ve Win7 se v průzkumníkovi generuje nějaký defaultní náhledový obrázek videa. Jak tento obrázek co nejjednoduššeji nahradit jiným z jiné části videa?