Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Audio a domácí kina
Kamery
Multimediální centra
Projektory
Streaming videa
Televize
Ostatní
O nás  |  Napište nám
Facebook  |  Twitter
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  Svět audia

Pracujeme ve Vegasu 4

, , návod
Pracujeme ve Vegasu 4
Podrobný návod na práci ve video editoru Sony Vegas 4.0 Co všechno vlastně jeho možnosti nabízí?
Pracujeme ve Vegasu 4
1. Úvod

Pokud někdo potřebuje zpracovávat video na solidní úrovni a nevlastní přímo video střižnu, poohlíží se většinou po profesionálních video editorech s možností náhledu v reálném čase. V tomto už delší čas (a jako první) exceluje Vegas od firmy Sonic Foundry. Jelikož je k dispozici pouze anglický návod, tak množství uživatelů bez znalosti anglického jazyka tápe při prvních krocích s tímto program. Ten má sice v maximální míře intuitivní ovládání, ovšem cesta ke zvládnutí metodou pokus-omyl je dlouhá (i když já se s ním takto seznamoval). Proto vzniká tento článek, který by měl usnadnit první kroky především těm uživatelům, kteří nikdy video v podobném programu nestříhali.

No ale dost řečí, pojďme se rovnou pustit do práce.

2. Pracovní prostředí

Pracovní prostředí vychází z osvědčeného rozvrstvení v programu ACID, který je určen pro tvorbu zvukových nahrávek. Upozorňuji, že prostředí je v maximální míře konfigurovatelné, takže se budeme vždy odkazovat na základní rozestavení programu při prvním spuštění. V horní části obrazovky je plocha se stopami (tracks), tzv. timeline. Stopy mohou být zvukové nebo obrazové pro video a obrázky. Obě mají trošku rozdílné možnosti, k tomu se ale ještě dostaneme.
V levé části u každé stopy najdeme základní informace o stopě, které jsou pro video i zvuk rozdílné. Vlastně až na jednu položku - název stopy, který můžeme měnit dvojím kliknutím myši na název. Zároveň úplně vlevo najdeme dvě tlačítka pro minimalizaci stopy (jeho výška bude velmi malá) a pro maximalizaci (výška stopy bude přes celou timeline, ostatní stopy se shovají).

Vlevo dole je lišta s pracovními nástroji:

  • Explorer - průzkumník, nebo chcete-li file manager, ve stylu Windows, takže pracovat s ním je snadné a nebudeme ho příliš rozebírat. Podporované typy souborů lze přetáhnout myší do timeline nebo Media pool a vložit tak do projektu a dále zpracovávat.
  • Trimmer - jednoduchý nástroj na střih s možností vložit části klipů do timeline
  • Media pool - obsahuje všechny klipy a generátory
  • Transitions - seznam všech dostupných video přechodů
  • Video FX - seznam video filtrů a effektů
  • Media generators - generátory médií jako titulky apod.
Vpravo dole pak nalezneme aktuální náhled videa na pozici kursoru po zpracování všemi filtry a přechody (pokud jsou zapnuté) a zvukový mixer včetně síly signálu.

3. Začínáme

Jako první je nutné nastavit parametry projektu. Otevřeme Project properties pomocí File/Properties nebo první ikonky u video preview okna.
Nastavíme výslednou velikost obrazu, tedy šířku (width) a výšku (height) v pixelech. Dále framerate, který bude většinou 25fps pro PAL materiál a důležitý parametr Field order. Ten udává způsob uložení půlsnímků v jednom snímku:
  • None (progressive scan) - neprokládané video, u kterého pochází snímek z jednoho časového okamžiku
  • Lower field first - nižší, tedy sudé řádky jsou pořízeny dříve (první půlsnímek) než liché řádky (druhý půlsnímek), při zobrazování na TV jsou nejprve zobrazeny sudé řádky a teprve poté liché řádky s časovým odstupem 1/(2*framerate), pro PAL tedy 0,02s. Tento způsob je nejpoužívanější, např. u DV formátu a většiny TV karet.
  • Upper field first - opak předchozího, málo používaný
Pixel aspect ratio určuje poměr stran jednoho bodu (oproti Aspect ratio, které je poměr stran celého obrazu). Abych pravdu řekl, tak jsem na 100% toto nastavení nepochopil, protože jednoduché matematické přepočítání nedává hodnoty přednastavené ve Vegasu (pokud to víte, napište a já to zde doplním). Full resolution rendering quality určuje způsob resamplování a resize videa. Nastavení Good používá bilineární a Best pak bikubickou metodu změny velikosti, která je ale mnohem pmalejší. Best se doporučuje při práci s obrázky s velkým rozlišením, které je zmenšováno na velikost výsledného videa. Většinou postačí nastavení Good.

Ve druhé záložce Audio se nastavují parametry pro zvuk, tedy výsledná samplovací frekvence, počet kanálů atd. Myslím, že nepotřebují další komentář. Ve třetí záložce Ruler nastavíme formát zobrazení časové osy v timeline, pro PAL materiál je výhodný SMPTE EBU (25fps, Video) nebo Time & Frames.

Všechny parametry lze uložit do Template pro pozdější použití a rychlé změny. Zaškrtnutím Use this setting for all new projects se toto nastavení uloží jako defaultní při tvorbě nového projektu.

Ještě jedno upozornění. Toto je nastavení výstupního formátu, ale při výsledném renderingu lze zadat také velikost videa, kvalitu renderování apod., které pak "přebijí" nastavení projektu. Pokud tedy pracujete při PAL DV template (720x576) a dáte renderovat do DivX 640x480, tak se bude renderovat do 640x480.

4. Zpracování projektu

Pro solidní práci ve Vegasu je vhodné také vědět, jakým způsobem probíhá celé zpracování projektu a terminologii používanou v tomto programu, kterou budu používat i dále (češtinářům občas přejede mráz po zádech, ale české ekvivalenty se mi vymýšlet nechce a někdy ani neexistují). Možná se to bude zdát samozřejmé, ale často se na to zapomíná. Pojďme si krok po kroku projít pořadí, v jakém se provádějí jednotlivé akce. Ty samozřejmě nejsou destruktivní na původní soubory, takže se nemusíte bát, že o ně přijdete.

  1. Media - jde zdroj videa, zvuku (tedy souborů na disku) nebo generátoru (titulky apod.), jejich seznam je obsažen v Media pool, v dalších zpracování je jedno, zda se jedná o generátor nebo soubor, Media Event je pak jedna instance media v projektu (laicky jeden čtvereček v timeline, může jich tam být samozřejmě více)
  2. Media FX - filtry aplikované na celý video media (nelze u zvuku, kde je nahrazena funkcí Apply Non-Real-Time Event FX), aplikuje se jen jednou na konkrétní media, je tedy společné pro všechna Media Events.
  3. Video Event Pan/Crop - jde o oříznutí, rotaci, zrcadlování a změnu velikosti video media
  4. Video Event FX - filtry na Video Media Event, stejné jako Media FX, aplikuje se ale až na jednotlivé instance media v projektu, na každou instanci tedy mohou být aplikovány jiné filtry
  5. Transition - jde o přechod mezi dvěma Media Events
  6. Track FX - filtry aplikované na celou stopu, funguje u video i audio stop, samozřejmě s jinými filtry
  7. Track Sum - smíchání jendotlivých stop do sebe se zvolenou úrovní, u video stop ty vrchní překrývají nižší, u audio stop jde o hlasitost
  8. Bus FX - opět filtry, tentokrát na sdružení audio stop
  9. Video Output FX - filtry aplikované na výsledné video, to samé platí u zvuku s názvem Audio Master FX
  10. Rendering - uložení videa do požadovaného formátu

Tak, a jdeme stříhat...

5. Vkládání do projektu a střih

Vložit soubory do projektu můžeme dvěma způsoby. Výhodné je všechny vložit nejprve do Media Pool. V Exploreru je označíme, klepneme na ně pravým tlačítkem myši a z menu vybereme Add to Media Pool. V Media Pool pak vidíme seznam všech našich souborů a v budoucnu i všechny generátory.
Odtud pak můžeme myší soubor přetáhnout do timeline pro editaci. Tam lze přetáhnout soubor i přímo z exploreru, objeví se pak i v Media Pool.

Ke stříhání lze přistupovat také rozdílně. Jedna možnost je vložit media do timeline a provádět střih zde. K dispozici k tomu máme dva základní povely z Edit menu - Split (klávesa S) a Trim (Ctrl+T). Split rozdělí označené Media na pozici kursoru na dvě části - nalevo a napravo od kursoru. Trim ponechá pouze označenou část Media a ořízne okraje. Lze také jednoduše potahovat myší za konec nebo začátek, stiskneme-li při této operaci klávesu CTRL, dojde k resamplování, tedy zrychlení nebo zpomalení klipu. To lze využít např. i při korekci rozjetého zvuku s videem. Lze také ovlivnit chování programu při mazání a posunování Media Events v timeline. Pokud zapneme Auto Ripple tlačítkem v horní liště (viz obrázek), tak se nám projeví střih i v ostatních klipech ve stopě nebo i v ostatních stopách podle zvoleného módu.
Všimněte si, že pokud má vložený soubor více streamů (většinou jeden video a jeden zvuk), tak se zpracovávají najednou. Může za to tzv. Grouping. Libovolná kombinace Medií lze spojit do skupin a pohyb jakéhokoliv souboru v této skupině zapříčiní i pohyb všech ostatních. Skupinu vytvoříme označením požadovaných Media Events a vybráním z menu Edit/Group/Create New (nebo z menu pravým tlačítkem myši nebo klávesou G). Odebrat Media Event ze skupiny lze pomocí Remove From (klávesová zkratka U) nebo úplně zrušit skupinu pomocí Clear (Ctrl+U). Chceme-li posunout jeden Media Event ze skupiny, ale nevyjímat ho, stačí dočasně stisknout tlačítko na liště Ignore Event Grouping (viz obrázek).Druhou možností, jak stříhat klipy, je použít Trimmer. Toto je výjimečný nástroj, který dokáže vyjímat označené části klipu a vkládat je do timeline na pozici kursoru, viz obrázek. Při vkládání je možné opět uplatnit Auto Ripple.V Trimmeru i timeline lze definovat regiony, které usnadní opětovné označování stejného úseku. Vytvoříme ho označením požadovaného úseku, stiskem klávesy R a zadáním jména úseku. V horní části se objeví zelené značky, označující začátek a konec regionu, lze jimy pohybovat myší a tak měnit rozsah a polohu regionu. Označit region lze vybráním Select Region z menu, které se nám ukáže po klepnutí na značku pravým tlačítkem myši. Podobně jako regiony lze vytvořit i Marker, tedy jakousi značku, která usnadňuje orientaci a navigaci v timeline. Klepnutím na jakoukoliv značku markeru nebo regionu se nám přesune kursor na pozici značky, dvojitým kliknutím na značku, kde je i kursor dojde k označení od této značky do další, popř. celého regionu.Tyto věci si chce postupem času nacvičit, hlavně práci v módu Auto Ripple, nejde o nic složitého, chce to jen trošku praxe.

6. Změna velikosti a ořez

Nyní se podíváme na parametry videa. Pravým tlačítkem klepeneme na video event v timeline a vybereme Properties. Objeví se toto okno s parametry:
V první záložce najdeme různé přepínače:
  • Mute - vypne celý event, ten zašediví a chová se jako by tam nebyl
  • Lock - zamkne event a znemožní jeho další úpravy
  • Loop - pokud nastavíme délku event delší než délku media, bude pokračovat opět od začáku, při nezaškrtnutí zůstane na posledním framu
  • Maintain aspect ratio - dodrží poměr stran, ve výsledku přibudou černé pruhy (letterbox), pokud je to zapotřebí
  • Reduce interlace flicker - provede deinterlace videa, jedný způsob jak vnutit odstranění prokládaného videa, nezaměňovat s Deinterlace method v nastavení projektu, které se používá jen při některých efektech
  • Resample - nastavuje převzorkování, u videa při změně framerate (ať už při rozdílných framerate projektu nebo velocity envelope) se dopočítají snímky z okolních interpolací, Smart resample provede převzorkování jen při rozdílných framerate a framerate projektu alespoň 24fps, Force resample provede převzorkování vždy a Disable resample ho neprovede nikdy a snímky se pak zdvojují.
Dále můžeme změnit rychlost přehrávání - Playback rate, ta nemění framerate a použije se resample, nastavení na 1 hraje původní rychlostí, 0.5 poloviční apod. Změna této hodnoty nezmění délku media event v timeline, takže při nastavení 0.5 se z původního jednominutového úseku zobrazí pouze 30 vteřin. Undersample rate změní framerate videa a simuluje tak video s nižším framerate.

Pro změnu velikosti videa, rotaci a ořez použijeme funkci Event Pan/Crop, kterou vyvoláme klepnutím na čtvereček vpravo v media event (viz obrázek) nebo z menu pravého tlačítka myši.
Otevře se okno kde hlavní část zabírá náhled videa, přes který je nakresleno čárkovaně okno, označující výřez videa, který bude zobrazen na výstupu včetně rotace. Dále je třeba brát v úvahu následující přepínače vlevo dole:
  • Maintain aspect ratio - shodné se stejnojmenným přepínačem u Video Event Properties.
  • Stretch to fill frame - roztáhne zvolený výřez na celý výstup, takže čárkované okno představuje přesně výstup a otočí se do vodorovného směru (pan), pokud není zaškrtnuto, výstup je jako původní obraz, vloží se ale pouze označená část, ostatní zůstane transparentní (crop)
Úplně vlevo je řada ikon, které usnadňují práci s výřezem a hned vedle nich textové zobrazení nastaveného výřezu, takže lze hodnoty zadávat přímo. Myslím, že nepotřebují bližší vysvětlení, jen v krátkosti upozorním na ikonku Lock aspect ratio, která zaručí zachování nastaveného poměru stran (podržením Ctrl se dočasně ignoruje) a Size about center které zapne změnu velikosti podle středu výřezu (dočasné ignorování klávesou Shift).Klepnutím pravým tlačítkem na obraz se objeví menu:
  • Restore - zruší celé nastavení
  • Center - posune výřez do středu obrazu
  • Flip horizontal - přehodí výřez horizontálně
  • Flip vertical - přehodí výřez vertikálně
  • Match output aspect - nastaví poměr stran výřezu podle parametrů projektu
  • Match source aspect - nastaví poměr stran výřezu podle parametrů media
Nahoře je jako téměř všude jinde volba Preset, kde lze uložit oblíbená nastavení, dole Keyframe Controller, tomu se ale budeme věnovat později.

Téměř stejné nastavení je v dialogu Track Motion, který se objeví po klepnutí na ikonku u stopy v záhlaví stopy (viz obrázek). Ten ale nemění pouze ořez jednoho media event, ale celé stopy. Není určen přímo pro ořez, ale pro vytváření pohybu videa ve stopě v uvedeném čase. Dole v Keyframe Controlleru navíc přibude možnost přidat stín (Shadow) a "ruměnec" (Glow). Klepnutím na příslušný název ve stopě Keyframe Controlleru vybereme jejich nastavení - barvu, pozici apod.
7. Video FX

Další důležitou a často používanou funkcí jsou filtry (FX). Máme možnost nastavit filtry pro jednotlivé media events (Event FX), pro celou stopu (Track FX) nebo pro celý projekt (Video Output FX). Okno pro nastavení se otevře klepnutím myší na příslušné tlačítko (viz obrázek) nebo přetáhnutím vybraného filtru z Video FX záložky na požadovaný media event nebo stopu.

Přidání filtrů je jedoduché, než popisovat, více vysvětlí obrázek:Všimněte si především v horní části seznamu aktivovaných filtrů a jeho pořadí, na kterém samozřejmě záleží. Zde také přepínáme mezi nastavováním jednotlivých filtrů a můžeme jednotlivé filtry vyřadit z funkce zrušením zaškrtnutého políčka. V dolní části je opět Keyframe Controller, tomu se ale budeme věnovat později, stejně tak některým často používaným filtrům.

8. Transitions

Transition neboli přechod mezi dvěma media events se používá pro plynulý přechod z jedné scény do druhé. Jedná se vlastně o čas, kdy je zároveň zobrazena původní i následující scéna, přičemž v počátečním čase přechodu je zobrazena pouze původní scéna a v konečném čase scéna následující. Nejjednodušším přechodem je Crossfade (stmívačka), kdy se plynule ztmavuje první a naopak zintenzivňuje scéna následující. Crossfade je jediná možnost pro zvuk, u videa máme možností více, tak se mu budeme věnovat podrobněji.

Dejme si do video stopy dva video events a přetáhněme je částečně přes sebe, viz obrázek:
V překrytí obou scén se objeví kříž, který značí, že jde o transition. Všimněte si také tvaru tohoto kříže. Ten určuje průběh přechodu, který může být linární nebo logaritmický. Lze ho změnit z menu Fade type, které se objeví po klepnutí pravým tlačítkem myši na přechod. Někdy potřebujeme mít větší kontrolu nad oběma video events, takže si je můžeme dát pod sebe pomocí tlačítka Expand track layers. Jedná se o obdobu A/B editing z jiných střihových programů. Stále se ale jedná pouze o jednu stopu. Původní zobrazení vrátíme klepnutím na tlačítko Collapse track layers.Crossfade je nejjednoduší a nejpoužívanější přechod mezi scénami. Používá se všude tam, kde chceme dosáhnout plynulého toku videa. Především z dokumentárních filmů ale určitě znáte i efektové přechody, např. otevření dveří, otočení stránky kniky apod. Používají se při dějovém přechodu - změna času, prostředí apod. Ty vložíme jednoduše tak, že dole ze seznamu Transitions vybereme požadovaný efektový přechod a myší ho přeneseme do timeline mezi dvě video events. Lze také z menu pravého tlačítka myši na přechodu Transition/Change to other.... Na místě kříže při Crossfadu se objeví název přechodu s ikonkou, na kterou můžeme klepnout a objeví se nastavení podobné jako u Video event FX. Z praktického hlediska jde vlastně o video filtr, jako vstup ale není jen jedno video, ale dvě.V horní části jsou opět ikonky pro změnu typu přechodu a jeho odstranění (tedy změnu na Crossfade), ve spodní části si opět všimněte Keyframe Controlleru.

9. Media generators

Jako zdroj obrazu nemusí být pouze video soubor, ale i různé generátory. Jejich seznam najdeme ve spodní části v záložce Media generators. Patří sem např. Solid color (vyplní obraz jednou barvou), Noise texture (generování zajímavých obrazců - tip: vhodné na pozadí textu popř. DVD menu), Checker board ("šachovnice") a především titulkovač Text. Generátor přeneseme do timeline opět přetáhnutím myší a dostanem opět video event podobně jako o video souboru.
V pravé části vzniklého video event přibude jedna ikonka pro nastavování parametrů generátoru. Přetáhněme např. do timeline generátor Text (titulkovač). V parametrech v horní části se nastavuje výsledná velikost videa (vhodné nastavit na velikost projektu) a jeho délka. S media generátorem se dále pracuje stejně jako s jiným videem, lze na něj aplikovat filtry, ořez i track motion, čehož se často využívá.V nastavení titulkovače najdeme čtyři záložky. Do první Edit zapíšeme požadovaný text, lze zvolit velikost písma, font, zarovnání atd. podobně jako např. v textových editorech. Ve druhé záložce Placement nastavíme pozici textu na obrazovce, lze ji automaticky umístit ke kraji safe zone, která nám zaručí, že písmo nebude na TV "za rohem", nebo na libovné místo. V třetí záložce Properties zvolíme barvu textu a pozadí. Pro průhledné pozadí popř. text nastavíme Alpha na minimum. Poslední záložka Effects umožňuje použít okraj fontu, stín a různé typy deformací. Výhodné je uložit nastavení do Presets, takže se vyhneme opětovnému nastavování parametrů při vkládání dalšího titulku. Opět upozorňuji na Keyframe controller ve spodní části...

10. Keyframe controller

O Keyframe controlleru už byla několikrát zmínka. Ten je přítomen při nastavování parametrů - Video Event FX, Pan/Crop, Track motion, Track FX, Video Output FX... Nejprve si ale řekneme, ce je to key frame. Key frame je klíčový snímek, ale funguje trochu jinak, než key frame u video kompresorů (tedy snímek, který pro dekódování nepotřebuje žádný jiný frame, též I-frame). Zde označuje snímek (nebo spíše čas snímku), na němž dochází ke změně parametrů. Vysvětleme si to blíže na Track motion.
Ve spodní části okna Track motion vidíme Keyframe controller. Jedná se vlastně o další timeline, kde je ale pouze naznačena pozice keyframe jako malého kosodélníku. Je zde také více řádek podle počtu nastavitelných parametrů. U filtrů je zde seznam filtrů, u Track motion Position, Shadow a Glow (viz obrázek). Klepnutím na jeden ze řádků vybereme nastavování příslušných parametrů a podle toho se mění i zbytek okna.V normálním stavu obsahuje Keyfarme controller pouze jeden keyframe na začátku každého řádku. Znamená to, že nastavené parametry se použijí pro celý čas objektu. Klepnutím myší do časové osy Keyframe controlleru přesuneme kursor na požadovanou pozici a klepnutím na tlačítko "+" přidáme další kayframe (nebo se přidá sám po změně parametrů). Po vybrání keyframu myší nebo pomocnými tlačítky (se šipkami) ve spodní části pro pohyb mezi keyframy ho můžeme smazat tlačítkem "-". Na veškeré snímky mezi dvěma keyframy se aplikují parametry, které jsou interpolací mezi parametry prvního a druhého keyframu. Navíc interpolace může mít různý průběh. Ten nastavíme klepnutím na první keyframe pravým tlačítkem myši a vybráním z menu:

InterpolacePopisNáhled
Linearlineární aproximace
Fastlogaritmická rychlá
Slowlogaritmická pomalá
Smoothpozvolná aproximace
Sharprychlý náběh i doběh
Holdžádná aproximace, nastavení je stejné pro všechny snímky až do dalšího keyframu

Když se podíváte do timeline, tak u video stopy najdete ve spodní části stopy přidanou "stopičku", kde jsou vidět všechny keyframy. Klepnutím na tlačítko Expand track keyframes v záhlaví stopy se tato "stopička" rozbalí na časovou stopu stejnou jako u Keyframe controlleru. S těmito keyframy lze pracovat stejně jako v Keyframe controlleru, pouze nelze měnit příslušné parametry. To lze doubleclickem na keyframe, který otevře okno s parametry.

Malý příklad: vyzkoušejme si, jak plynule otočit obraz vzhůru nohama. Otevřeme Track motion, klepneme v Keyframe controlleru na počáteční čas animace a vložíme keyframe tlačítkem "+", ale nebudeme měnit parametry. Toto je nutné udělat, pokud nechceme začít animaci hned od počátku. Nyní přesuneme kursor na konečný čas a opět vložíme keyframe a změníme Angle na 180 stupňů. Okno již můžeme zavřít a klepnutím na tlačítko Play (nebo stiskem mezerníku na klávesnici) si prohlédneme náš výtvor. Podobně postupujeme u nastavování filtrů (např. pro plynulé odbarvení použijeme filtr Black and white), Pan/Crop (lze použít pro přiblížení pohybujícího se objektu a jeho sledování - tzv. Pan-and-Scan) atd.

11. Transparency

Velmi často využívanou funkcí je průhlednost (transparency, opacity). Určuje ji tzv. Alpha kanál, který doplňuje tři barevné složky obrazu RGB. Alpha nastavené na 0 znamená totální průhlednost, 255 neprůhlednost.

Průhlednost se používá např. při operacích Pan/Crop, kdy zmenšíme velikost obrazu nebo uděláme výřez, ale nepoužijeme Stretch to fill frame. Veškeré okolí je pak průhledné. Opět raději praktický příklad, předvedeme si, jak udělat Picture in picture (PiP). Vytvoříme si dvě video stopy a do obou dáme nějaký video event:
Nyní u horní stopy otevřeme Track motion a zmenšíme okno videa a umístíme ho do požadované pozice (např. jako na obrázku). Lze využít i natočení, shadow a glow dle libosti.Okno zavřeme a je vše hotovo. Když se vrátíme ke Keyframe controlleru, je možné měnit v čase polohu okna a tím vytvořit např. plynulé vysunutí okna. Stejným způsobem se vytváří titulky - místo horního videa ale vložíme Text generator.

Průhlednost lze měnit i mnoha jinými způsoby. U video event najeďte myší na horní okraj, kursor myši se změní na ruku a potáhněte směrem dolů. Objeví se modrá čára a nápis Opacity x%. Tímto způsobem zprůhledníte celý event, procento znamená míru průhlednosti. Podobným způsobem je možné potáhnout do stran za malý modrý trojúhelníček v horních rozích media event. Tak vytvoříme jednoduchou stmívačku. Vyzkoušejte si to na příkladu PiP na videu v horní stopě.

Další možností je změna průhlednosti celé stopy pomocí posuvnutí v záhlaví stopy - Level. Pokud potřebujeme měnit průhlednost stopy v čase, vložíme Composite envelope z menu pravého tlačítka myši na záhlaví požadované stopy a vybráním Insert/Remove Envelope/Composite level. Opět se objeví modrá čára, tentokrát přes celou stopu a stejným způsobem jako u media event s ní můžeme pohybovat nahoru a dolů. Navíc ale máme možnost vložit zlomové body (doubleclickem na čáru nebo pravým tlačítkem myši a výběrem Add point), které slouží podobně jako keyframes a určují čas, na kterém se bude měnit průhlednost. Lze opět zvolit rychlost interpolace mezi dvěma body z menu pravým tlačítkem myši.
S průhledností počítají i video filtry a některé jsou přímo určeny pro změnu průhlednosti, např. Chroma keyer. Ten nastaví Alpha kanál u vybrané barvy na 0 a tím ji kompletně zprůhlední. Takto se vytváří např. počasí v TV, kdy moderátorka stojí před modrým pozadím a tato modrá se vyklíčuje. Když se vrátíme k příkladu PiP, tak tento efekt aplikujeme na horní video a zprůhledněná oblast tohoto videa se překryje videem ve spodní stopě.Když přejdeme ke zvuku, máme téměř stejné možnosti, pouze se nejedná o průhlednost, ale hlasitost. Místo Composite envelope je pak Volume envelope pro hlasitost a Pan envelope pro vyvážení (balance). Použítí a vkládání je stejné.

12. Velocity

Někdy (hmmm, spíš často) potřebujeme video urychlit nebo zpomalit. Toho lze dosáhnout několika způsoby. Nejjednodušší je již zmiňovaný parametr Playback rate v Media properties, který určuje násobek původní rychlosti. Lze ho nastavit v rozmení 0.250-4.000, umí tedy zpomalit resp. zrychlit čtyřnásobně.
Podobně je to u zvuku, jen se nenastavuje poměr, ale rovnou nová délka - New length. Opět jsme ale omezení čtyřnásobným zrychlením resp. zpomalením.Změna rychlosti je prováděna standardně převzorkováním, pokud neurčíme jinak (smart/force/disable resampling). Jednodušeji lze nastavit změnu rychlosti uchycením konce media myší a potáhnutím na požadovanou délku se stisknutou klávesou Ctrl. Že je u media event změněna rychlost, je indikováno vlnovkou. Malý příklad - potřebujeme dorovnat rozjetý zvuk u video souboru. Vložíme ho tedy do timeline a spatříme, že konec zvuku a videa se v timeline neshoduje. Uchopíme konec zvuku a zároveň se stisknutou klávesou Ctrl zkorigujeme konec na úroveň konce videa.

Předchozí metoda má ale určitá omezení - jednak je zrychlení fixní v čase a pak nelze obrátit směr přehrávání videa. Proto existuje další možnost změny rychlosti - Velocity envelope. Klepneme na požadovaný video event pravým tlačítkem myši a z menu vybereme Insert/Remove Velocity Envelope. Do aktivního media se vloží zelená čára, která funguje stejně jako Composite level envelope, jen místo změny průhlednosti se řídí rychlost přehrávání. Lze úplně stejným způsobem vkládat keyframy (doubleclickem nebo z menu pravého tlačítka myši Add point) a rychlost přeběhu mezi keyframy (linear, fast, slow, smooth, sharp, hold). Tentokrát lze i otočit přehrávání "pozadu", pokud stáhneme čáru pod 0% (maximálně -100%, tedy pozpátku výchozí rychlostí), nastavení 100% je původní rychlost, maximum 300%, tedy trojnásobně.
13. Audio

Ještě se krátce vraťme k práci se zvukem. Otevřeme-li opět Audio properties, máme podobně jako u videa k dispozici několik přepínačů:

  • Mute - umlčí zvuk, celý audio event pak zešediví
  • Lock - zakáže editaci a pohybování v timeline
  • Loop - natáhneme-li media event na větší délku než původní, začne se opět od počátku
  • Invert phase - převrátí polaritu
  • Normalize - nastaví hlasitost na maximální úroveň
Přesamplovat lze několika metodami:
  • Change length, preserve pitch - standardní a nejvíce používaná metoda, změna délky videa se zrychlením resp. zpomalením, parametr crossfade určuje způsob přesamplování pro eliminaci rušivých zvuků a echa
  • Change pitch, preserve length - opačná metoda, nastavuje se přeladění na tónové stupnici o Semitones (počet půltónů) a Cents (100 Cents je vzdálenost mezi dvěma půltóny)
  • Change length and pitch - kombinace obou
V menu pravým tlačítkem myši na audio event lze zvolit i použití jednotlivých kanálů - Channels:
  • Both - klasické stereo, bez změny
  • Left only - změní na mono, použije se levý kanál
  • Right only - změní na mono, použije se pravý kanál
  • Combine - změní na mono, použije se součet levého a pravého kanálu
  • Swap - stereo s prohozenými kanály

Vegas umožňuje i přímo nahrávat zvuk z externích zdrojů, většinou se používá pro dabbing z mikrofonu. Použití je velmi jednoduché. Stačí v timeline nastvit kursor na pozici, kam chceme nahrávat a stisknout tlačítko Arm for record v hlavičce požadované stopy. Objeví se měřič úrovně signálu, který usnadní nastavení hlasitosti. Zařízení, z kterého se bude nahrávat lze nastavit Options/Preferences/Audio device. Nahrávání se spustí tlačítkem Record v timeline.

Ve čtvrté verzi programu přibyla možnost tvorby prostorového zvuku 5+1. V parametrech projektu se musí v záložce Audio nastavit Master bus mode na 5.1 surround. V mixeru se pak objeví "šoupátka" pro zadní, střední a LFA reproduktory a v hlavičce audio stopy Surround Panner, kterým nastavíme umístění příslušné stopy v prostoru. Lze používat keyframes podobně jako u průhlednosti video stopy - stači z menu pravého tlačítka myši na audio stopě vybrat Insert/Remove Envelope a Volume pro změnu hlasitosti v čase nebo Pan u stereo projektů resp. Surround Pan Keyframes u 5.1 projektů. Použití je stejné jako u videa...

V mixeru lze vytvořit více šoupátek vložením pomocí Insert Bus a přiřadit je jednotlivým audio stopám. Takto lze snadno měnit hlasitost více stopám najednou.
14. Pár tipů na závěr

To by bylo asi tak všechno... Jde vlastně o dost jednoduchý nástroj, ale v celku tvoří výborný celek, jednotlivé části do sebe prefektně zapadají a kombinací malých nástrojů lze vytvářet velké věci. Stačí překonat počáteční tápání a pak už vše půjde hladce. Na závěr si řekněme pár tipů a triků o věcech, které se do článku nevešli nebo na které sami později narazíte.

 • Existují čtyří základní možnosti editace v timeline, přepínající se v menu Edit/Editing Tool nebo tlačítky na hroní liště:
   • Normal - normální mód pro střih
   • Envelope - umožňuje pracovat s keyframy
   • Selection - mód pro označování events v timeline
   • Zoom - pro snadnější orientaci v složitějších projektech
   • Pro vložení souboru do projektu resp. Media Pool bez vložení do timeline použijte File/Import Media... namísto File/Open. Stejnou funkci plní i tlačítko v levém horním rohu Media pool.
   • Na stejném místě najdete tlačítko s obrázkem kamery (nebo File/Capture Video), které spustí aplikaci pro zachytávání videa. Ta je určena především pro práci s DV kamerami, umí detekci scén i rozdělovat soubory pro překonání 4GB bariéry ve Windows 9x/Me. Nedokáže ale používat video kompresory, takže se nehodí pro zachytávání z analogových karet bez komprese - tedy levné TV karty. Blíže se jím nebudeme zabývat, myslím, že je snadno pochopitelný.
   • Stejně lze importovat do projektu obrázky ze skeneru, extrahovat písničky z CD nebo cokoliv z internetu...
   • Pro rychlý náhled jen jedné stopy stiskněte tlačítko s vykřičníkem (Solo) v záhlaví stopy, pro její deaktivaci tlačítko hned vedle
   • Pokud chcete náhled části videa v reálném čase a máte slabý procesor, použijte Dynamic RAM Preview - označte zvolený úsek a vyberte z menu Tools/Build Dynamic RAM Preview, což vyrenderuje video do paměti, a poté stiskněte tlačítko Play
   • Pro celý náhled použijte Tools/Selectively Prerender Video, tato volba vyrenderuje ty části projektu, které se nezvládnou v reálném čase, na disk, pro smazání dočasných souborů použijte Tools/Clean Up Prerendered Video
   • Přímo z timeline lze uložit video na DV kazetu pomocí Tools/Print Video To DV Tape..
   • Vegas umí i přímo z timeline vypalovat zvuková CD, VideoCD nebo MultimediaCD (klasické datové CD s vyoáleným video souborem) pomocí Tools/Burn CD
   • Vložit např. odkaz na internet do videa je možné díky Insert/Command, funguje ale jen při ukládání do Windows Media souborů
   • Nevidíte-li u zvukových souborů průběh (audio peaks), lze je vytvořit pomocí View/Rebuild audio peaks
   • Používáte-li hodně audio stop, můžete o nich ztratit přehled, stiskněte tlačítko ~ nebo menu View/Minime All Tracks a dočasně se všechny stopy minimalizují
   • Stopám lze přiřadit v jejich záhlaví název a barvu
   • Pomocí menu Set Default Track Properties... lze nastavit počáteční nastavení pro všechny nové video/audio stopy
   • Náhled editace je možné spustit přímo na externím zařízení, např. při připojení DV zařízení na Firewire řadič, zapne se tlačítkem s obrázkem obrazovky v okně Preview
  Tak a dost, zbytek je jen a jen na Vás, takže se snažte :-) Možná se Vám tento text zdál trochu moc hutný, nemám ale rád sálodlouhé povídání o ničem. Jistě by se o tomto nechala napsat pětisetstránková kniha za cenu tisíc korun, než ji ale přečtete, tak se to naučíte cestou pokus-omyl. Tato metoda se mi zdá přijatelnější, i když nemůže obsahovat úplně všechno. Přeji hodně sestříhaného materiálu a hlavně hodně času na to stříhání... Good luck!

  15. Přechody

  Později mi ještě od Milana přišlo doplnění se seznamem přechodů, tak ho dodatečně uveřejňuji.

   • 3D Blinds - otočenie s odleskom
     • divisions - počet žaluzií
     • extra spins - počet otáčok
     • stagger - kolísanie
     • specular light - sila osvetlenia
     • direction - smer otočenia
   • 3D Cascade - padnutie s otáčkou
     • twist - uhol padajúceho obrázku
   • 3D Fly in/out - prílet a odlet obrázku - in - prílet
   • 3D Shuffle - prešupnutie obrázkov
     • Barn Door - vráta
     • size - hrúbka dvier
     • color - farba hrany
     • feather - rozmazanie hrany
     • in - zatvorenie
     • out - otvorenie
   • Clock Wipe - hodinová stieračka - clockwise - v smere hodín
     • counterclockwise - proti smeru hodín
     • feater angle - uhol rozmazania
   • Cross Effect - prelínanie - effect - zoom - priblíženie
     • fade range - rozsah miznutia
     • pixelate - rozkockovanie x,y - veľkosť
     • blur - rozmazanie
     • apply to - aplikovať na - source - pôvodnom
     • destin. - cieľovom
     • both - na oboch obr.
   • Dissolve - rozplynutie - vyber - odčítanie,sčítanie,sfarbenie,zmiznutie...
   • Flash - záblesk
   • Iris - clona - shape - tvar, ( v poli nastaviť myšou polohu)
     • direction - out - otvorenie, in - zatvorenie
     • border - okraj, (nastaviť farbu)
     • feather - rozmazanie okraja clony
     • repeat - počet x,y
     • arrowhead - hrot šípky
   • Linear Wipe - stieranie - angle - uhol stierania
     • feather - rozmazanie hrany stieračky
   • Page Loop - výmena stránok - opacity - priehľadnosť
     • light color - farba odlesku
   • Page peel - odlupovanie stránok
   • Page roll - rolovanie stránok
   • Pixelan Spice Master - roztečenie s krížom
   • Portals - rozporcovanie - squares - počet štvorcov
     • transparency - priehľadnosť
   • Push - odtláčanie
   • Slide - diapozitívy
   • Spiral - krúženie
   • Split - rozdelenie
   • Squeeze - stláčanie
   • Swap - výmena
   • Venetian Blinds - žaluzie,opona, roleta
   • Zoom
     • zväčšenie - in
     • zmenšenie - out
     • location - umiestnenie
  16. Titulky

  ... a ještě Media Generators...

  Ak chceme, aby bol text cez obraz,vkladáme ho na pridanú videostopu nad obrazom a použijeme "default text",ak chceme text na pevnom pozadí,použijeme "solid background" a môžeme ho vkladať aj medzi obrázky.

  Media generators:

   • Text
     • leading - vzdialenosť riadkov
     • tracking - stláčanie a rozťahovanie
     • scaling - zväčšovanie
     • RGB text color - farba písma
     • RGB background color - farba pozadia
     • A - 255 nepriehľadný, 0 - priehľadný
     • draw outline - okraj fontu
     • feather - ostrosť
     • width - veľkosť
     • draw shadow - tiene
     • x posun tieňa vodorovne
     • y posun zvisle
     • deformation - deformovanie
     • type - typ
     • amount - o kolik
     • placement - umiestnenie
     • edit - veľkosť písma,font,vložiť text
   • Credit roll - bežiaci text
     • styles - tracking - rozťahovanie titul.textu
     • space below - vzdialenosť ďalšieho textu
     • scroll direction - smer pohybu