Pojmy
Rendering převod obrazového materialu (videa) do jiné podoby, např. rekomprese do jiného formátu, nebo nějdy také zobrazení videa na výstupním zařízení (TV, monitor) apod.
Replace editing termín označující způsob editace videa - nové prvky vkládané do projektu přepisují stávající, aniž by ovlivnily celkovou délku, vymazání části projektu též neposune časovou osu, takže vznikne "díra"
Resize termín pro změnu velikosti obrazu. Používá se několik metod: pixel resize, bilinear resize a bicubic resize.
RGB je zkratka Red-Green-Blue (červená-zelená-modrá), což jsou tři základní barvy, ze kterých se skládá obrazový signál. Jeden bod je vždy kombinací těchto tří, podle toho, kolik bitů je určeno na popis jednoho bodu, mluvíme o RGB32 (je navíc ještě jasová složka 8/8/8/8 bitů), RGB24 (8/8/8), RGB16 (5/6/5) nebo RGB15 (5/5/5).
Ripple editing termín označující způsob editace videa - nové prvky vkládané do projektu posunou časovou osu projektu, vymazání části projektu posune vše následující tak, aby nevznikla "díra" v projektu
Rotoscoping znamená úpravu videa snímek po snímku. Přesněji buď:
  • natočení videa, uložení jednotlivých snímků jako obrázků (bitmap), jejich úpravě a následném znovusložení do videa. Např. ve filmu Hvězdné války je takto udělán boj se svítivými meči - frame po framu je nahrazena maketa meče (obyčejná tyč) svítivým kotoučem, nebo pro vkládání animovaných postav do natočeného videa.
  • nasnímání fotek a jejich následné převedení do videa s určitým framerate - např. iluze zmizení objektu ze záběru - jedna fotka s objektem a druhá bez objektu
  • Rotoscoping texture označuje použití videa v animaci, nebo animace v jiné animaci. Např. v animaci může televize zobrazovat jinou animaci apod. Framerate pro obě animace musí být stejná