Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Audio a domácí kina
Kamery
Multimediální centra
Projektory
Streaming videa
Televize
Ostatní
O nás  |  Napište nám
Facebook  |  Twitter
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  Svět audia

Téma: Panasonic TV Line-up 2020

22.2.2020 04:30
27.3.2020 10:59
AustinRoverRazbiram po blgarski

Pokud vlastníte nebo plánujete koupit OLED TV, přečtěte si tento příspěvek.
To je ve prospěch těch z vás, kteří nejsou s problémem příliš obeznámeni (Vypálit / Zachovat obraz).
Píšu to proto, že chci, abyste si mohli televizi užívat dlouhou dobu a vyhnuli se potenciálnímu problému - vypalování obrazovky.
Výrobce tento problém nepřijímá na záruku! Pokud chcete přidat nebo opravit něco užitečného, ​​napište prosím.
To je problém pro všechny OLED displejů v chytrých telefonech, monitorech a televizích.
Diskutovali o nich majitelé na YouTube, fórech a sociální médiích, kteří problém zveřejnili,
a na stránce s recenzemi RTINGS se uvádí, že při dlouhodobých testech došlo k vypálení televizorů LG OLED.

Pozn. : bacha na tomto serveru není hodnocení TV Panasonic, jelikož se v Kanadě momentálně neprodávají.

Na rozdíl od toho, co můžete číst na fórech, vypalování není běžným problémem s OLED, rozhodně to není běžnější problém než u plazmové televize.
Fóra a internet jako celek jsou místem, kam lidé přicházejí když mají problém. Lidé přirozeně hlásí, když mají problém, ne když ne!

Burn-in není nic jiného než rozdíl v jasu, ke kterému dochází mezi zahlcenou částí a zbytkem povrchu displeje.
Uvedením této definice do kontextu OLED panelu pixelů, jak fungují, postupně ztratí část své jasnosti.
Čím více světla vyzařuje z pixelu, tím více jím prochází proud a tím rychleji stárne a následné je snížení jasu.
Například pixel, který trvale zobrazuje 100% bílou nebo barvu, bude stárnout rychleji než jiný pixel, který pracuje při nižším jasu nebo dokonce v intervalech ztmavne.

Existují dva technické důvody. Na jedné straně se mění prahové napětí pohonových tranzistorů v OLED - tento efekt se obvykle projevuje velmi rychle a lze jej znovu korigovat. Na druhé straně emitorová vrstva organického displeje trvale váže molekuly, které již nejsou k dispozici pro generování světla - k tomuto přebytku obvykle dochází po několika hodinách používání a je nevratné.

Jedním z důvodů spálení je řídicí elektronika. Vrstvy OLED v dílčích pixelech jsou řízeny proudem: čím jasnější jsou pixely světla, tím více proudu musí být přenášeno z tenkovrstvých tranzistorů (TFT) na pixely. Silné proudy jsou vždy doprovázeny uvolněním tepla - zahřívají tranzistory TFT (IGZO), mění své prahové napětí a tím i elektrooptickou charakteristiku (přezdívka na gama křivce) ovlivněných pixelů. Již při výrobě OLED existují značné nepravidelnosti v úrovni pixelů, které jsou stále upravovány v továrně a synchronizují všechny pixely jednotlivě. Podobně je tomu u funkce Pixelrefresh: Zkontrolujte, zda se změnilo prahové napětí TFT, a poté se upravte tak, aby se choval jako v době dodání nebo po posledním nastavení.

Někteří výrobci televizních zpráv uvádějí, že stížnosti na značky přicházejí mnohem častěji od majitelů obchodů. Večer sami nevypínají své vzorkovací televizory pomocí dálkového ovladače v pohotovostním režimu, ale zcela je vypínají běžným vypínačem (tahem za spínač).

POZOR To však zabraňuje korekčnímu cyklu pro vyvážení regulačních tranzistorů.

Hořící statické prvky můžete vidět na demonstračních televizích v obchodech, kde prodejci nejsou poučeni, jak je správně ovládat.

Je to jako když se stejná reklamní videa střídají po celý rok a podobně. Jde o to, že na televizorech OLED se po každých 4 hodinách nepřetržitého sledování spustí samočisticí mechanismus. Ale automaticky se spustí pouze v pohotovostním režimu. Můžete sledovat televizi po dobu 10 hodin v řadě, ale musíte ji uvést do pohotovostního režimu, i když pouze na jednu hodinu (obvykle méně času).
V obchodech nejsou televizory v pohotovostním režimu - buď trvale zapnuté, nebo zcela odpojené. Čištění v tomto režimu není možné.
Proto by se potenciální kupci televizí měli lépe vyhýbat ukázkovým vystaveným OLED.

Je možné trvalé poškození
Druhou, mnohem kritičtější příčinou popálení, jsou nevratné změny ve vrstvě emitoru. Pokud byl televizor během provozu trvale poškozen, může výrobce televizoru potlačit popálení dvěma způsoby. Za prvé, může zvýšit proud poškozených pixelů a uvolnit další excitony, čímž se pixely opět zesvětlí; OLED nyní mají za tímto účelem značné množství zálohy jasu. Proces však funguje jen omezeně, protože nárůst proudu zase urychluje vypalování obrazu - začarovaný kruh.

Proto je druhá metoda aplikována v jednom bodě: Jas v blízkosti spálených pixelů je upraven buď použitím menšího výkonu na body kolem stínů, nebo přepětím, tj. spálením. Oba postupy vedou televizi ke stejnému nastavení a stejným požadavkům na energii - méně jasu.

Jaká opatření v této záležitosti přijímá výrobce panelů a televize?
Společnost LG Displays, výrobce všech velkých panelů OLED, nedávno licencovaná technologie od IGNISIn Innovation. https://www.ignisinnovation.com/maxlife
Poskytuje možnosti pro měření fází pixelů a ovladačů, které umožňují zaznamenávat trvání a velikost aktuálního zatížení v každém pixelu. Data jsou uložena ve vyhledávacích tabulkách a vyhodnocena v Sync Controller (TCON) pro srovnání. Korekce TFT se provádí přes noc v pohotovostním režimu na televizoru; proces trvá maximálně jednu hodinu - obvykle několik minut - a zatímco běží, televizní obrazovka zůstává černá.

Pokud používáte televizor více než čtyři hodiny najednou, nemusíte se obávat náhlého vypnutí televizoru - zařízení čeká na další pohotovostní režim (když jej vypnete z dálkového ovladače). Protože nastavení TFT může ve skutečnosti eliminovat krátkodobé stíny vyhoření, musí být zajištěno, že televizor nebude v noci vypnut.
Bohužel, pokud fáze čištění neproběhne po 8 hodinách, pak by TV měla alespoň upozornit přímo, aby se zákazník mohl rozhodnout mezi svým potěšením z televize a zrušením záruky.

EBU: DOPORUČENÍ na „OCHRANU DISPLAYŮ“ https://tech.ebu.ch/docs/r/r129.pdf
Společnost LGD zavedla kompenzační cykly (viz níže) a aktivně pracuje s inovací IGNIS.https://www.ignisinnovation.com/maxlife/

Co je to vyhoření?
Dočasný a relativně rychle se rozkládající obraz, který se objevuje po přítomnosti statických prvků na obrazovce. To může být viděno na monochromatickém pozadí (takový jako šedý) jestliže obrazovka měla statický jasný element pro nemnoho minut dříve. Vypadá to jako "vodoznak"
Příklad: https://i.rtings.com/images/reviews/...on-1-large.jpg
Když se díváte na televizní program déle než 5 až 6 hodin, vytvoří se logo logo (syndrom vyhoření) a tisk se vytvoří, protože organická vrstva je nerovnoměrně zahřívána a stárnuta. Ano - správné jméno je: nerovnoměrné opotřebení, nikoli vyhoření, ale protože je potřeba druhé, budeme jej používat. V případě loga svítí trvale a jasně a zbytek panelu není -> Pokud logo stálo, OLED se stal zastaralým. Vzhledem k velikosti dílčích pixelů a intenzitě jejich práce jsou některé barvy nejvíce vytištěny.
To, čemu se říká „vypalování“, je vlastně nerovnoměrné stárnutí panelu OLED. Ve většině případů to není problém, protože se díváte na různé obsahy a v průměru jsou všechny pixely používány se stejnou dobou běhu. Pokud se ale podíváte na jednu věc, může to způsobit nerovnoměrné opotřebení. Vizuálně a mezi lidmi se toto oblečení nazývá „vypalování“. Nerovnoměrné opotřebení je přesnější.

Trvalý a neblednoucí tisk vyplývající z dlouhé přítomnosti statických prvků ve stejné oblasti obrazovky. Vyvíjí se díky principu fungování matice OLED a změnám vlastností (vyhoření) LED v průběhu času.
Poté ji můžete vidět na jiných kanálech a obsahu, který sledujete, jako je strašidelný nebo temný obrázek. Jak jsem vysvětlil, je to obvykle způsobeno zobrazením takových statických prvků na obrázku jako loga, informačního pruhu nebo grafiky po dlouhou dobu.

Dlouhá období statického obsahu (> 30 minut) způsobují dočasné vyhoření, ale jiné televizory s různorodějším obsahem nemají znatelné problémy s uniformitou obrazu. V důsledku toho většina lidí, kteří sledují různé obsahy bez statických objektů, nebude mít problémy s vypalováním prostřednictvím OLED TV. Ti, kteří dlouhodobě zobrazují stejný statický obsah, by měli zvážit riziko vyhoření (například ti, kteří každý den sledují stejný program, hodně zpráv, používají televizi jako počítačový monitor nebo hrají stejnou hru s světlé statické prvky Ti z vás, kteří jsou příliš znepokojeni rizikem vyhoření, by si měli pro svůj osobní klid vzít LCD TV.

kráceno

Rozdíl mezi vypalováním a retencí obrazu.
Nejprve pochopíme popisy správně. Ačkoli se často používají zaměnitelně, „uchování obrazu“ a „vypálení“ nejsou totéž.
● Zachování obrazu je dočasné: Časová prodleva.
● Spalování je trvalé: nezmizí.
Rozdíl je v tom, že první je dočasný (existují zabudované programy a postupy pro jeho zúčtování), zatímco druhý je trvalý a nenapravitelný (někteří říkají, že časem mírně mizí).
Zachování obrazu, které vypadá jako spálení, ale zmizí po několika minutách nebo hodině sledování jiného náhodného obsahu. Zachování obrazu nastane, když po dlouhém použití s ​​obrázkem, na kterém jsou pevné prvky - kanálové protokoly, spuštěné informační pruhy, herní menu, počítačová plocha - zanechávají transparentní stopy, které v průběhu času zmizí. To znamená, že účinek je dočasný.
Pokud jde o vytváření retence obrazu - situace je zde podobná plazmovým televizorům: čím jasnější je obraz jako celek a čím více kontrastních prvků, tím rychlejší je retence obrazu a tím pomalejší. Měli byste být obzvláště opatrní s jasnými ikonami, zejména červenými / oranžovými barvami.


Co když sleduji filmy s černými boky/pásy?
Ne, pokud sledujete jeden film s alternativním obsahem. Pokud se díváte na několik černých filmů v řadě, pak vám doporučuji zvolit formát ZOOM1, aby se obrázek rozbalil na celou obrazovku. Podobný problém není relevantní pro OLED. Při sledování filmů s černými pruhy nebyl zaznamenán žádný případ. Testy Rting obsahují úryvky, včetně rámečků s černými pruhy (příklad s obrázkem), a v současné době (76 týdnů, 10 640 hodin) to nevedlo k ničemu znatelnému.

Zrychluje HDR stárnutí pixelů?
Zatížení HDR není tak vysoké, protože průměrný APL v HDR je pouze o něco vyšší než SDR a pouze pro akcenty, jako jsou odrazy, světlomety atd.

Příklady obrazů schopných vytvořit reziduální obraz:
● Vyvarujte se zobrazování statického obsahu nebo obrázků se statickými částmi zobrazenými po delší dobu (> 20 minut).
● Pokud televizor nepoužíváte, televizor přepněte do pohotovostního režimu (televizor neodpojujte).
● Nedotýkejte se displeje ani jinak na něj netlačte během procesu údržby / obnovy.
● Po zobrazení výzvy k očištění zbytků obrazu nechte televizor provést tento proces. Opakované odložení tohoto výběru výběrem možnosti [Později] lze považovat za neplatnou záruku.
● Nedoporučuje se používat televizor OLED jako počítačový monitor kvůli statickým součástem operačního systému, které se objevují na jednom místě (například hlavní panel, okna programu, textové štítky atd.).

Vyhněte se také použití následujících scénářů použití, bez ohledu na to, jaký zdroj používáte:
● prohlížení obsahu v jiném poměru než 16: 9 (např. 4: 3 způsobí, že se černé pruhy budou objevovat po dlouhou dobu)
● Sledujte kanál, který zobrazuje statické logo po dlouhou dobu
● hry (např. Prvky HUD nebo jiné statické obrázky zobrazené během hry)
● jakékoli další statické položky zobrazené během několika minut (hodiny, novinka, počasí, atd.)
● Obsah s černými pruhy v horní a dolní a / nebo levé a pravé části obrazovky. (Formát obrazovky Letterbox, 4: 3 ve standardním rozlišení). Pokud například sledujete mnoho širokoúhlých filmů 2,35: 1 s kinemabary v horní a dolní části, možná zjistíte, že oblast těchto černých pruhů je po přepnutí na obrázek na celé obrazovce jasnější než ostatní z obrazovky. (Je to proto, že zbytek obrazovky je „zastaralý“ tím, že zobrazuje skutečný obsah. Plazma proto použila možnost, aby černé pruhy byly šedé, takže se opotřebovávají blíže než zbytek obrazovky.)
● Statické obrázky, například statické obrázky.
● Videohry, které mohou na některých místech na obrazovce obsahovat statický obsah.
● Nabídky na obrazovce, televizní programy, loga kanálů atd.
*
Jak zkontrolovat vyhoření?
Skutečnost, že při sledování televizoru OLED nevidíte žádné známky spálení, nutně neznamená, že váš televizor již není v počátečních fázích tisku. Chcete-li zkontrolovat, můžete hrát barevné nebo 5% celoobrazovkové šedé výplně.
Prohlédněte si displej na několik minut a nechte upravit zaměření očí na display. Nejlépe v temné nebo tmavé místnosti. Poté byste měli na obrazovce vidět víceméně rovnoměrné barvy. Pokud dojde k popálení, zobrazí se jako tmavší část obrazovky, což je velikost a tvar loga nebo grafiky, která způsobila popálení.

Co dělat, když si všimnete popálení?
Pokud si všimnete popálenin při sledování normálního stavu nebo při používání testovacích náplní, možná budete chtít provést cyklus manuální kompenzace, abyste zjistili, zda to pomůže. Přejděte na: Všechna nastavení - Obrázek - Nastavení panelu OLED - Hluk panelu a vyberte jednu ze dvou možností (doporučuji začít hned teď). Nechte televizor pracovat 1 hodinu. Po dokončení postupu se vrátí. Pak můžete zkontrolovat pomocí barevných výplní a zjistit, zda to pomohlo. Pokud je pryč, není to vypálení, je to dočasné - zachování obrazu. Pokud tomu tak není, pravděpodobně máte Burn In, který může v průběhu času mizet.
Můžete zabránit zhoršení situace tím, že se nejprve vyhnete obsahu / hrám, které obsahují statická loga nebo grafiku, která je způsobuje. Vypalování může v průběhu času pomalu vyblednout nebo dokonce zmizet (nepotvrzeno), je však nepravděpodobné, pokud televizor bude i nadále zobrazovat stejné statické prvky.
*
Spadá to do záruky?
Ne, a to proto, že společnosti LG, Panasonic, Sony, Philips, Loewe .. to nevidí jako výrobní chybu. Myslí si, že k vyhoření dojde, pouze pokud televizor používáte mimo běžné podmínky sledování, což je v podstatě, když sledujete něco se statickými prvky několik hodin denně. Pokud k tomu dojde, výrobce si myslí, že jste vinni, protože jste jasně nečetli a nezapamatovali si varování v příručce a nechali televizor příliš dlouho na stejném obrázku.
„Naše záruka se vztahuje na vady výrobků a ve výrobním procesu. Spalování není pokryto, protože je způsobeno nesprávným používáním spotřebiteli a nejedná se o vadu produktu.“
Prodloužená záruka se také nevztahuje.

Vyměňují panely v záruce?
Ano, ale to se děje po návštěvě servisního technika, který diagnostikuje stav zobrazení pomocí obrázků, stahování flash dat za odpracované hodiny a minulých cyklů kompenzace ze servisního menu, které jsou zaslány do závodu k posouzení technikem. Nic nezávisí na technice.
Při posuzování, zda je váš případ zárukou, jsou odpracované hodiny rozděleny do cyklů (stav 4 a stav 8). Každých 8 hodin by měl existovat jeden kompenzační cyklus! Například, pokud cyklujete po dobu 10 nebo 16 hodin, můžete ztratit záruku.
Taková zpráva o každém „problematickém“ vzorku vyžaduje techniku ​​výhradně pro statistiky, které předává pro analýzu, a dále programátorům, aby zpřesnili režim kompenzace.

Po schválení (v případě, že jste neporušili pravidla použití), příští návštěva u Vás, o několik dní později, když panel dorazí ze skladu v České republice, nahradí panel - bude to trvat 20 minut. Pravděpodobně budete nahrazeni novějším panelem (spolu s T-con) - rozhraní je standardní LVDS https://en.wikipedia.org/wiki/Low-vo...tial_signaling
Po výměně panelu musí technik resetovat počet odpracovaných hodin, počet cyklů a počet spuštění. Ačkoli to není pro nárok relevantní, je to důležité pro následný nárok nového panelu. Technik by vás měl upozornit, že provedená nastavení se při resetování resetují a zeptat se, zda je chcete uložit.
První věc, kterou si všimnete po změně panelu a jeho zapnutí, je vyšší jas.
Prodejce / prodejce jako dodavatel by měl být jediným kontaktním místem, aby bylo možné vymáhat práva z kupní smlouvy.
Místní zastoupení výrobce je na druhém místě. (pro uplatnění záruky je vyžadován příjem hotovosti / faktura a záruční karta)
*
významně kráceno

Pravidla, která vám pomohou v boji proti vyhoření:
● Vypněte televizor pouze z dálkového ovladače! V žádném případě z kontaktu - pokud nejste pryč na dlouhou dobu.
● Pokud se napájení často zastaví - získejte UPC pro televizor.
● Nespívejte při sledování televize! Aktivujte v nabídce časovač vypnutí - automatický pohotovostní režim - na 2 nebo 4 hodiny
● Nenechávejte na displeji statické obrázky, například hodiny.
● Pro signál s poměrem stran 4: 3 nastavte poměr stran na [4: 3 celá obrazovka] (Hledání cíle -> Zobrazit -> Nejlepší obraz)
● Nepřehánějte kontrast obrazu. Pokud je to možné, snižte kontrast. Pro většinu uživatelů je kontrast nastaven na 84, což je vhodná úroveň pomocí testovacích modelů, ale toto nastavení pravděpodobně zvyšuje riziko.
● Upravte jas vašeho OLED televizoru na co nejnižší možnou úroveň, což je stále příjemné sledovat. Čím vyšší je nastavení jasu, tím rychleji se budou tisknout statické prvky na obrázku. Nemusí to být úplně „bezpečné“ nastavení.

Snížení jasu vám pomůže, zejména při prohlížení obsahu, který způsobuje tisk obrázku. Výběr tmavšího obrazového režimu, podobného režimu filmu namísto Vivid, má stejný efekt. Jediné, co musíte udělat, je sledovat něco, co způsobí tisk obrázku, například 6hodinová videohra nebo 24hodinová zpravodajská televize.
● Při sledování televize s jasným logem nebo informačními pruhy - měníte program každé 2 hodiny (prvních 100 hodin provozu - každou 1 hodinu).
● Vyvarujte se sledování filmu s černými pruhy nahoře / dole (sloupce Cinema) déle než 3–4 hodiny a poměr stran 4: 3. Stále můžete přiblížit obrázek.
● Aktivujte nastavení spořiče energie. Toto nastavení upravuje jas na základě jasu místnosti.
● Ujistěte se, že je povolena orbiter Pixel. Může nebo nemusí zabránit nebo snížit riziko popálení.
● Minimalizujte pauzu banneru v nabídce (nastavení zobrazení) - přibližně 2 sekundy
● Nastavte nabídku režimu rádia na 5 sekund
● Nastavit v nabídce - Boční panel - Nízká
● Televizor vždy vypněte pomocí dálkového ovladače a ponechte televizor vždy zapojený. To umožňuje provádět kompenzační cykly, když je televizor v pohotovostním režimu, což pomáhá odstranit dočasné pozastavení obrazu a případně snížit riziko vypalování.
● Nepoužívejte televizor OLED jako herní monitor déle než 2-3 hodiny denně. Ten, kdo hraje 5, 7, 8 hodin denně, ztratil kontrolu nad svým životem.
● Pokud jej používáte jako monitor PC:
- Automaticky skrýt hlavní panel = povoleno
- Černý spořič obrazovky po 2 minutách nečinnosti = aktivován
- Omezte dobu používání monitoru na 40% celkové doby využití televize.
● Zakupte si rozšířenou záruku, která se konkrétně týká této záležitosti. Záruka společnosti LG se nevztahuje na syndrom vyhoření.
● Pokud potřebujete jako zdroj zpráv zobrazit obsah s jasně zbarvenými statickými logy / grafikou, zvažte změnu měřítka a přesun statických prvků na obrazovce pomocí nastavení poměru stran „Všechny směry“.
● Neinstalujte televizor na místo, kde by na displej mohlo dopadnout přímé sluneční světlo!
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...699&postID=1#1
● Vyvarujte se červených, oranžových a žlutých statických obrázků. Červený sub-pixel stárne nejrychleji, následuje modrá a zelená!
Nyní se podívejme na barevné spektrum OLED,
https://www.hdtvtest.co.uk/news/wp-c...D55B7V_spd.jpg
Jak vidíte, červená je neuvěřitelně nedostatečně zastoupená. To znamená, že červené sub-pixely musí být ovládány relativně těsně, aby se dosáhlo správné jasnosti a nasycení, a ... spotřeba je poměrně vysoká Zde jsou čisté barvy sub-pixelů bez červené:
Bílá: 75 wattů při nastavené hodnotě 94 cd / m²
Zelená: 80 wattů při nastavené hodnotě 66 cd / m²
Modrá: 75 wattů při nastavené hodnotě 7 cd / m²
Zde smíšená barva se dvěma dílčími body (zelená a modrá), ale bez červené
Azurová: 90 wattů při nastavené hodnotě 73 cd / m²
A nyní v červené barvě a smíšené barvy, které obsahují červenou:
Červená: 90 wattů při cílové hodnotě 21 cd / m²
Žlutá: 100 wattů při cílové hodnotě 88 cd / m²
Purpurová: 100 wattů při cílové hodnotě 29 cd / m²
Proto jsou odstíny červené poměrně vysoké spotřeby. To by do určité míry vysvětlovalo vyhoření, které se s největší pravděpodobností vyskytuje v červených tónech. Obecně by měla být purpurová zranitelná, ale v této barvě není tolik log / statických prvků.
Součástí boje proti tomuto problému je změna velikosti subpixelů
https://www.avsforum.com/forum/40-ol...l#post55469954

Mohu vypnout televizní obrazovku Panasonic?
Obrazovku lze vypnout následujícím způsobem: Menu-> Obrázek-> Nastavení obrazovky-> Obrazovka-> Vypnuto.
Obrazovka se znovu zapne stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači.

no a článek pokračuje, je ukrutně dlouhý, ukazuje nedostatky a přednosti těch kterých panelů,atd.
21.9.2020 12:59
MeciarZdravím, celkom dobrý príspevok, s tou zárukou to možem potvrdiť.Mám Panasonic TX65EZ950E, mám ho dva roky, používam ho celú dobu rovnako, údržbu panelu som robil pravidelne, samozrejme 3 týždne po záruke sa objavila retencia .Na podpore Panasonicu ma odporučili na platený servis s tým, že aj keby bol ešte v záruke , tak by to neuznali. Neviem čo s tým , aj keď sa mi zdá, že to trochu mizne, bojím sa , že budem musieť vymeniť panel. Niekde na EN fórach (v normálnych krajinách) boli prípady, že im to spravili aj po záruke bezplatne, s tým , že v určitom období bolo vyrobených plno chybných panelov , čo je u nás samozrejme utópia.