Nabízím k této TV tyto součásky riginální DO,7ks trubic,držáky a obě desky.Mobil 735041723