Tohle je odborné diskuzní forum, kde se předpokládá, že na otázky se bude fundovaně odpovídat. Na kladené otázky, ne na to, na co se tazatel neptal. Od některých jedinců se tu rozmáhají OT rady (na co se uživatel neptal)., papouškování příspěvků, co napsali jiní dříve., a posthunting. A bohužel, varování nepomáhá. Tady opravdu nejsme někde večer v hostinci, nudící se nad půllitrem piva.
Budou se rozdávat, jako při fotbale, červený. nemilosrdně.