Pojmy
Field Označuje jeden půlsnímek jednoho snímku (framu), je složen vždy ze sudých nebo lichých řádek příslušného snímku a dohromady tvoří jeden frame. U PAL s 25 sn/s je 50 fields/s, každý je ale z jiného časového okamžiku, což má za následek roztřepení obrazu při sledování na monitoru (jsou vidět oba půlsnímky najednou, na TV je vidět vždy jen jeden).
Firewire Název pro sériové rozhraní standartu IEEE-1394 pro připojení externích zařízení k PC - pevných disků, DV videokamer apod.
Fit-to-Fill editing způsob vkládání klipu do projektu - je vložen tak, aby zaplnil jistý časový okamžik, video je zrychleno nebo zpomaleno
Flip převrácení obrazu buď horizontálně nebo vertikálně
Frame je jeden snímek videa, při prokládaném videu je dále složen ze dvou půlsnímků (viz field)
Frame drop vypadnutí snímku při zpracování videa, většinou při zpracování v reálném čase - capture a komprese. Důvodem je většinou nedostatečná rychlost zpracování počítačem. Důsledkem je zamrznutí obrazu po dobu vypadnutého/ých snímku/ů a tím cukání obrazu.
Frameserver je program (server), který předává (většinou nekomprimované) video snímky jinému programu (klientu). Frameserver může provádět buď jen čtení z nějakého zdroje (který druhý program nepodporuje), např. z DVD, nebo i aplikovat filtry a efekty na video snímky. Oba programy musí samozřejmě pracovat se stejným typem frameserveringu. Příkladem je např. VFAPI (TMPGEnc, DVD2AVI), které vytváří standartní AVI soubor, který dokáže číst spousta programů. Místo video snímků s určitou kompresí je však uložen jen odkaz na program a příslušný snímek je VFAPI "kodekem" dodán z frameserveru. Jiným typem je např. AVIProxy (jako frameserver je použit např. VirtualDub, klient pak např. Panasonic MPEG Encoder, Ligos LSX-MPEG Encoder ...)