Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Audio a domácí kina
Kamery
Multimediální centra
Projektory
Streaming videa
Televize
Ostatní
O nás  |  Napište nám
Facebook  |  Twitter
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  Svět audia

Střih videa není legrace

, , návod
Střih videa není legrace
Máte natočeno? Tak na co čekáte! Jdeme stříhat! Připravte si nůžky, papír, lepidlo... Cože? Stříhat video? Tak dobře, připravte si hlavně čas, spusťte počítač, otevřete video editor a jdeme na to.
Střih videa není legrace
Střih videa je kromě samotného nastavení oříznutí klipů, jejich rozdělení a spojení i způsob práce v časové ose. Každý video editor k tomuto přistupuje po svém, ale v zásadě zde platí jednotný způsob pro všechny editory. Liší se ale v konkrétní aplikaci.

V podstatě všechny editory umožňují zkrátit začátek a konec média vloženého do časové osy popotažením za jeho okraj myší. To je asi nejjednodušší způsob, některé programy pak tuto věc umožňují dělat i ve náhledovém okně, kde jsou tlačítka pro nastavení začátku a konce - tzv. In point a Out point. Stejně tak je standardem možnost rozdělení média v časové ose na dvě části podle pozice kurzoru. Vzniknou tak dvě samostatná média, kterým pak můžeme potažením myší opět upravit jejich za začátek nebo konec. Média lze mezi jednotivými stopami přesouvat potažením myší a stejně tak je do časové osy přidávat přetažením ze seznamu médií.


Střih v časové ose - potažení za konec mění délku médií

Způsob práce v časové ose lze často přepínat, pak se přepíná i způsob chování myši. Základní mód je označování médií, jejich přesouvání a možnost jejich ořezu a rozdělování, jak jsme si teď popsali. Často ale vyvstává potřeba například hromadných úprav, pak je možné se u některých editorů přepnout do označovacícho módu (Select mode), kdy myší označíme výběr klipů, se kterými pak bude pracovat. Někdy je zde i mód pro práci s klíčovými snímky resp. značkami pro nastavení průhlednosti a někdy i se stejnými značkami nastavujícími změnu parametrů video filtrů. To už ale záleží na konkrétní aplikaci v tom kterém video editoru.

Při přetahování médií v časové ose a jejich ořezu se dostaneme do situace, kdy zkrácení video klipu vytvoří v posloupnosti médií mezeru, ve které ve výsledku bude jen černá obrazovka. Pak bychom museli označit všechny klipy až do konce časové osy a všechny je posunout zpět a tuto mezeru tak zaplnit. Například Sony Vegas má pro toto i funkci označení všech klipů až do konce (Select all events to end). To je ale zbytečný úkon navíc a proto bývají editory (samozřejmě včetně Vegasu) vybaveny funkcí Ripple editing. Ta změní chování v časové ose tak, že při zkrácení nebo natažení jednoho média se adekvátně tomu posunou i všechna média v časové ose za ním. Často lze vybírat, zda se tato funkce aplikuje na všechna média v jedné stopě nebo ve všech stopách.


Nastavení Ripple editing a ikony pro změnu způsobu práce v časové ose

Při práci v časové ose dále narážíme na problém, že některá média spolu souvisí a chceme je spolu uzamknout. Přesunutí jednoho povede k přesunutí i toho druhého. Může jít jak o vytvořenou kompozici ve stopách pod sebou, tak i o navazující média nebo související média jako zvuk patřící k videu. Proto je možné média k sobě uzamknout vložením do skupin - Groups. Některé editory toto nazývají linkování. Například zvuk a video z jednoho klipu jsou většinou při vložení do časové osy vloženy do společné skupiny automaticky. Jejich přesun a ořez je pak společný a nemůže dojít k jejich rozsynchronizování.

Způsob práce v časové ose je často ovlivňován i klávesami Ctrl, Alt nebo Shift. Tím se mění použití myši. Například lze tak změnit funkci natahování okraje média z In/Out na změnu rychlosti. Například pokud potřebujeme zvukový soubor (například hudbu) natáhnout na délku videa, docíleme toho tímto. Dojde k přesamplování a/nebo změně pitch (zachová frekvenční rozsah). Toto už je ale výsadou pokročilejších editorů. Seznamte se proto s významem těchto tří kláves z manuálu ke svému editoru. Dále se může například rozšířit posun z jednoho klipu na všechny následující apod.