Pojmy
I-frame Intra coded image - snímek, který pro dekódování nepotřebuje žádný z následujících nebo předchozích snímků v sekvenci, někdy se označuje jako keyframe, viz. též P-frame a B-frame
I-Link Je jiný název pro Firewire nebo jinak také IEEE-1394 rozhraní, užívané především výrobci videokamer.
IEEE-1394 Sériové rozhraní pro připojování externích zařízení k PC, např. pevných disků, videokamer apod. Také se nazývá Firewire
Insert editing způsob vkládání videa do projektu - vložený klip posune vše následující v čase za jeho konec
Interfield princip komprese videa využívající obou půlsnímků videa, Adaptive Interfield kombinuje komprimuje půlsnímky, části obrazu, které jsou podobné v obou půlsnímcích pak kompresuje dohromady, čímž se snižuje bitrate
Interlace neboli prokládání. TV obraz je složen z půlsnímků, jeden půsnímek obsahuje liché řádky a druhý sudé řádky. Oba půlsnímky jsou časově posunuty, takže při současném zobrazení na monitoru počítače vzniká roztřepení obrazu u rychlejších pohybů. Viz také deinterlace
Intraframe princip komprese videa - znamená, že zkomprimovaný snímek nezávisí na předchozích nebo následujících snímcích. Používá se u všech kompresorů video určené pro editaci (MJPEG, DV)
Inverse telecine opak telecine, konverze video-film, která odebere přebívající snímky z 29.97fps na 24fps. Používá se jen u NTSC.
IPS In Plane Switching - technologie LCD panelů, která se od TN liší tím, že má elektrody uložené na jedné straně. Tekuté krystaly jsou ve vypnutém stavu vodorovně, vadný pixel tedy zůstává tmavý. Mají mnohem lepší pozorovací úhly a lepší barevné podání, než TN panely. Nevýhodou je naopak horší kontrast - pixel není tak dobře zatmaven jako u TN. IPS technologie byla částečně vylepšena a dnes se setkáme prakticky jen s S-IPS (Super IPS), která je ale principiálně stejná.