Pojmy
Keyframe klíčový snímek - u video kompresorů se jím označuje tzv. I-frame, což je snímek, který pro dekódování nepotřebuje žádný z následujících nebo předchozích snímků v sekvenci
Keyframe editační značka - u video editorů označuje změnu v nastavení filtru nebo efektu
Kvantizace viz Quantization