poslední příspěvek: 14-10-2008, 13:04
 3. Vybírám TV: Pixel Plus 2 či radši Pixel a HDMI?
  Od businessman v sekci Televize: LCD, plazma
  Reakcí: 40
  Poslední příspěvek: 15-04-2006, 12:14
 4. Pixel shader 2.0
  Od Sibin v sekci Problémy s PC (HW/SW)
  Reakcí: 15
  Poslední příspěvek: 29-11-2005, 19:56
 5. Videokurs od DUSofta
  Od ViKinG v sekci Videokamery
  Reakcí: 4
  Poslední příspěvek: 10-11-2004, 01:20