Malé doplnění k dnes schválené novele zákona o elektronických komunikacích a ČT (viz https://www.tvfreak.cz/forum/showthr...l=1#post530736 ).

S novelou byl přijat pozměňovací návrh Markéty Pekarové Adamové, který přikazuje veřejnoprávní ČT, aby pokud je to možné, tak vysílala v duálním vysílání, tzn. včetně původního znění s českými titulky. Přijatý pozměňovací návrh ještě není zapracován do textu zákona, ale můžete si ho přečíst zde: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=131342&pdf=1

Projev paní poslankyně je zde: http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenp...s057178.htm#r4

„3. V § 3 odstavci 1 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:„o)
kinematografická díla zahraniční tvorby, filmy a seriály zahraniční tvorby vytvořené pro televizní vysílání, které jsou opatřeny dabingem, vysílá zároveň v původním znění s titulky v českém jazyce, nebrání-li tomu překážky právní nebo technické povahy.“.