Recenze  |  Aktuality  |  Články
Bleskovky  |  Doporučení  |  Diskuze
Audio a domácí kina
Kamery
Multimediální centra
Projektory
Streaming videa
Televize
Ostatní
O nás  |  Napište nám
Google News  |   Facebook  |  Twitter
Svět hardware  |  Digimanie  |   Svět mobilně

Vláda dnes rozhoduje o budoucnosti české kinematografie

, , aktualita
V programu dnešního zasedání Vlády ČR leží mimo jiné i bod s názvem „Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2010 – 2016“. Materiál se dotkne např. boje proti pirátství, evidence děl a podpory technického rozvoje kinematografie. Přinese i několik legislativních změn.

Návrh koncepce předkládaný ministrem kultury (MK) Václavem Riedlbauchem byl přednedávnem předložen k veřejnému připomínkování a po dnešku by tedy mělo být jasnější, jakým směrem se Česká republika vydá v této oblasti.
Dle vyjádření Národního koordinátora pro digitalizaci televizního vysílání Zdeňka Duspivy je do projektu dílčí podpory kinematografie zapojena i televizní digitalizace. „Část prostředků z reklamy vysílané na ČT jde jako mandatorní výdaj ve formě pevné roční částky (bez ohledu na objem získaných finančních prostředků z reklamy) na Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie“, uvádí Duspiva na svém oficiálním blogu.

Vybrané teze projednávaného návrhu:
I. Legislativní opatření
1. Zajistit dlouhodobě udržitelné zdroje financování Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie na vlastní činnost Fondu a zejména na podporu projektů z oblasti kinematografie.
2. Podpora tvůrčí činnosti v oblasti kinematografie.
3. Podpora distribuce českých i zahraničních filmů.
4. Podpora filmových festivalů a přehlídek.
5. Novelizace zákona o audiovizi v návaznosti na praxi.
6. Novelizace zákona o státním fondu (technická novela / celá novela).
7. Digitalizace filmového obsahu a jeho zpřístupnění.
8. Označování AV děl z hlediska přístupnosti.
9. Posílení audiovizuálního průmyslu (stimuly).
10. Podpora mezinárodní spolupráce, proces realizace Evropské úmluvy o koprodukci.

II. Metodická opatření
11. Podpora mobility tvůrčích profesí v oblasti AV (vízová politika, sociální pojištění…).
12. Práce dětí při výrobě AV děl a další specifika práce v oblasti kinematografie.
13. Vypracovat strategii pronájmů státních objektů a objektů v majetku veřejné správy pro filmová natáčení.
14. Podpora technického rozvoje a modernizace kinematografie (zachování stávající sítě kin), digitalizace kin.
15. Strategie prezentace české kinematografie v zahraničí.
16. Vzdělávání, včetně posilování mediální a filmové gramotnosti, podpora seminářů a workshopů.
17. Podpora filmové kritiky, odborných časopisů se zaměřením na kinematografii.
18. Boj proti pirátství.
19. Ocenění české kinematografie.
20. Evidence podnikatelů v oblasti audiovize.
21. Evidence děl.

Základní teze koncepce předložené Odborem médií a audiovize MK lze prostudovat na webu Ministerstva kultury.
reklama
reklama