Takze nstreamplayer ? A akým spôsobom to dostanem do TV?