Pojmy
B-frame bi-directionally interpolated image - snímek, který pro dekódování potřebuje jeden nebo několik předchozích a zároveň následujících snímků, viz. též I-frame a P-frame
Bandwith přenosová kapacita komunikačního systému (např. internet, LAN apod.)
BD9 Blu-ray disk, který má fyzický formát jako dvouvrstvé DVD, ale strukturu jako Blu-ray, přehratelný je jen na Blu-ray přehrávačích. Jde o obdobu miniDVD.
BDA Blu-ray Disc Association - asociace, která stojí za standardizací formátu optických mechanik a médií s modrým laserem Blu-ray.
Betacam Formát video kazety pro profesionální produkci, vyvinutý Sony v roce 1982. Existuje ve dvou velikostech, S pro kamery a L pro přehrávače. Existuje několik variant podle druhu záznamu, kazety jsou odlišeny barevně a také zámkem, který řekne přehrávači, který typ kazety je vložen.
Betacam SP SP - Superior Performance. Formát profesionálního záznamu videa na kazetu Betacam, jde o původní formát pro tento typ kazety vyvinutý firmou Sony v roce 1986, je analogový a zaznamenává komponentní signál, tedy všechny tři složky odděleně, jasovou do jedné stopy a barevné R-Y a B-Y do druhé. Horizontální rozlišení je 340 sloupců, rozdíl oproti původnímu je ten, že používá metalickou pásku, barva kazety je vždy šedá. Tento formát se stal na dlouhou doby formátem, používaným studii a televizními stanicemi.
Betacam SX Levnější varianta systému Digital Betacam z roku 1996, která používá kompresi MPEG-2, barva kazety je žlutá.
Bicubic resize metoda změny velikosti obrazu: provádí aproximaci rovnicí druhého řádu se třemi body (proložení parabolou) a hodnota nových bodů je určena polohou na této křivce. Je vhodné pro zvětšování. U zmenšování se navíc různými metody provádí průměrování pro odstranění subsampling effektu. Netrpí neduhy jako pixel resize, viz také bilinear resize
Bilinear resize metoda změny velikosti obrazu: provádí lineární aproximaci mezi jednotlivými body (proložení přímkou) a hodnota nových bodů je určena polohou na spojnici těchto bodů. Je vhodné pro zvětšování. U zmenšování se navíc různými metody provádí průměrování pro odstranění subsampling effektu. Netrpí neduhy jako pixel resize, viz také bicubic resize
Bitrate počet bitů za vteřinu dat, v kterých se přenáší video nebo audio po internetu nebo jiném přenosovém kanále. Při přehrávání offline (např. z CD, DVD) určuje bitrate*délka záznamu velikost souboru. Viz stream
Blu-ray Formát optických mechanik a médií, používající pro čtení a záznam modrý laser. Existují přepisovatelné BD-RE a nepřepisovatelné disky BD-R. Kapacita médií je 25GB pro jednovrstvé a 50GB pro dvouvrstvá média.
Blur Termín používaný u filtrů označující "rozmazání" obrazu (též se používá smooth). Při této úpravě dochází ke ztrátě části obrazové informace a k degradaci ostrosti obrazu. Některé filtry označované např. edge preserving smooth nebo smart smooth eliminují rozmazání okrajů objektů a provádí blur pouze na jednolitých plochách. Lze použít pro odstraňování šumu. Viz také sharpen.
BOB je způsob deinterlace videa. Vždy se vezme jeden půlsnímek (s lichými nebo sudými řádky) a chybějící řádky se interpolují. Tím se většinou sníží vertikální rozlišení, není ale roztřepení obrazu