Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Audio a domácí kina
Kamery
Multimediální centra
Projektory
Streaming videa
Televize
Ostatní
O nás  |  Napište nám
Facebook  |  Twitter
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  Svět audia

Téma: Historie radiopřijímačů v obrazech

3.2.2011 02:40
Ivo MašekMinulý rok jsme si povídali něco o historii televizních přijímačů a televizního vysílání (https://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php?t=25208), tak letos si povíme něco málo o historii rozhlasového vysílání a radiopřijímačích.

Na území budoucího Československa probíhaly pokusy s rozhlasovým vysíláním už před první světovou válkou a pokračovaly i po ní. První rozhlasový pořad, složený ze slova a hudby, byl vysílán 28. října 1919 z radiotelegrafní stanice na pražské Petřínské rozhledně. Pravidelné rozhlasové vysílání bylo zahájeno 18. května 1923 z legendárního stanu v Praze-Kbelích ( příloha č. 1 ) a zpočátku trvalo hodinu denně. Veškerý program se vysílal živě. Mezi průkopníky rozhlasového vysílání byl, mimo jiné, i Ladislav Šourek, ředitel společnosti pro distribuci rozhlasových přijímačů Radioslavia. Vznikla společnost Radiojournal, v níž většinový podíl získala firma Radioslavia. Radiojournal se stal provozovatelem vysílání s příslušným povolením ministerstva vnitra a ministerstva pošt a telegrafů. Roku 1923 začal vycházet měsíčník Radiojournal ( příloha č. 2 ), který informoval o rozhlasovém vysílání. V roce 1924 se v českém tisku poprvé objevilo slovo "rozhlas", které začalo nahrazovat tehdejší výrazy "radiofonie", případně anglický výraz "broadcasting". V roce 1925 získal v Radiojournalu majoritní podíl stát prostřednictvím ministerstva pošt a telegrafů.
V roce 1924 Radiojournal přesídlil do budovy poštovní nákupny na Fochově třídě v centru Prahy. Na Fochově třídě rozhlas už zůstal a v roce 1933 zakotvil na své dnešní adrese - Fochova (dnes Vinohradská) č. 12. Budovu, zvanou "rozhlasový palác", postavilo ministerstvo pošt a telegrafů, které ji společně s Radiojournalem až do roku 1945 obývalo.
V roce 1926 bylo zavedeno několik novinek. Začal se vysílat časový signál ( příloha č. 3 ), a také se objevily pravidelné zprávy, které pro společnost Radiojournal vyráběla Československá tisková kancelář.
- budova "poštovní nákupny", v které sídlil rozhlas v letech 1924 až 1933 ( příloha č. 4 )
- propagační bus společnosti Radiojournal v roce 1939 ( příloha č. 5 )
3.2.2011 03:35
Ivo MašekV minulém díle jsme si pověděli cosi málo o vzniku Československého rozhlasu a tam jsme si také připoměli společnost Radioslavia, a to ne náhodou. V tomto díle si něco o společnosti Radioslavia povíme.

Vznik společnosti se datuje rokem 1922. Byla to tehdy Radioslavia s.r.o ., která se v létě 1923 změnila na společnost akciovou s kapitálovou účastí francouzské firmy Companie General. Její činnost byla obchodní a dovážela první radiotelegrafní vysílače a přijímače, o které byl značný zájem. Silná konkurence na Československém trhu v podobě firem Philips nebo Telefunken později způsobila Radioslavii značné potíže. Roku 1932 však dochází k navázání obchodního spojení s anglickou společností Marconi Wireless Telegraph Co a tím ke zlepšení situace.
V Radioslavii se začínají montovat první radiopřijímače z dílů dovážených z Anglie. Tento start byl úspěšný, což potvrzuje i zakázka montáže několika vysílačů, dodaných do Československa z Anglie.
Tehdejší mezinárodní situace vyvolala potřebu získání dodavatele malých vysílacích elektronek po potřebu armády a velkých na údržbu vysílačů. Volba padla na Radioslavii, která již v roce 1936 byla schopna vyrábět první vysílací elektronky. Ty však nesly ještě značku Marconi. Tato první generace vysílacích elektronek měla znaky původní konstrukce Marconi. Jednalo se o výkonové triody s vnější měděnou anodou, chlazenou vodou nebo vzduchem. Isolační části vakuové obálky byly z olovnatého skla, katody byly z čistého wolframu.
Společnost Radioslavia, mimo jiných, vyráběla tyto rozhlasové přijímače:
- Radio Krystalka RS, vyrobené roku 1925, určené pro příjem z středovlných vysílačů ( příloha č.1 a 2 )
- Radio Heterodyn, vyrobené roku 1923 pro pásmo SV,KV a DV ( příloha č. 3 a 4 )
- Radio KL1, vyrobené roku 1927, určené pro pásmo SV a DV ( příloha č. 5 a 6 )
Společnost zastupovala na našem území firmy Marconi, SFR, Brown a Sterling. Radioslavia a.s. existovala do roku 1948, kdy byla komunisty znárodněna a včleněna do n.p. Tesla.
3.2.2011 06:22
Ivo MašekTovárna na výrobu rozhlasových přijímačů ELEKTRA - PHILIPS v roce 1936 v Praze

3.2.2011 09:54
Ivo Mašek Telegrafia a.s.
V roce 1919 byla na popud ministerstva pošt a telegrafů spolu se Živnobankou založena firma Telegrafia, továrna na telefony a telegrafy. Československý stát vlastnil 51 procent akcií. Výroba byla zahájena v Roztokách u Prahy, ovšem roku 1922 se firma přestěhovala do Pardubic, kde působila až do svého zániku v roce 1946. Firma Telegrafia a.s. zahájila výrobu prvních radiopřijímačů v roce 1924.
Jednalo se o licenční výrobu radiopřijímačů Schaub, a to modely Bali ( příloha č. 1 a 2 ), a Java Super. Roku 1936 si Telegrafia nechala u firmy Zerdik zkonstruovat přijímače modelové řady Triumf ( příloha č. 3 ). Od roku 1938 již Telegrafia vyráběla radiopřijímače vlastní konstrukce. Za války se v Telegrafii výráběla vojenská technika a výroba radiopřijímačů byla převedena do družstva Jiskra v Pardubicích, kde se montovaly přístroje A-Dur a C-Dur ( příloha č. 4 ). K obnovení výroby radiopřijímačů došlo až v roce 1945 přistrojem C420 Liberátor ( příloha č. 5 ), který byl vyvinut již v roce 1941. V roce 1946 byla firma znárodněna a začleněna do národního podniku Tesla.
4.2.2011 10:09
Ivo Mašek EMPO spol s r.o.
Firmu založil Emil Popper a podnik se zpočátku zabýval pouze výrobou elektroměrů a rozváděčů. Ovšem po záhajení čs. rozhlasového vysílání získala firma EMPO licenci pro výrobu přijímačů. Původní zaměření firmy se projevilo i zde, např. do pouzdra malého jednofázového elektroměru se montovala krystalka. V roce 1933 firma uvedla na trh na tehdejší dobu vysoce propracované přjímače Ocean ( příloha č. 1, 2 a 3 ), což byl dvouelektronkový přijímač s novými elektronkami Philips E446 a E443H, s dynamickým reproduktorem, rozsahem dlouhých, středních a dokonce i krátkých vln, což v té době nebylo vůbec obvyklé. Druhým přijímačem byl superhet Hexodyn ( příloha č. 4 a 5 ) rovněž s využitím nejmodernější techniky. V dalších letech firma vyráběla kvalitní přijímače souběžně s elektroměry až do roku 1946, kdy byla zestátněna.
Další radiopřijímače, které vyráběla firma EMPO:
- Empo Poem , vyráběný v letech 1940 až 1941 ( příloha č. 6 a 7 )
- Empo 451 Major , poslední výrobek firmy před znárodněním roku 1946 ( příloha č. 8 a 9 ). Tento model byl pokračováním řady 413 Major, která se vyráběla v letech 1941 a 1942.
4.2.2011 12:56
Ivo Mašek REKTRA Radioelektra spol. s r.o.
Firma REKTRA vznikla v roce 1936, a to na popud firmy Philips, jako interní značka koncernu. Důvodem byl klesající zájem o výrobky německé provenience, kdy s rozmachem nacismu v Německu bylo vše německé československým obyvatelstvem odmítáno. Firma Philips byla řízena německou centrálou v Berlíně, tudíž i jí se dotkl tento bojkot.
Proto Philips založil pobočku REKTRA, v které se vyráběly přístroje osazené neoznačeným chassis Philips s vlastní skříňkou. Používané elektronky nesly značku Triotron, což byla rovněž interní ochranná známka koncernu Philips. Jedinou výjimkou je přijímač RA89, dvouelektronkový superhet s koncovou elektronkou ECL11 fy Telefunken, který neměl svého Philipsovského dvojníka.
- REKTRA RA33 , který se vyráběl v letech 1937 a 1938 ( příloha č. 1 a 2 )
- REKTRA RA12 , který se vyráběl v letech 1938 a 1939 ( příloha č. 3 a 4 )
- REKTRA RA163 , který se vyráběl roku 1941 a 1942 ( příloha č. 5 a 6 )
- REKTRA RA97 , který se vyráběl v letech 1939 a 1940 ( příloha č. 7, 8, 9 a 10 )
4.2.2011 01:56
Ivo Mašek PALABA Pála a spol. Slaný
Továrnu založil roku 1919 odborník přes baterie Jaroslav J. Pála. Ten již vlastnil podnik Hamburger Batterien-Fabrik v německém Hamburku. Vyráběl suché anodové baterie a celý sortiment přístrojů na baterie. V oboru suchých článků byla firma Pála a spol majitelem mnoha patentů. Své výrobky prodával Pála pod obchodním názvem PALABA. Byl snad jediným výrobcem radiopřijímačů na bateriový provoz.
Aby posílil povědomí o svých produktech mezi odbornou veřejností a také mezi radioamatéry, vydával různé plánky na stavbu radiopřijímačů, kde samozřejmě všechny konstrukční prvky, součástky a baterie byly vyráběny firmou Pála a spol. Jedním z takových radiopřijímačů byl i model PALABA B2 ( příloha č. 1, 2 a 3 ).
PALABA B31 (z reklamního prospektu Světlo a síla, Pála a.s. 1936):
Třílampovka osazená 2volt. lampami s novými paticemi KF4, KC3, KDD1 ve speciálním úsporném zapojení B-třídy. Rozsah: 20—50 m, 200—600 m, 750—1950 m. Selektivitu zaručují bezvadné ladicí obvody s cívkami se železovými jádry PALAFER a dokonalý netlumící odlaďovač. Osvětlená, plochá a jmény vysilačích stanic opatřená škála usnadňuje ladění. Dokonalá a lahodná reprodukce je dána dynamickým amplionem s permanentním magnetem. Přípojka pro druhý amplion a pro gramofonovou přenosku doplňuje vybavení přijimače. Proudové zdroje jsou umístěny s přijímačem a amplionem v jedné skříni, elegantního vzhledu a obložené leštěným mahagonem. Malá spotřeba elektrické energie zaručuje velmi nízké provozní naklady. PALABA B 31 vyhoví všude tam, kde jsou dobré přijimací podmínky — při dobré anténě a uzemení. Rozměry: 400x245x365 mm. Váha kompl. asi 20 kg. Cena 1330 Kč. ( příloha č. 4 a 5 )
V letech 1937 a 1938 vyráběl Pála "exkluzivní" přijímač pod názvem PALABA Carlton ( příloha č. 6 a 7 ). V letech 1937 až 1940 vyráběla firma Pála a spol také hudební skříň na bateriový provoz!! Model nesl název PALABA hudební skříň ( příloha č. 8 a 9 ). Povšimněte si ve spodní skříni naskládaných akumulátorů.
4.2.2011 02:40
Ivo Mašek Philips 1920 až 1945

4.2.2011 07:13
Ivo Mašek Ideal Radio (Modrý Bod), továrna Kolín
V Kolíně až do zestátnění v roce 1946 existovala továrna na výrobu radiopřijímačů Ideal Radio a.s., která vlastnila i svůj druhý název Modrý Bod. Od roku 1940 tato firma používala již jen název Blaupunkt. Do roku 1939 používala logo s antenkou, od roku 1940 logo s kruhem a německým názvem ( příloha č. 1 ).
Firma vyráběla např. v letech 1936 až 1937 radiopřijímače Senator Super S576 , Senior Super S466 , Junior Super S356 a Modrý Bod JR216 ( příloha č. 2 ). V letech 1937 až 1938 firma Ideal Radio vyráběla radiopřijímač Rigoletto S577 ( příloha č. 3 a 4 ). Jednalo se o pětielektronkový superhet, který měl proměnnou šířku mf pásma a díky dobré citlivosti byl vhodný pro dálkový příjem. V letech 1938 až 1939 vyráběla firma radio Manon S468 ( příloha č. 5 a 6 ).
Další modely firmy Ideal Radio / Modrý Bod:
- Ideal Radio ToscaSuper S467 z let 1937 až 1938 ( příloha č. 7 a 8 )
- Ideal Radio TraviataSuper S568 z let 1938 až 1939 ( příloha č. 9 a 10 )
4.2.2011 07:33
Ivo MašekNěkolika obrázky se ještě vrátíme k firmě Pála a spol. Slaný, o které jsme si již v jednom z minulých dílů povídali
4.2.2011 08:37
Ivo Mašek První pokusy o vysílání za hranice
Rádiové vlny neznají státní hranice, a tak od počátku bylo možné přijímat "domácí" vysílání Radiojournalu v cizině a vysílání zahraničních stanic na československém území. Příjem byl usnadněn i tím, že "éter" nebyl přeplněn stovkami rozhlasových stanic, jako dnes. Brzy začaly vznikat zvláštní pořady, určené pro příjem v zahraničí. Šlo o občasné přednášky v esperantu. První byla odvysílána v lednu 1924.

Koncem roku 1925 byla uvedena do provozu nová vysílací stanice v Praze - Strašnicích ( příloha č. 1. 2 a 3 ), výrobek firmy General Electric. Její výkon 5 kW byl v tehdejší době jedním z nejsilnějších v Evropě. Společnost Radiojournal toho využila k experimentálnímu vysílání na dlouhou vzdálenost. Dopisy posluchačů svědčí o tom, že koncerty, vysílané z tohoto vysílače na střední vlně, byly slyšitelné i v Severní Americe.
V roce 1926 se začaly vysílat cizojazyčné přednášky o Československu. Probíhaly v angličtině, francouzštině a později i v němčině a měly aktuálnější náměty, než přednášky v esperantu. Tyto přednášky byly zařazovány do programu ve čtvrtek večer po skončení "domácího" vysílání a byly určeny pro posluchače v Evropě. V téže době vznikl pořad pro krajany, vysílaný ve středu večer.

Krátké vlny na své využití teprve čekaly. Veškerý rozhlasový provoz tehdy probíhal v pásmu středních a dlouhých vln. Pásmo do 200 m, tedy krátké vlny, bylo vyhrazeno pro radioamatérské pokusy. Výsledky se dostavily brzy. V roce 1923 došlo k úspěšnému transatlantickému spojení mezi USA a Francií na vlně 110 m. Experimenty ukázaly, že k přenosu na dlouhé vzdálenosti jsou vhodné i kratší vlnové délky. To si brzy uvědomili provozovatelé vysílání a začaly přesouvat pozornost ke krátkým vlnám. Prvenství v systematickém využívání krátkých vln je přičítáno holandské společnosti Philips. V roce 1927 začala vysílat na krátkých vlnách z vysílače v Eindhovenu. Od roku 1928 tato stanice pod volací značkou PCJ vysílala mnohojazyčný program "Happy Station".

Význam rozhlasového vysílání vzrostl ve 30. letech. Velká Británie a Itálie zahájily vysílání do svých kolonií v roce 1932, Německo začalo vysílat do Rakouska, Sudet a Latinské Ameriky v roce 1933, v polovině 30. let začalo vysílat do zahraničí sovětské Rusko. Československo vysílání těchto stanic pečlivě monitorovalo. K tomu sloužila již v roce 1929 založená Rádiová služba naslouchací, která byla součástí ministerstva pošt a telegrafů.
zdroj: web Český rozhlas

Z dobové literatury z roku 1925, kde je popisován vysílač Praha Strašnice od firmy General Electric:
[FONT=Fixedsys]Jaké jest uspořádání celého souboru vysílacího? [/FONT]
[FONT=Fixedsys]Na Vinohradech ve Fochově třídě, v budově "Orbis" nalézá se východisko celého vysílání, t.j. "studio" čili vysílací atelier. Zde umístěn jest pouze výborný mikrofon, před nímž konají se veškeré produkce, přednášky, koncerty atd, vůbec vše co má býti předmětem vysílání. Kromě mikrofonu jest zde ještě aparát telefonní, t.zv. signalisační, k dorozumívání se s vlastní vysílací stanicí, několik km (ve Strašnicích) odtud vzdálené. [/FONT]

[FONT=Fixedsys]Ke "studiu" přiléhá bezprostředně mistnost druhá, t.zv. kontrolní, kde umístěny jsou další součásti vysílacího souboru, t.j. zesilovač místní čili první amplifikace, kterým se zesiluje proud pomocí místních baterií, aby nevznikla žádná nežádaná ztráta energie po dosti dlouhé lince, než dostane se proud několik km dlouhým drátovým vedením do vlastního vysílače ve Strašnicích. V téže místnosti jest současně instalováno důmyslné přijímací zařízení, pomocí něhož možno současně vysílání nejen poslouchati, ale ihned regulovati, eventuelně opravovati a říditi průběh celého vysílání. [/FONT]
[FONT=Fixedsys]Přejděme nyní po lince do vlastní budovy vysílacího ústředí ve Strašnicích.[/FONT][FONT=Fixedsys]Zařízení naší 5kW stanice tvoří zde šest skříňových bloků s rozvodnými deskami a dokonalou isolací, která zajišťuje naprostou bezpečnost operatérům stanici obsluhujícím. Skříňové bloky jsou značné velikosti (přes 2 metry výšky ) a seskupeny jsou vedle sebe v tomto pořadí: [/FONT]
  • [FONT=Fixedsys]1. blok pro střídavý proud [/FONT]
  • [FONT=Fixedsys]2. blok pro stejnosměrný proud [/FONT]
  • [FONT=Fixedsys]3. blok okruhu oscilačně modulačního ( vysílač) [/FONT]
  • [FONT=Fixedsys]4. blok usměrňovací [/FONT]
  • [FONT=Fixedsys]5. blok zesilovací [/FONT]
  • [FONT=Fixedsys]6. blok pro ladění [/FONT]
[FONT=Fixedsys]Jak je patrno, sestává celá stanice z vlastního 1/2 kW vysílače, který jest připojen na veliký zesilovač dvoulampový. Každá lampa jeho jest o deseti kW a anody obou jsou vodou chlazeny. [/FONT]
[FONT=Fixedsys]1. Vysílač jest složen z oscilátoru ( 2 lampy po 1/4 kW ) a modulátoru ( rovněž 2 lampy téže energie ). Soubor těchto lamp pracuje v paralelním, t.zv. Colpittově zapojení. Výstup z vysílacího bloku oscilačně - modulačního jest upraven pro vstup do 5 kW zesilovacího bloku a odtud teprve jde do anteny přes blok ladící. Lampy modulační i oscilační dostávají anodové napětí 1500 Volt a to z motorgenerátoru stejnosměrného, ve strojovně stanice umístěného. Tento generátor dodává též menší napětí 1000 Volt lampě zesilovače, při čemž redukce tohoto napětí děje se pomocí sem vloženého odporu. Žhavěcí napětí těchto lamp obnáší 14 Volt. K jemnému naladění vlny vysílací jest zde kondensátor otočný o proměnlivé kapacitě se vzduchovým dielektrikem. Modulace provádí se proudem konstantním, t.zv. modulací Heisignovou. [/FONT]
[FONT=Fixedsys]2. Vlastní zesilovač má elektronové lampy dvě po 10 kW, t.j. o anodovém napětí 10.000 Voltů, takže celková výkonnost jeho činí 20.000 Voltů. Toto stejnosměrné napětí získává se ze sítě 3fásového proudu 220 Volt pomocí zvláštního usměrňovače ( dříve transformátorem na napětí 10.000 Volt přeměněného ). Topné napětí lampy zesilovače obnáší 22 Volt a vyrábí se rovněž zvláštním generátorem. Lampy zesilovače mají malé záporné předpětí a to dodává jim rovněž malý generátor o 250 Voltech. [/FONT]
[FONT=Fixedsys]3. Ve čtvrté skříni jest umístěn usměrňovač pro anodové napětí zesilovače, jehož podstatou jest 3fázový transformátor 200 až 17.000 Volt. Tři lampy usměrňovací podobají se celkově elektronovým lampám zesilovače, avšak mají jen dvě elektrody. Jsou rovněž jako ostatní lampy chlazeny vodou studenou, v stálé cirkulaci se nalézající. Proudění vody obstarává vodní pumpa. Vysílá-li se zmenšenou energií ( což děje se nyní ve stadiu zkoušek stále ) lze měniti zde vysoké napětí na straně sekundérní na 7.100, respekt. 4.500 Volt. [/FONT]
[FONT=Fixedsys]4. Okruh ladící zahrnuje v sobě výstupní část zesilovače, meziokruh a vazbu s antenou. Na hořejší části panelu jsou dva tepelné ampermetry, z nichž jeden patří antennímu okruhu, druhý meziokruhu. Tím jest značně ulehčeno ladění, které provádí se zde jednak hrubě ve stupních, jednak prostřednictvím zvláště důmyslně upravených závitů indukční cívky. Další zajímavé zařízení v této části jest ono, jímž lze se během provozu stále přesvědčovati a tak kontrolovati výkon stanice tím, že odebírá se antenímu okruhu malá část energie, dostačující ale po usměrnění lampou k pohonu hlasitě mluvícího telefonu ( amplion ). [/FONT]
[FONT=Fixedsys]5. a 6. Skříňový blok první a druhý v řadě představují rozvodné soupravy pro střídavý a stejnosměrný proud. Celý prostor za těmito šesti bloky ( vyjímajíc nádržku na chlazení lamp vodou, antenu a motory generátorové ) obehnán jest kovovou sítí a z důvodů bezpečnostních, takže přístup osobám nepovolaným je tím zabráněn. Jediné dvéře, automaticky se otevírající, tvoří vchod do prostoru vysílacího. Jakmile se tyto otevrou, vypne se samočinně proud z veškerých zařízení. Stanice uvádí se v chod stisknitím jediného přepinače. Celá aparatura jest tak dokonale provedena po stránce bezpečnostní a hlavně isolační, že není možno obsluhujícím přijít k úrazu![/FONT]
[FONT=Fixedsys]Antena, v současném provozu se nalézající, jest na železných stožárech ( nyní ) 40 m vysokých a vytvořena jest třemi prameny drátu se svodem uprostřed. Jest to známý tvar T anteny. Uzemnění tvoří pravý labyrint drátů v úhrnné délce 10 km. Aby se zamezily jakékoliv ztráty vyzařované energie, uzemňují se nyní všecky kovové součásti celého okolí stanice i železné oplocení přes 400 m dlouhé. [/FONT]
[FONT=Fixedsys]O stanici možno s chloubou říct, že její zařízení odpovídá nejmodernějším požadavkům doby a že přispějě svým působením k rychlému a mohutnému vzrůstu naší obce radioamatérské.[/FONT]
Tolik z článku časopisu Radioamatér z roku 1925
5.2.2011 08:02
Ivo Mašek Tungsram akc. spol. Bratislava
V Bratislavě byla pobočka maďarské firmy Tungsram ( logo v příloze ), která byla roku 1946 zestátněna a včleněna do n.p. Tesla, jako koncernový podnik Tesla Bratislava.
Firma zahájila výrobu rozhlasových přijímačů roku 1928 a to modelem Tungsram 7023 Orion. V letech 1933 až 1934 vyráběla bratislavská pobočka model Tungsram 7830 ( příloha č. 1 a 2 ). V letech 1939 až 1940 firma vyráběla pětiobvodový superhet na stř. proud Tungsram 402 ( příloha č. 3 a 4 ), uložený v dřevěné skříňce ozdobené pochromovanými lištami. Stupnice byla skleněná a šasi bylo nezvykle umístěno na stojato. V letech 1943 až 1944 vyráběla firma superhet Tungsram 411U ( příloha č. 5, 6 a 7 ), kde u tohoto modelu bylo použito dvojí vyhotovení stupnice. Posledním modelem před zestátněním byl radiopřijímač Tungsram 444 ( příloha č. 8 a 9 , který se vyráběl v letech 1945 až 1946.
5.2.2011 08:09
Ivo MašekFirma TUNGSRAM vyráběla převážně elektronky. V přílohách jsou předválečné reklamy na elektronky Tungsram
5.2.2011 08:15
Ivo MašekRozhlasové poplatky v roce 1926

[FONT=Fixedsys]Kdo si chce poříditi přijímací stanici, potřebuje k tomu ovšem úředního povolení . Míti doma přijímací stanici bez úředního povolení je trestné, a tresty jsou velmi přísné. Úřední povolení čili koncese vydávají poštovní úřady . Dostati koncesi je velmi jednoduché. Koupíte si kolek na žádost ( 5 Kč ) a kolek na koncesi ( 8 Kč ) a zajdete k poštovnímu úřadu, který vám dodává psaní. Nejste-li u úřadu dobře známi, vezměte s sebou nějaký doklad, na kterém je vyznačena vaše domovská obec, na př. domovský list. U poštovního úřadu si koupíte za 1 Kč vzorec žádosti. Vyplníte jej a podepíšete. Pak zaplatíte na nejbližší měsíc rozhlasový poplatek ( nyní 15 Kč ) a dostanete ihned koncesi. Celé úřední jednání netrvá ani 10 minut. Rozhlasový poplatek za další měsíce můžete platiti buď u poštovního úřadu nebo listonoši. Na každý zaplacený měsíční poplatek dostanete zvláštní stvrzenku .
Přemístíte-li dočasně svou stanici, na př. vezmete-li ji na letní byt, na skautské tábořiště, na výlet a pod., nemusíte toho nikde hlásiti. Koncesi si vezměte však vždycky s sebou. Poštovnímu úřadu se hlásí pouze trvalé přestěhování stanice.[/FONT]
Doslovný citát z brožury Radiofonie - její podstata, význam a praktické úkoly z roku 1926
5.2.2011 08:22
Ivo MašekV jednom z minulých dílů jsme si povídali o firmě TELEGRAFIA. Pojďme se ještě podívat na pár dobových prospektů, které se věnovaly výrobě radiopřijímačů v této firmě.
5.2.2011 08:39
Ivo MašekNěkolika dobovými prospekty se ještě na chvíli vrátíme k produkci firmy EMPO spol. s r.o.
5.2.2011 10:08
Ivo MašekJeště několika prospekty z roku 1935, 1936 a 1941 si připomeňme firmu TUNGSRAM
5.2.2011 10:14
Ivo MašekFilmek z muzea radiopřijímačů

6.2.2011 08:45
Ivo Mašek Mikrofona Bratři Knotkové (telefoní a radiotechnická továrna Praha Strašnice)
Až do zestátnění roku 1946 vlastnili bratři Knotkové továrnu na výrobu rozhlasových přijímačů. V letech 1933 až 1934 vyráběli model MK 202 ( příloha č. 1 a 2 ). V letech 1936 až 1937 byl ve výrobním sortimentu model MK 207 Panfon ( příloha č. 3 a 4 ), který se v omezeném množství vyráběl také v luxusním provedení pod názvem Panfon Luxus ( příloha č. 5 ). Posledním modelem, který se vyráběl i po zestátnění, byl MK 375 ( příloha č. 6, 7, 8 a 9 ). Jednalo se o sedmiobvodový superhet s pásmovým filtrem na střídavý proud, pro pásma SV, DV a KV. Výrobu ještě zahájili bratři Knotkové ve své firmě Mikrofona roku 1946, ukončena byla roku 1947 již v n.p. Tesla.
6.2.2011 08:53
Ivo MašekDobové prospekty firmy MIKROFONA
6.2.2011 09:46
Ivo Mašek IRON RADIO Ing. Galoda a spol. Radiotechnická továrna Brno-Židenice
Firma IRON RADIO vyráběla v letech 1933 až 1934 radiopřijímač Iron 201 ( příloha č. 1, 2 a 3 ). V letech 1938 až 1939 byl ve výrobě model Iron Beta ( příloha č. 4 a 5 ). V roce 1942 vyráběla firma model Iron Penta ( příloha č. 6 ).
Firma IRON RADIO nepodléhala roku 1946 zestátnění, takže ing. Galoda vyráběl rozhlasové přijímače ve své vlastní továrně i po válce. Bohužel, ne na dlouho. Továrnu mu znárodnili v roce 1949. V letech 1948 až 1949 vyráběl ing. Galoda poslední své modely radiopřijímačů. Jednalo se o modelovou řadu Iron Kvinta ( příloha č. 7 a 8 ) a model Iron Penta Luxus ( příloha č. 9 a 10 ).
6.2.2011 09:47
Ivo MašekDobové prospekty firmy IRON RADIO
6.2.2011 11:00
Ivo Mašek BEZDRA firma Bezdra - Šaffek a spol. výroba radiofonických zařízení "Bezdra" - Praha Žižkov.
Firma byla založena roku 1926. Přežila, podobně jako Iron Radio, roku 1946 zestátnění, ovšem roku 1949 se musel pan Šaffek z vlastní firmy odporoučet a podnik byl znárodněn.
O této firmě je málo dostupných dat. Firma BEZDRA vyráběla v letech 1940 až 1941 radiopřijímač Special 41 ( příloha č. 1 a 2 ). V roce 1946 zahájil pan Šaffek výrobu radiopřijímače Special 47 ( příloha č. 3, 4 a 5 ). Tento přijímač se osazoval různými typy elektronek podle momentální dostupnosti, některé kusy byly osazeny americkými elektronkami ze zásob UNRRA. Výroba modelu byla ukončena hned po znárodnění roku 1949.
6.2.2011 01:31
Ivo Mašek Vznik vysílání do zahraničí
V jednom z předešlých dílů tohoto seriálu jsme si pověděli něco o pokusech z vysíláním československého rozhlasu do zahraničí. V tomto díle si povíme, jak to všechno pokračovalo dál.
Československá vláda si uvědomovala, že nemá účinný nástroj, který by čelil nepřátelské propagandě na rozhlasových vlnách. Cizojazyčné přednášky Radiojournalu, vysílané na středních vlnách, nebyly pro tento účel dostatečnou zbraní.
Přesto se na českém území na krátkých vlnách po určitou dobu vysílalo: v letech 1924-1927 prováděla pražská firma Elektra testování vysílacích elektronek v pásmu krátkých vln. Vysílání bylo zachyceno až ve Velké Británii.
Tak vznikla počátkem 30. let na československém ministerstvu zahraničí myšlenka zřídit vysílání na krátkých vlnách, které by bylo dobře slyšitelné v zahraničí. Tyto snahy dobře ilustruje memorandum ministerstva zahraničí z konce roku 1934 o využití rozhlasu k propagaci státu, v němž ministerstvo upozorňuje na "potřebu zřízení krátkovlnné stanice. Ministerstvo zahraničí zároveň upozorňovalo na možnost stálého styku s krajany v severní Americe a navrhlo, aby zřízení krátkovlnné stanice bylo vyňato z úkolů ministerstva pošt a telegrafů a aby tato otázka byla pojímána jako mimořádné opatření pro obranu státu. Ještě v roce 1934 oznámil v parlamentu ministr pošt a telegrafů, že v Poděbradech bude vybudována krátkovlnná stanice ( příloha č. 1 ) pro propagaci Československé republiky za hranicemi. Podle dobového tisku byl na tento účel vyčleněn rozpočet 3,5 milionu korun.
Montáž krátkovlnných vysílačů a antén byla zahájena v roce 1935 v radiotelegrafické stanici v Poděbradech, která patřila ministerstvu pošt a telegrafů. Stanice, v Poděbradech známá jako "Rádiovka", byla vybudována v roce 1923. V roce 1936 byla dokončena instalace dvou vysílačů Marconi a vysílače SWB9/30. Vysílač SWB9/30 měl výkon 34 kW, pracoval na vlnových délkách 13 až 100 m, a právě ten se začal využívat pro rozhlasové vysílání ( příloha č. 2 ).
Zkušební vysílání, trvající několik hodin, bylo zahájeno 24. července 1936. Ve dnech 13. až 14. srpna se vysílalo celých 24 hodin. Vysílala se reprodukovaná hudba z gramofonových desek, vždy po dvaceti minutách přerušovaná natočenými hlášeními v různých jazycích. Gramofonové desky byly pouštěny v improvizovaném studiu přímo na vysílači v Poděbradech. Pravidelné vysílání bylo zahájeno 31. srpna v 10 hodin a bylo již odbavováno ze studia Československého rozhlasu v Praze. Byla to kombinace reprodukované hudby a hlasatelských vstupů v různých jazycích, které se vysílaly živě. Vysílání z Prahy zahájil anglickým proslovem technický ředitel Československého rozhlasu Eduard Svoboda ( příloha č.3 ). Toto datum je také považováno za zahájení vysílání do zahraničí.
Ohlas na vysílání Radia Praha byl povzbuzující. Dopisy posluchačů začaly chodit již v prvních zářijových dnech a do konce roku 1936 jich přišlo 4443. Dopisů od krajanů bylo 267, z toho zhruba polovina ze severní Ameriky.
web Český rozhlas

Antenní konstrukce v Poděbradech je zvláštní konstrukce. Celý systém tvoří tzv. "střechovou antenu". Ve světě jsou pouze dvě takové konstrukce. Druhá je v Norsku. Celý komplet poděbradského vysílače je dnes národní kulturní památkou. ( příloha č. 4 a 5 )
6.2.2011 01:58
Ivo MašekFirma PALABA (Pála a spol. Slaný) vyráběla rozhlasové přijímače na baterie, jak jsme si v jednom z minulých dílů serialu již pověděli. Pála se ovšem hlavně věnoval výrobě baterií a malých žároviček. V přílohách jsou dobové prospekty z tohoto jeho výrobního odvětví.
7.2.2011 12:01
Ivo Mašek PHILIPS (Elektra akc. společnost Praha)
Než si začnem povídat o firmě Philips, krátce si připomeneme firmu Elektra, která nejdříve byla ryze československá, ale ještě v polovině 20-tých let většinový podíl odprodala firmě Philips.
Firma Elektra byla založena firmou Společnost pro Elektrářské podnikání za účasti Živno­stenské banky v Praze, Pražské úvěrové banky v Praze, Průmyslové banky v Praze, Agrární banky v Praze a firmami Fr. Křižík, akc. spol., a Českomoravská-Kolben, akciová společnost. V tomto období to byla jediná společnost v ČSR, která měla rozpracovanou výrobu elektronek, postavenou na vlastním vývoji a nezávislou na zahraničních surovinových zdrojích. Hlavní výrobní náplň tvořila výroba zesilovacích elektronek MARS.
Firma Elektra existovala až do roku 1946, kdy byla zestátněna., ale většinový podíl firmy byl v majetku Philips. Firma Philips také v pražské továrně vyráběla různorodou škálu modelů rozhlasových přijímačů.
- V roce 1918 uvedl Philips na trh rentgenovou lampu. Byl to začátek diverzifikace jeho portfolia výrobků a zároveň okamžik, kdy společnost začala chránit své vynálezy prostřednictvím patentů v různých oblastech, od rentgenového záření po příjem radiového signálu.
- V roce 1925 Philips začal provádět první televizní experimenty a v roce 1927 zahájil výrobu rádií. Do roku 1932 jich prodal milion a stal se největším výrobcem rádií na světě. O rok později vyrobil svou 100-miliontou elektronku.
Základy společnosti položili v roce 1891 pánové Anton a Gerard Philipsovi, když v Eindhovenu založili firmu Philips & Co. ( příloha č. 1 ).Ta začala vyrábět žárovky s uhlíkovým vláknem a na přelomu století již byla jedním z největších evropských výrobců. V roce 1910 zaměstnávala společnost Philips na 2 000 zaměstnanců a byla největším samostatným zaměstnavatelem v Nizozemí.
V ČSR, v pražské továrně Elektra, vyráběl Philips různé modely radiopřijímačů. Např. v letech 1936 až 1937 to byl model Philips 102A Barcarola ( příloha č. 2 a 3 ) a model Philips 102A-13 Barcarola ( příloha č. 4 ). V letech 1938 až 1939 to byl model Philips 114A ( příloha č. 5 a 6 ) a model Philips 109A Sinfonietta ( příloha č. 7 a 8 ). Od roku 1941 do roku 1945 vyráběla firma minirádio Philips 203U Phileta ( příloha č. 9 a 10 ).
7.2.2011 12:19
Ivo MašekPosledními výrobky před znárodněním firmy Elektra-Philips jsou modely Philips 208U Šariš ( příloha č. 1 a 2 ) a Philips 170A/16 ( příloha č. 3 a 4 ). První jmenovaný se vyráběl v letech 1943 až 1946, ten druhý se vyráběl v letech 1940 až 1948, tedy poslední přístroje tohoto modelu již v n.p.Tesla.
Firma Philips vyráběla už v té době radiopřijímače s různými, na tu dobu moderními prvky, jako např. model Philips 753A z roku 1938, který měl vyklápěcí stupnici a ladění ovládané servomotorkem, včetně předvoleb ( příloha č. 5 ), nebo model Philips 735A z roku 1939, který měl tlačítkovou předvolbu stanic ( příloha č. 6 ).
[FONT=Verdana][COLOR=#000000][/COLOR][/FONT]
[FONT=Arial][COLOR=#ffff99][/COLOR][/FONT]
7.2.2011 12:23
Ivo MašekDobové prospekty firmy PHILIPS
7.2.2011 02:53
Ivo Mašek Slavnostní otevření rozhlasového vysílače T.G. Masaryka v Bánské Bystrici roku 1936

7.2.2011 08:23
Ivo MašekV dnešním díle budeme pokračovat v povídání si o vysílání našeho rozhlasu do zahraničí.

Počátkem roku 1937 se v programovém týdeníku Radiojournal poprvé objevilo schéma vysílání na krátkých vlnách, tehdy ještě označené jako pokusné vysílání.
Vysílání bylo rozděleno na "evropské a americké pásmo", ale běžně se říkalo "vysílání pro Ameriku" nebo "vysílání pro Evropu". Vysílání pro Ameriku probíhalo v úterý a v pátek od 1 do 3 hodin na vlně 25.34 m, vysílání pro Evropu denně od 20.25 do 22.30 na vlně 31.41 m.
V květnu 1937 přešel krátkovlnný vysílač v Poděbradech z pokusného do pravidelného provozu. Již před tím bylo zřízeno vysílání pro blízký a střední Východ (denně od 13.55 do 16 hodin).
Důležitou součástí vysílání do zahraničí byly zprávy. Z týdeníku Radiojournal lze vyčíst, že ve vysílání pro Ameriku byly zprávy desetiminutové a vedle češtiny/slovenštiny a angličtiny se vysílaly jednou týdně v rusínštině a od konce roku 1937 také ve španělštině. Ve vysílání pro Evropu byly zprávy pětiminutové a vysílaly se česky/slovensky, anglicky, německy a francouzsky, příležitostně i v některých dalších jazycích, jako např. v ruštině, italštině, vlámštině nebo v rumunštině. Hlavním vysílacím jazykem slovesných pořadů zůstávala čeština, ale přednášky se vysílaly také anglicky, německy a francouzsky. Na jejich výrobě i prezentaci se, podobně jako na zprávách, podíleli cizinci.
Za rok 1937 došlo do Radia Praha 14000 dopisů. Asi dvě třetiny pocházely od anglicky mluvících posluchačů. Zbytek korespondence přišel ze všech koutů světa, ale převažovaly dopisy od krajanů v severní Americe. Přispěl k tomu jistě i "Krajanský koutek", rubrika, věnovaná právě krajanům v USA. Populární byly i posluchačské soutěže, jejichž výherci získávali od Československého rozhlasu drobné ceny.
web Český rozhlas

V příloze je článek z týdeníku Radiojournal, z roku 1937.
7.2.2011 08:45
Ivo MašekVysílání do zahraničí z česko-slovenského rozhlasu a z protektorátního rozhlasu.

Na podzim 1938, v období Mnichovské dohody, která uzákonila odstoupení československého pohraničí, tzv. Sudet, Německu, došlo k dalšímu výraznému rozšíření vysílání. Zvýšil se podíl zpravodajství a celkový objem vysílání v době zářijové krize dosáhl 22 hodin denně. Brzy po podepsání Mnichovské dohody 15. října 1938, bylo zavedeno nové vysílací schéma. K dosavadním vysíláním pro Evropu, Ameriku a na Východ přibyla dvě nová vysílání pro střední a jižní Ameriku. Celková délka programu dosáhla 19 hodin denně, z toho asi 14 hodin představovala hudba a víc než 3 hodiny zprávy. Ke stávajícím jazykům (čeština/slovenština, angličtina, němčina, francouzština, rusínština, španělština) se přiřadila italština, portugalština, srbochorvatština a rumunština. Aby bylo dosaženo maximálního efektu, krátkovlnné vysílání bylo sloučeno s domácí stanicí Praha II. Program krátkovlnného vysílání i stanice Praha II byl tedy šířen zároveň na krátkých i na středních vlnách. V prosinci 1938, po ztrátě vysílačů v pohraničí a po částečném osamostatnění Slovenského rozhlasu, se společnost Radiojournal přejmenovala na Česko-slovenský rozhlas.
Na tomto místě je třeba zmínit esperantské vysílání, které sehrálo důležitou roli v informování světové veřejnosti o předválečném dění v Československu. Pořady v esperantu nebyly součástí vysílání do zahraničí, obracely se však ke stejnému publiku. Byly vyráběny na domácích stanicích v Brně a Ostravě a vysílány na středních vlnách. Obsahovaly přednášky o Československu a v roce 1938 i zprávy o politické situaci. Ohlasy na esperantské vysílání docházely z celého světa, v posledním předválečném roce jich přišlo přes 2000. Dva pořady v esperantu byly v roce 1938 odvysílány rovněž na krátkých vlnách.
15. března 1939 zbytek českého státu obsadilo nacistické Německo a byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava.
Jeden z redaktorů ve svých vzpomínkách na pohnuté události kolem po 15. březnu uvádí: "V budově rozhlasu se usadil nový šéf, měl titul Führers Stellvertreter, jmenoval se Marek. Dal jsem se u něj objednat a řekl mu, že jsem pečlivě studoval Hitlerův projev, ve kterém slibuje plnou kulturní nezávislost českého národa. Nyní se tedy ptám, zda je rádio součástí kultury českého národa. Marek byl překvapen, ale odpověděl, že ano. Požádal jsem ho, aby tudíž dal rozkaz k obnovení provozu krátkovlnné stanice Praha OLR. Marek slíbil, že zjistí, co se dá ve věci dělat. A skutečně mě za dva dny zavolal a řekl, že dovoluje pokračovat v krátkovlnném vysílání, ale pouze v českém jazyce".
Tato vzpomínka dokládá, že vysílání na krátkých vlnách za války zcela nezmizelo. Z téměř 20 hodin vysílání zbyly pouhé dvě hodiny, vysílané do severní Ameriky. Vysílala se téměř výhradně hudba s oficiálními desetiminutovými zprávami na frekvenci označované OLR4A v pásmu v pásmu 25 m a v létě OLR5A v pásmu 19 m.
Po okupaci postupně vznikl z okleštěného Česko-slovenského rozhlasu Český rozhlas, který se stal součástí Říšského rozhlasu jako Rundfunk Böhmen und Mähren. Všechna oficiální média, rozhlas nevyjímaje, se stala nástrojem nacistické propagandy. Z nařízení ministerstva dopravy a spojů musely ještě v březnu 1939 odejít z rozhlasu osoby židovského původu. Většina předválečných redaktorů a hlasatelů krátkovlnného vysílání z rozhlasu odešla. Někteří emigrovali, jiní změnili zaměstnání.
web Český rozhlas

V příloze budova českého rozhlasu za protektorátu
7.2.2011 08:56
Ivo MašekČeskoslovenský rozhlas v období let 1933 až 1936 ve fotografiích
7.2.2011 09:03
Ivo Mašek
8.2.2011 11:01
Ivo Mašek Radiotechna s.r.o. Telefunken
Radiotechna existovala v letech 1920 až 1946 (kdy byla znárodněna a začleněna pod n.p.Tesla) a jako jediná vyráběla licencované rozhlasové přístroje značky Telefunken v Československu. V roce 1940 otevřela Radiotechna nové oddělení, které zastupovalo firmu Klangfilm, která vyráběla přístroje určené pro kinosály (biografy).
Firma vyráběla v letech 1932 až 1933 model Radiotechna 250 ( příloha č. 1 a 2 ), který se v Německu vyráběl pod označením Telefunken 122WL. V letech 1933 až 1934 se vyráběl model Radiotechna 300 ( příloha č. 3 a 4 ). V letech 1938 až 1939 vyráběla firma luxusní radiopřijímač Radiotechna Amerigo ( příloha č. 5, 6 a 7 ). Firemní reklamní prospekt Radiotechna v roce 1938 uváděl:
AMERIGO je přepychově vypravený a technicky do posledního detailu pro pohodlí majitele propracovaný superheterodyn. Jeho velkou selektivitu zaručuje pásmový filtr,laděný kondensátory se vzduchovým dielektrikem před první elektronkou a 5 mezifrekvenčních okruhů, z nichž 4 jsou spojeny ve dva pásmové filtry s měnitelnou indukční vazbou. Pátý MF-okruh slouží zároveň pro odběr napětí pro delší okruh, který řídí au­tomatické doladění.
Funkce jednotlivých elektronek: ACH 1 - Oscilátor, směšování a MF-zesílení, vyrovnání úniku, AF 3 - MF-zesílení, vyrovnání úniku, AF3 -MF-zesílení, ABC1 - demodulace a MF-zesílení, dodávaného napětí pro vyrovnání úniku, AD1 - koncové, AB2 - detekce pro automatické doladění, AF7 - řízení automatického doladění, AM2 - magické oko,AZ1 -usměrňování.
Nízkofrekvenční část obsahuje, jako u Colomba, fysiologický regulátor hlasitosti, ještě dále zdokonalený přepínač přizpůsobení pro řeč neb hudbu se třemi polohami. NF-filtr pro 9 kHz, důmyslně přepínatelný zároveň s protivazbou. Též zde řídí regulátor šířky pásma zároveň i tónovou clonu.Pro gramofonní přenos je využito též zesílení druhé AF3. Magické oko ukazuje, kdy je vysilač správně naladěn.Stupnice je dopl­něna ukazovatelem zapnutého rozsahu.
Nejzajímavější novinkou,použitou u AMERIGA,je však beze sporu samočinné tlačítkové ladění. Při zmáčknutí tlačítka žádaného vysilače uvede se v pohyb zamontovaný motorek.Tlačítka jsou spojena s přívodem k motoru, doteky uspořádanými na děleném kotouči, spojenéms motorem. Směr otáčení motoru je určen tím, přiléhá-li dotek příslušející ku zatla­čenému tlačítku na pravou,nebo levou polovinu baleného kotouče. Protože při ladění otáčí se současně s otočným kondensátorem vždy též dě­lený kotouč, je vždy pohyb motoru zajištěn v tom směru,aby se nejkrat­ší cestou vyladila žádaná stanice. Jakmile je motor v provozu, zapne spínač samočinně vysoké záporné mřížková předpětí koběma prvním elek­tronkám, takže motorové ladění je naprosto bezhlučné.Přesto,že nasta­vení doteků tlačítek děje se tak,že je při nim počítáno s pohybem la­dicího kondensátoru vlivem setrvačnosti o něco dále po okamžiku vypnu­tí ( jakmile na dotek najede isolační vložka, umístěná v místě dělení kotouče), mohla by nastati malá nepřesnost ladění podle toho při jaké fázi pohonného sííového proudu bylo tlačítko zmáčknuto. Tuto nepřes­nost odstraňuje AF7 tak zapojeni, že tvoří paralelní induktivitu k okruhovým cívkám oscilátoru. Velikost této induktivity určuje napětí získané v AB 2,která svými anodami tvoří diferenciální řídicí napětí. Anody jsou spojeny se zvláštním okruhem tak,že proudy jsou stejné jen, přivédí-li se na okruh správná mezifrekvence. Liší-li se mezifrekven­ce od správné v kladném nebo záporném smyslu,převládá proud jedné ne­bo druhé anody a tím nastaví se AF7 na takovou induktivitu, která rozdíl mezifrekvence opět vyrovná. U předokruhů bylo na to pamatová­no, aby možné nepatrné rozladění nemělo prakticky vlivu na příjem.Pro tlačítka lze podle návodu snadno voliti jiné vysilače.
15 vysilačů poslouchá na lehký dotek prstu.
AMERIGO mé největší počet tlačítek, který se na přijímačích, u nás vyráběných, vyskytuje. Je to zajisté počet, který svým bohatým výběrem uspokojí opravdu velmi nároč­ného posluchače rozhlasu.Konečně mé posluchač ještě možnost,vypnutím tlačítkové automatiky obsluhovati přijimač normálním způsobem a vybrati si tak vysilač z bohatého repertoiru, který mu tak vysoce výkonný superhet, jakým je AMERIGO, poskytuje.
Změna v sestavení automatisovaných vysilačů.
Majitel přijimače AMERIGO není vázán výběrem automatisováných vysilačů, který jsme mu sestavili, Při zakoupení radioaparátu zvolí si podle svého vkusu a s ohledem na kvalitu vysilače,jakož i současné rozhlasové poměry,svůj program, který mu nejlépe vyhovuje, nebo vysilače, jimž dává přednost. Nastavení děje se způsobem, který na jiném místě podrob­ně popisujeme.
Dálkové řízení.
AMERIGO je upraven tak, že jej lze zapojiti na dodateč­nou samostatnou tlačítkovou klaviaturu, kterou umístíte kdekoliv ve svém bytě. Tato klaviatura - třeba na Vašem nočním stolku - umožní Vám zapnutí a vypnutí přijimače, výběr žádaného vysila­če a upravení příslušné hlasitosti, aniž máte zapotřebí obtěžovati se do jiné místnosti k aparátu. Dálkové řízení je prostě zařízení nejen pro nejnáročnější, ale i pro nejpohodlnější posluchače rozhlasu.
Přesnost a spolehlivost.
Malý zázračný motorek,který obstarává automatické ladění, pracuje spolehlivěji a přesněji, než lidské ruka. K tomu přistupuje elektrické automatické ostré doladění, které nastaví přijimač tak dokonale přesně, jak žádným jiným optickým,akustickým nebo mechanickým způsobem není možno dosáhnouti .
V letech 1939 až 1940 vyráběla firma model Radiotechna Club Radio ( příloha č. 8, 9 a 10 ).
8.2.2011 11:07
Ivo MašekRadiotechna vyráběla v letech 1940 až 1941 model Radiotechna Argo ( příloha č. 1 a 2 ). V letech 1943 až 1944 byl vyráběn model Radiotechna Aquamarin ( příloha č. 3 a 4 ).
8.2.2011 01:25
Ivo MašekRozhlasové vysílání do Československa ze zahraničí
Roku 1933 začalo české vysílání z Moskvy a v lednu roku 1939 z Polska, slovenské relace měla Budapešť, Vídeň a Lipsko. Francouzská vláda povolila ještě před vypuknutím války jednou týdně slovenské vysílání ze štrasburské vysílačky. Jednalo se i o českých relacích, ale ty povoleny nebyly. V červenci 1939 zahájila vysílání pro Československo, respektive pro krajany v Americe, na krátkých vlnách bostonská stanice W-1-XAL. Vysílala zpočátku dvakrát týdně, v úterý a v pátek, později se po změně vlnových délek a vysílacích časů začalo vysílat denně.

Čeština na vlnách BBC
Dne 6. září 1939 přečetl na BBC v češtině prohlášení opozičních labouristů bývalý mezinárodní zástupce čs. sociální demokracie Josef Kosina:
"Neklesejte na mysli, vydržte novou vlnu násilí a zůstaňte věrni odkazu velkého Tomáše Masaryka. Neopouštějte prapor, který v naší svobodné zemi vztyčil prezident Eduard Beneš se svými spolupracovníky. Hodina vašeho osvobození se blíží. Vaše tragédie otevřela světu oči a svět je povinen napravit křivdu, která se vám stala. Anglická Labouristická strana přijala zásadu obnovení Československa a svobody československého státu."
O dva dny později začala BBC vysílat v češtině pravidelně. Zpočátku 15 minut denně, ale koncem roku 1939 už BBC vysílala česky a nepravidelně i slovensky třikrát denně po patnácti minutách.
Vedoucí československého oddělení byla Sheila Grant-Duffová, autorka znamenité žurnalistické knihy Europe and the Czechs.
Vysílalo se nejprve z improvizovaných studií, zřízených na bruslařském kluzišti v londýnské čtvrti Maida Vale, potom z Broadcasting House a přilehlých detašovaných pracovišť, a konečně z dnešního sídla v Bush House ( příloha č. 1 a 2 ).
Za Protektorátu se poslech zahraničního rozhlasu trestal smrtí; většina přijímačů nemohla ladit krátké vlny. Tomu se dalo odpomoci způsobením zkratu na ladící cívce improvizovaným kovovým vodičem. Říkalo se mu "čerčílek" (podle Churchilla) a nejefektivnější byla jubilejní stříbrná desetikoruna ke 20. výročí republiky ( příloha č. 3 ).

Dne 6. listopadu 1941 vyšlo provolání protektorátní vlády k českému obyvatelstvu: „…buďte hluší k zahraniční rozhlasové propagandě! Emigrace nemá právo mluvit do našich domácích vnitřních věcí …Vláda odmítá vměšování české emigrace vedené Benešem do našich věcí a zvlášť štvaní zahraničního rozhlasu … Vláda vás varuje – důrazně: buďte hluší …“ Prohlášení bylo vysíláno rozhlasem 5. listopadu 1941 v 19.22 hodin, výňatky z projevu byly i na plakátech.

Málokterý posluchač si za války uvědomoval, že vlastně poslouchá dvojí vysílání – zahraniční vysílání BBC a vysílání československé vlády v exilu. Po uznání prozatímní čs. vlády dala BBC oficiálním mluvčím možnost hovořit od srpna 1940 v odpoledním, a od února 1941 také ve večerním vysílání.
Vedle promluv Eduarda Beneše se k posluchačům obraceli zejména populární Jan Masaryk a také ministři Ripka a Drtina, Clementis a další.
Po definitivním uznání čs. vlády BBC postoupila tomuto vysílání dva další časy. Byly ohlašovány jako Hlas svobodné republiky a tlumočily převážně vládní stanovisko a výzvy k různým akcím.
Po válce se ministerstvo informací v Československu pokoušelo udržet si toto vládní vysílání z Londýna, protože posluchači londýnskému vysílání důvěřovali, ale na základě intervence tehdejšího vedoucího čs. oddělení BBC Duckworth-Barkera bylo zastaveno.
Řada redaktorů se po válce vrátila do Československa, mnozí uvažovali o návratu ke své předchozí činnosti. BBC vysílala přímo z Prahy a spolupracovala s Čs. rozhlasem, měla úzký styk se svými posluchači.
Konec války však vedl BBC také k úvahám o ukončení zahraničního vysílání. K uzavření československého oddělení BBC ovšem naštěstí nedošlo.
Po převratu v únoru 1948 začala tzv. válka rušiček, cenzura omezila kontakt s posluchači. Vysílání se opět rozšířilo, v roce 1952 se oddělilo vysílání v češtině od vysílání v angličtině.....
... to už je ovšem na jiné téma. A i o tom si tu v některém dalším díle povíme.
8.2.2011 02:43
Ivo Mašek REL Elektrum s r.o. Brno. Majiteli firmy byli Pažout a Hejzák.
Firma existovala od roku 1934 do roku 1946, kdy byla zestátněna a včleněna do n.p.Tesla.
V letech 1934 až 1935 byl ve výrobním programu firmy radiopřijímač modelu REL 235 ( příloha č. 1 a 2 ). V letech 1936 až 1937 se vyráběl model REL 304 ( příloha č. 3 a 4 ). V letech 1938 až 1939 byl ve výrobě model REL Gloria39 ( příloha č. 5 a 6 ). Model REL Polar ( příloha č. 7 ) se vyráběl v letech 1940 až 1941. V té době byl ve výrobním programu také model REL Adriatic ( příloha č. 8 a 9 ).
8.2.2011 02:56
Ivo MašekVe 21. díle jsme si povídali o radiopřijímačích firmy Iron Radio, kde jsem se zmínil i o modelu Iron Penta Luxus. V příloze je tří stránkový dobový návod k tomuto modelu
10.2.2011 11:30
Ivo MašekV roce 1922 vyšel 1. ročník časopisu Radioamatér, tehdy ještě jako příloha periodika Nová epocha. V příloze je první a druhé číslo prvního ročníku z roku 1922.
Roku 1927 začal vycházet časopis Československý radiosvět. V příloze je úvodní stránka prvního ročníku.
10.2.2011 12:06
Ivo Mašek SIGMA Radio , majitelé Ing. Sathmáry a Radil, Praha II (výroba radiopřijímačů Sigma)
V letech 1939 až 1941 vyráběla firma model Sigma Slavia ( příloha č. 1, 2, 3 a 4 ). Jednalo se o jednoobvodový přímozesilující přijímač pro pásmo DV, SV, KV s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor měl průměr 180mm. Elektronky: AF7, VL4, 1801. Dřevěná skříň, plastová stupnice za ukazatelem, krycí sklo. Typy elektronek byly jiné v letech 1939 / 1940 a v letech 1940 / 1941. V malé serii se vyráběl model Sigma Slavia U. Roku 1943 vyrobila firma poslední model, a to Sigma Melodie BGW ( příloha č. 5 ).
10.2.2011 12:40
Ivo MašekRozhlasové přijímače se samozřejmě nevyráběly pouze v ČSR. Například v Rakousku existovala v letech 1919 až 1971 firma MINERVA. Zakladatelem firmy byl Wilhelm Wohleber, který svůj podnik nejdřívě pojmenoval Radiola. Kvůli konfliktu jmen byla pak roku 1927 firma přejmenována na Minerva. Firma byla v Rakousku symbolem kvality a své licence poskytovala např. firmám Aquila (Itálie), Titan (Švýcarsko) a Elektrit (Polsko). Roku 1971 ukončila firma MINERVA svojí produkci a byla začleněna pod Grundig.
Firma vyráběla v letech 1939 až 1940 např. model Minerva 395 ( příloha č. 1 a 2 ) a model Minerva 404W ( příloha č. 3 a 4 ).
Dalším rakouským výrobcem radiopřijímačů byla firma RADIONE. V letech 1939 až 1940 byl vyráběn model Radione 440B ( příloha č. 5 a 6 ). Dalším modelem byl bateriový radiopřijímač Radione R2 ( příloha č. 7 a 8 ) z roku 1942. U tohoto přijímače byl bohužel proveden neodborný zásah snaživým kutilem.
10.2.2011 02:34
Ivo MašekV předešlém díle jsme si pověděli něco o rakouské firmě Minerva, která své licence na výrobu radiopřijímačů prodávala mimo jiné také do Polska, a to firmě ELEKTRIT. Pojďme si polského výrobce radiopřijímačů ELEKTRIT blíže představit.
Polská firma Elektrit ( příloha č. 1 )vznikla roku 1925 ve městě Wilno (v té době patřilo město a celé okolní území Polsku, dnes je Vilnius součástí Litvy). Svůj první přijímač vlastní konstrukce dodala na polský trh roku 1927. V roce 1934 zakoupila firma licenci od rakouské Minervy. V letech 1936 až 1937 vyráběla 7 modelových řad radiopřijímačů, v letech 1937 až 1938 to bylo 6 modelových řad a v letech 1938 až 1939 obsahovala firemní produkce 9 modelových řad. Po okupaci Polska (ze západu němci a z východu rusové) zůstala firma Elektrit na okupovaném ruském území. Celá fabrika byla přestěhována do Minska, kde je dodnes. Polské rozhlasové přijímače firma vyvážela např. do Řecka, Turecka, Brazílie, Indie.
V letech 1935 až 1936 vyráběla firma model Elektrit Kontinent Z ( příloha č. 2 ) a Elektrit Majestic ( příloha č. 3 ). V letech 1936 až 1937 byl na trhu model Elektrit Maraton ( příloha č. 4 ). V letech 1937 až 1938 se vyráběl model Elektrit Tempo ( příloha č. 5 a 6 ). V letech 1938 až 1939 produkovala firma model Elektrit Allegro ( příloha č. 7 a 8 ). Od roku 1939 bylo východní území Polska součástí SSSR a celá továrna byla z Wilna přestěhována do Minsku. Tam se ještě roku 1941 vyráběl model Elektrit Melodic ( příloha č. 9 a 10 ). Pro jeho výrobu v Minsku použili i s továrnou přestěhovaný sklad dílů. Ve skutečnosti je to již výrobek Molotovova závodu v Minsku a jmenuje se KIM.
10.2.2011 02:45
Ivo MašekJeště v roce 1948 se v Minsku vyráběl radiopřijímač s gramofonem z produkce již neexistující polské firmy Elektrit. Byl jím Elektrit Melodic G , který byl uveden na trh pod názvem Minsk R7 ( příloha č. 1, 2 a 3 ). Vyroben v Molotovových radiozávodech v SSSR.
Neodpustím si k tomu jednu poznámku: Co rusové neukradli, to neměli.
11.2.2011 08:44
Ivo MašekDalší polskou firmou, která vyráběla radiopřijímače, byla IKA-RADIO. Firmu založili roku 1929 v Lodži pánové J.Kalinowski a A.Sobczyk. Rozhlasové přijímače začali vyrábět ve třicátých letech. V roce 1939 přešla západní část Polska (a tedy i město Lodž) pod německou okupační správu. Firma přešla do německých rukou a její název zněl IKA-Litzmannstadt. Až do konce války, kdy firma definitivně zanikla, vyráběla tzv. "lidový" radiopřijímač Deutscher Kleinempfanger (tyto přijímače se povinně vyráběly ve všech němci okupovaných státech).
V letech 1936 až 1937 firma vyráběla model IKA NN ( příloha č. 1, 2 a 3 ). V letech 1937 až 1938 byl na trhu model IKA 42 ( příloha č. 4 ). Za okupace po roce 1939 až do konce války firma produkovala již výše zmíněný "lidový" přijímač IKA DKE38 ( příloha č. 5 a 6 ).
V přílohách jsou také dobové prospekty firmy z roku 1939, krátce před německou okupací.
11.2.2011 09:10
Ivo MašekV polských Katowicích, v roce 1935, založili bratři Kapellnerovi firmu Capello. Firma zanikla na konci roku 1939, po rozdělení Polska mezi Německo a Sovětské Rusko. Firma Capello ( příloha č. 1 ) se specializovala na luxusní radiopřijímače dle licence rakouské firmy Ingelen.
V roce 1937 uvedla na trh model Capello Capri ( příloha č. 2 ), v letech 1937 až 1938 vyráběla firma model Capello Milano ( příloha č. 3 ) a posledním vyrobeným modelem byl v letech 1938 až 1939 Capello Geografik Gigant ( příloha č. 4 a 5 ).
11.2.2011 09:42
Ivo MašekV Polsku měly své filiálky zahraniční firmy, které tam také vyráběly radiopřijímače. Nejznámější byl Philips ( příloha č. 1, 2, 3 a 4 ) a Telefunken ( příloha č. 5, 6, 7 a 8 ) a Marconi ( příloha č. 9 a 10 )
11.2.2011 02:20
Ivo MašekV Maďarsku byla roku 1925 založena firma ORION Radio ( příloha č. 1 ). V roce 1930 výrobu radiopřijímačů Orion převzala maďarská firma Tungsram, která ovšem rozhlasové přijímače z "orioňácké" továrny nadále označovala jménem Orion.
V letech 1934 až 1936 firma vyráběla model Orion 404 ( příloha č. 2 ). V roce 1937 to byl model Orion 22 ( příloha č. 3 ). Roku 1939 to byly modely Orion 955 ( příloha č. 4 ) a Orion 022 ( příloha č. 5 ). V roce 1942 se objevily na trhu modely Orion 244 ( příloha č. 6 ) a Orion 255 ( příloha č. 7 ). V letech 1943 až 1944 firma vyráběla model Orion 333U ( příloha č. 8 a 9 ). V roce 1945 byl vyroben model Orion 455G ( příloha č. 10 ).
11.2.2011 02:32
Ivo MašekV Maďarsku také existovala firma STANDARD. Na trh se uvedla roku 1930 modelem Standard 3A ( příloha č. 1, 2 a 3 ). V roce 1941 firma uvedla na trh model Standard 3033 ( příloha č. 4 ). V letech 1943 až 1944 se vyráběl model Standard 4433 ( příloha č. 5, 6 a 7 ).
11.2.2011 03:36
Ivo MašekZa 2. světové války se vyráběl radiopřijímač " Deutscher Kleinempfanger ", který jsme si v jednom z minulých dílů serialu připoměli. Tento radiopřijímač byl svým způsobem raritou, tak si o něm pojďme povědět něco více.
Jednalo se o jednoobvodový přímozesilující přijímač s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě pro pásmo SV a DV. Tzv. německý národní přijímač, vyráběný povinně všemi radiotechnickými továrnami na území Třetí říše pro nejširší vrstvy obyvatelstva umožňoval přijem pouze blízkého okruhu vysílačů a jeho hlavním cílem bylo šíření nacistické propagandy do všech domácností. Tomu odpovídala i prodejní cena 38,- DM. V Protektorátu Čechy a Morava se prodával za 380,-K, později i za 250,-K. Přijímači se přezdívalo "Goebbelsschnauze" (Goebbelsova tlama).
Konstrukci přijímače tvořila bakelitová skříňka 240x240x120 mm bez jakýchkoliv ozdob, pouze s vylisovanou orlicí s hákovým křížem pod reproduktorem, zadní stěna byla z papíru, šasi z pertinaxu, elektromagnetický reproduktor s papírovým košem a magnetem z lisovaných ocelových pilin. Ladicí kondenzátor s pertinaxovým dielektrikem se dal otočit téměř o 360 stupňů, přičemž v polovici dráhy se kontaktem zapojil rozsah SV paralelní cívkou k cívce dlouhovlnné. Elektronky se žhaví sériově přímo ze sítě. Jednotliví výrobci nesměli zasahovat do konstrukce přijímače, pouze na zadní stěně si mohli vyznačit svoji firmu. Vyráběl se v letech 1938 až 1945. V každé zemi byla výroba zahájena dle počátečního roku okupace a ukončena dle roku osvobození od německé okupace.

11.2.2011 05:51
Ivo MašekV Rakousku existovala vedle firmy Minerva, o které jsme si již zde povídali, také firma INGELEN, která vyráběla výlučně luxusní a drahé radiopřijímače. V licenci se některé modely vyráběly v Polsku ve firmě Capello. Pojďme si představit výrobní řadu originál firmy Ingelen z let 1938 až 1939 ( příloha č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 ).
11.2.2011 06:06
Ivo MašekV letech 1935 až 1936 byl ve výrobním programu model Ingelen Mentor Konzert ( příloha č. 1 ) a model Ingelen Columbus ( příloha č. 2 ). Roku 1936 vyráběla firma model Ingelen Mirabell ( příloha č. 3 ). Roku 1937 byl na trh dodán model Ingelen Schatulle ( příloha č. 4, 5, 6 a 7 ). V roce 1945 je ve výrobním programu model Ingelen 447U ( příloha č. 8 ), a je na něm znát závěr války. Na luxus již nebyly peníze, ani materiál. Tento model se vyráběl do roku 1946.
11.2.2011 06:16
Ivo MašekLuxus se do firmy Ingelen vrátil až roku 1950 s modelem Ingelen Columbus 51W ( příloha 1 ), následoval ho model Ingelen Cronos ( příloha č. 2 ) z roku 1955.
11.2.2011 07:42
Ivo MašekV prvním díle tohoto serialu jsme si řekli, že mezi průkopníky rozhlasového vysílání v Československu byl L. Šourek, ředitel společnosti Radioslavia. Už podruhé v tomto serialu se k této firmě vracíme. V tomto díle proto, že firma Radioslavia byla výhradním dovozcem firmy MARCONI. A Marconi, to je pojem v šíření rozhlasových vln a vzniku radiopřijímačů vůbec. A já jsem si ho proto nechal na poslední díl první části tohoto serialu. Druhý díl bude mapovat rozhlas po roce 1946 (zestátnění) a 1948 (znárodnění).
Takže uzavřeme kruh této části seriálu a pojďme si něco málo povědět o pojmu Marconi. Firma MARCONI (MCN) vznikla roku 1897. Připomeňme si několik historických dat Marconiho činnosti
1896 - Marconimu se po prvé podařilo radiofelegrafní spojení Morseovými značkami.
1897 - Marconi předváděl v Anglii veřejně radiotelegrafní spojení mezi Lavernock Point a Flatholmem. 1897 — založena jako první na světě Marconiho společnost pro průmyslové a obchodní využití Marconiho patentů.
1899 - Podařilo se Marconimu po prvé spojení mezi Anglií a Francií.
1901 - podařilo se první dorozumění přes Atlantický oceán. Tím byl položen definitivní základ radiového spojení celého světa.
1904 - Dr. Flemming, spolupracovník Marconiho společnosti, sestrojil první elektronovou lampu (detekční ventil — diodu), která znamenala první technické použití elektro­nové emise z rozžhaveného vodiče, a tím základ dnešních elektronových lamp.
1916 - Marconi jako první na světě zkoušel řízené krátké vlny.
1919 - První pokusy "rozhlasového vysílání z Marconiho továrny v Chelmsfordu stanicí 6 KW.
1920 - V Marconiho továrně v Chelmsfordu zřízen pokusný rozhlasový vysiloč 15 KW, kterým byly na vlně 2.800 m občas vysílány hudební a zábavné programy.
1922 - Na jaře postavená na Marconí-House v Londýně první oficielní rozhlasová stanice 2LO. První řádný koncert vysílán 24.VI.1922.
1924 - Marconi dosáhl poměrně malou energií řízenými krátkými vlnami za dne bezvadného spojeni na vzdálenost přes 2.600 km, za noci spojení přes celou zeměkouli.
1931 - Marconiho společnost dokončila na jaře stavbu nejsilnějšího rozhlasového vysilače na světě ve Waršavě 120—160 KW.
Marconi se prostřednictvím československé společnosti Radioslavia dostal i do ČSR. Ta k nám dovážela radiopřijímače Marconi, které vynikaly důkladným provedením. Dobová reklama firmy Radioslavia hlásala: " Nerozhoduj se ke koupi radipřijímače, dokud jsi na vlastní uši neslyšel radiopřístroj Marconi ".
[FONT=Verdana]V roce 1933 byly na trh uvedeny radiolampy prodávané pod značkou Catkin. Tyto elektronky byly osazovány do některých přijímačů Marconi. Výrobu spustila anglická firma General Electric, která produkovala radiolampy známé pod značkou Gecovalve.[/FONT]
[FONT=Verdana]Zavedení lamp Catkin bylo provázeno velkou reklamní kampaní. Oproti klasickým radiolampám se skleněnou baňkou bylo pouzdro lampy Catkin kovové. Obal zároveň tvořil anodu lampy. Myšlenka kovových lamp nebyla nová, výroba byla ovšem zprvu problematická vzhledem k technologické náročnosti spojování skla a kovu. Výhodou lamp Catkin proti klasickým elektronkám byla nerozbitnost, menší rozměry a lepší chlazení. [FONT=Verdana]Vyráběly se celkem tři typy těchto kovových lamp. Dvě lampy s perforovanými stínícími kryty pro vysokofrekvenční obvody a rovněž koncová zesilovací lampa, která neměla kryt, a proto musela být pro odizolování anodového napětí opatřena silnou vrstvou emailu. Kovové lampy začaly brzy vyrábět i jiné, zejména americké firmy. Prvními kovovými elektronkami vyráběnými ve velkých sériích byly ale právě lampy Catkin.[/FONT][/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Verdana][FONT=Verdana]Ocitujme dobovou reklamu: " Skvělá pověst lamp Marconi nezakládá se pouze na jejich teoretické superioritě a praktické výkonnosti, nýbrž obzvláště na tom, že slouží spolehlivě po celá léta za nejtěžších podmínek ve všech končinách země. Lamp Marconi užívá se všude, kde je rádio činitelem životní důležitosti, a kde slouží veřejnosti: na zámořských parnících, v plovoucích majácích, na letadlech a letištích, v policejní a bezpečnostní službě, ve velkých vysílačích a přijímačích pro zámořskou telegrafii a telefonii, v rozhlasových vysílačích od nejmenších až do nejmohutnějších, pro školský rozhlas ..."[/FONT]
[FONT=Verdana]Do Československa se dovážely radiopřijímače Marconi 42 ( příloha č. 1 ). Jednalo se o 3+1 lampový, tříobvodový přijímač s pásmovým filtrem na střídavý proud (AC verze). Přijímač byl osazen dynamickým buzeným reproduktorem, mohutná skříň byla zdobena v typickém "květnatém" stylu firmy Marconi, knoflíky byly soustružené ze dřeva. Přijímač měl impozantní zjev a byl osazován lampami MS 4B, MH 4, MPT 4 a U10. Byl vyráběn i v provedení pro připojení na stejnosměrnou síť (DC verze). [FONT=Verdana]Firma Radioslavia ho v letech 1932 a 1933 nabízela za tři tisíce šest set korun.[/FONT][/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Verdana]Dalším modelem do ČSR dováženým byl Marconi 253 a Marconi 272 ( příloha č. 2 a 3 ). U posledně jmenovaného se jednalo o výkonný 4+1 lampový osmiobvodový superhet s buzeným dynamickým reproduktorem pro vlnové rozsahy 200 až 500 metrů a 1000 až 2000 metrů. Kvůli bočnímu sešikmení a odskoku skříňky byl tento radiopřístroj občas přezdíván Pagoda. Osazen byl lampami MX 40, MS 4, MHD 4, MPT 4 a MU 12. Výroba probíhala v letech 1934 a 1935. Některé verze tohoto aparátu byly vybaveny magnetickým indikátorem vyladění, který byl osazen v čelné stěně skříňky - vlevo vedle bakelitového rámečku reproduktoru. Prodej tohoto přístroje provázelo mnoho zdařilých celostránkových reklam v dobových časopisech.[/FONT][/FONT]
Rozhlasový přijímač Marconi 4LS z roku 1929 ( příloha č. 4 ).

[/FONT][/FONT]
11.2.2011 09:10
Ivo MašekAmerické rádio ZENIT z roku 1941 a z roku 194812.2.2011 09:57
Ivo MašekDne 10. srpna 1946 v továrně Mikrofona ve Strašnicích byl ustaven " národní podnik TESLA ". Vznikl sloučením zestátněných firem: Always, Elektra, Elektrotechna, Metallix-Roentgen, Mikrofona, Modrý bod, filiálka Philips, Prchal-Ericson, Radioelektra, Radiotechna, filiálka Siemens-Halske, filiálka Siemens-Radio, filiálka Telefunken, Telegrafia, Triotron, Tungsram.
Ministr průmyslu B. Laušman promluvil jménem vlády, ocenil význam spojení osvědčených podniků a vytvoření rozsáhlého kolektivu pracovníků, kteří již mnoho dokázali. Poté prohlásil ministr národní podnik TESLA za ustavený. Podnikovým ředitelem byl jmenován Ing. dr. Karel Elicer, jeho náměstky Ing J. Luňáček a Ing. B. Watier.
.... a bylo vymalováno. Cesta "zpět" mohla začít. Dveře dokořán této cestě pak otevřel komunistický puč roku 1948. Podnik Tesla začal být po pár letech nekonkurence schopný a v závěru jeho existence již bojoval sám se sebou.
Zhruba do roku 1960 tvořila převážnou výrobní sféru většiny původních předválečných výrobců nadále rozhlasové přijímače. Na jejich výrobě se podílely Tesla Praha-Hloubětín (bývalý Philips), Tesla Přelouč (býv. Telefunken), Tesla Kolín (býv. Modrý bod), Tesla Bratislava (býv. Tungsram) a panovala mezi nimi určitá konkurence v rámci sortimentu i zavádění novinek do výroby. To vše se změnilo po reorganizaci podniku v rámci Československa i celého bloku RVHP, kdy bylo rozděleno, co který stát bude vyrábět. Díky tomu Tesla přišla o výrobu luxusních přijímačů, jejíž výrobě se v rámci RVHP věnovala Německá demokratická republika.
12.2.2011 10:11
Ivo MašekPrvním výrobkem v n.p. Tesla byl radiopřijímač Tesla Talisman ( příloha č. 1, 2 a 3 ), který se vyráběl v letech 1946 až 1949. jednalo se o šestiobvodový superhet pro pásmo SV, DV a KV s napájením střídavé i stejnosměrné sítě 110V a 220V. Přijímač byl v bakelitové skříňce, jejíž zadní stěna byla s plechu. Stupnice byla skleněná. Modelová řada Talisman se vyráběla až do roku 1958 a design modelů se měnil. Posledním modelem této řady byl radiopřijímač Tesla 308U Talisman ( příloha č. 4, 5, 6, 7 a 8 ), který se vyráběl v letech 1953 až 1958.
12.2.2011 10:41
Ivo MašekRadiopřijímač Tesla 308U Talisman v akci:

12.2.2011 11:45
Ivo MašekV roce 1946 také n.p. Tesla vyráběl model Tesla T566 ( příloha č. 1 ). Přijímač byl montován z dílů firmy Telefunken, která byla v témže roce zestátněna a národnímu podniku spadl do klína i její sklad, což se netýkalo pouze této firmy. Proto byly v prodeji i radiopřijímače stejné značky, ale se štítkem Telefunken ( příloha č. 2 ). Radiopřijímač modelu T566 se vyráběl pouze roku 1946.
V roce 1947 vyráběl národní podnik model Tesla T613 ( příloha č. 3 a 4 ). I zde konstrukce přijímače vychází z vývojové dílny firmy Telefunken. V letech 1948 až 1949 byl mimo jiné ve výrobním programu model Tesla T713 a T713II ( příloha č. 5, 6, 7 a 8 ). Model II měl jiné elektronky a rozšířený vlnový rozsah.
12.2.2011 11:48
Ivo MašekRadiopřijímač Tesla T713 v akci:

12.2.2011 12:02
Ivo MašekV letech 1949 až 1950 uvedla Tesla na trh model Tesla 504U Pionýr ( příloha č. 1, 2, 3 a 4 ). Jednalo se o šestiobvodový superhet pro pásma KV1, KV2, SV, DV s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120V, 150V, 220V, 245V. Přístroj byl uložený v bakelitové skříňce. Přístroj měl několik vývozních mutací. Ty se lišily vlnovými rozsahy, popisem stupnice, cizojazyčnými nápisy na zadní stěně a některé verze měly elektronkový indikátor vyladění.
12.2.2011 02:02
Ivo MašekN.p. Tesla uvedl v letech 1951 až 1952 na trh model Tesla 407U ( příloha č. 1, 2, 3 a 4 ). Jednalo se o šestiobvodový superhet pro pásma KV1, KV2, SV, DV s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120V, 150V, 220V a 240V. Radiopřijímač měl elektronkový indikátor vyladění, skleněnou stupnici a celý byl v dřevěné skříňce, jejíž zadní deska byla papírová. Přístroj měl galvanicky oddělené vývody pro přídavný reproduktor a vstup pro gramofonovou přenosku. Měl několik vývozních mutací, které se lišily vlnovými rozsahy, popisem stupnice a nápisy na zadní stěně.
Ve stejné době se také vyráběl model Tesla 406U Vltava ( příloha č. 5 a 6 ). Přístroj měl vstup pro gramofonovou přenosku s oddělovacím transformátorem a vyvedený výstup na další reproduktor, což u universálních přijímačů tohoto typu bez síťového transformátoru nebylo běžné. První vyrobená série neměla vstup pro přenosku.
V letech 1950 až 1952 vyráběl podnik model Tesla 401U Accord ( příloha č. 7 a 8 ). Tento přístroj měl ovládací knoflíky pouze na bocích.
12.2.2011 02:26
Ivo MašekDobová reklama národního podniku TESLA
12.2.2011 03:49
Ivo MašekRozhlasové vysílání do Československa ze zahraničí (2. část)
V díle č. 36 tohoto serialu jsme si začli povídat o zahraničních rozhlasových stanicích, které vysílaly do Československa. Převážně se tak dělo v období 2. světové války a jednoznačně zde vedla britská stanice BBC. Mnoho lidí z Protektorátu a ze Slovenského štátu denně poslouchalo vysílání "Volá Londýn" britského rozhlasu BBC. V Protektorátu se poslech trestal smrtí.
Vysílání ze zahraničí do Československa pokračovalo i po válce a velmi se zintenzivnilo po komunistickém puči roku 1948. Postupně jsme tak mohli poslouchat různé zahraniční rozhlasové stanice, vysílající v češtině a slovenštině, jako např. Hlas Ameriky (USA), Volá Londýn (Anglie), Deutsche Welle (NSR), Svobodná Evropa (NSR) a dalších. Prostřednictvím těchto rozhlasových stanic se lidé dozvídali spoustu informací, které socialistická media cenzurovala, nebo překrucovala. V éteru ovšem zazněla čeština i ze stanic, jejichž poslech vyvolával na tváři úsměv a já osobně jsem tyto stanice poslouchal pro pobavení a ze zvědavosti. Jednalo se o Radio Peking (ČLR) a Radio Tirana (Albánie). Doplním malou poznámku k Radiu Tirana: Albánské státní vedení kamarádilo pouze s lidovou Čínou. Bylo to samozřejmě znát i ve vysílání, a tak posluchači se dozvěděli, že jedině ČLR buduje socialismus, a že v "západním" světě jsou imperialisté vedení američany., a ve "východním" světě jsou socialimperialisti, vedení rusy. Opravdu jsem se u některých hlášek zasmál.
Existovaly také rozhlasové stanice, které na svém území vysílaly pro menšiny. Takže se mě několikrát povedlo si naladit stanici Radio Quito (Ekvádor), vysílající v určitý čas v češtině pro tamní českou menšinu.
V Československu byla ovšem nejznámější rozhlasovou stanicí, vysílající po celý den v češtině a slovenštině, rozhlasová stanice Svobodná Evropa. Ve videopříloze je její znělka.Tato rozhlasová stanice byla na území Československa rušena rušičkami. Naladit její vysílání na středních vlnách bylo skoro nemožné. Já jsem ovšem vlastnil radiopřijímač, který měl krátkovlné pásmo 9m a 13m, a tam rušičky nemohly. Fyzicky totiž nebylo možné na těchto metrech rušením nezasahovat do vysílání převážně arabských stanic. Takže jsem ve večerních hodinách na těchto pásmech poslouchal čistě a nerušeně Svobodnou Evropu.
Pojďme si o Československé stanici rozhlasu Svobodná Evropa (tak zněl oficielní název) něco více povědět.
Rádio Svobodná Evropa začalo vysílat 1. května 1951. První věta zněla: „Volá hlas svobodného Československa, rozhlasová stanice Svobodná Evropa.“ Už krátce na to začalo rušení signálu, kterému se mezi posluchači říkalo moskevské boogie. Národní výbor pro Svobodnou Evropu (National Committee for a Free Europe) vznikl už v roce 1949 v New Yorku. RFE se stalo vysílacím oddělením výboru, který měl na starosti osvobodit Evropu od vlivu Sovětského svazu.
Vedení Radia Free Europe se usídlilo v německém Mnichově. Svůj prvním program na krátkých vlnách určený Československu odvysílala nová stanice 4. července 1950. Činnost výboru a tudíž i RFE financoval Kongres prostřednictvím CIA, které rádio využívalo ke své psychologické válce. To, že je vysílání financováno tajnou službou, nebylo veřejnosti oficiálně známo až do roku 1971, kdy proběhla v Delaware reorganizace a z RFE se stala nezisková organizace řízená stejně jako Voice of America úřadem International Broadcasting Bureau. Do té doby ovlivňovalo CIA i obsah zpravodajství.
První vysílání v padesátém roce se uskutečnilo z nákladního auta, které se pohybovalo v blízkosti Německo-Československé hranice. Prvním ředitelem českého oddělení RFE byl v letech 1951 až 1961 Ferdinand Peroutka. Dalšími významnými osobnostmi byla Rozina Jadrná-Pokorná, která připravovala hudební pořady stejně njako později Yvonne Přenosilová, komentátor Jožka Pejskar, který psal pod pseudonymem Jožka Pero. Ferdinand Peroutka se proslavil především svými fejetony a úvahami.
Aby se o vysílání dozvědělo co nejvíc lidí, byly vydány propagační letáky, které do Československa zanesly balóny. S těmito balónovými akcemi jsou spojená jména Jaroslav Pecháček a Antonín Paleček. Další osobnosti přišly do Svobodné Evropy po srpnu 1968. Na Západ tehdy odešlo 440 tisíc Čechů a Slováků. Tehdejší ředitel československé sekce Jaroslav Pecháček proto začal pátrat po novinářích, kteří opustili Československo a byli by ochotni pro Svobodnou Evropu pracovat. S tím souvisela i restrukturalizace vysílání. Protože se řada lidí rozhodla usídlit ve Vídni, vzniklo zde Studio Vídeň, které přispívalo do vysílání mnichovské Svobodné Evropy. Vedoucím vídeňské redakce byl jmenován Tibor Zlocha.
S agenty z Východu tady ale měly dvě kauzy. V květnu 1965 vstoupil do služeb RFE polský historik Andrzej Czechowicz. Ten se najednou 10. března 1971 objevil na obrazovce polské televize jako kapitán polské StB. V RFE byl nasazen jako vyzvědač. V roce 1969 tu začal pracovat Pavel Minařík. V roce 1976 dostal výpověď a krátce na to se objevil v Československé televizi. I on byl agentem StB. Minařík svým nadřízeným v Praze představil nejméně tři návrhy na provedení pumového atentátu na Svobodnou Evropu. K atentátu pak došlo až v roce 1981, ovšem v rumuské režii. Nikdo při něm nebyl zraněn ani nepřišel o život.
Když se v padesátých letech rozplynuly naděje na brzké osvobození Evropy, vzniklo Radio Svoboda, které bylo zacíleno na Rusko. V roce 1953 tak začala v ruštině vysílat stanice Radio Liberation. V roce 1964 došlo k přejmenování na Radio Liberty (Radio Svoboda). Stanice původně vysílala z německého Lampertheimu. V roce 1973 se nastěhovala do Mnichova a spojila se se Svobodnou Evropou. Od té doby se proto používá označení RFE/RL- Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda.
Nyní slouží bývalé sídlo v Anglické zahradě v Mnichově Ludwig-Maxmilianově Univerzitě. Průmyslová televize, plot z ostnatého drátu, dvojité dveře a skla jsou tady dodneška zachované, aby připomínaly minulost budovy.
12.2.2011 04:56
Ivo MašekV letech 1946 až 1947 vyráběla Tesla radiopřijímač Tesla 845A Beseda ( příloha č. 1, 2, 3 a 4 ). Tento model se vyráběl už v roce 1945, ovšem pod značkou Philips, jako model 845A Pastorale ( příloha č. 5 ). Od Philipse Pastorale se Tesla Beseda liší především tím, že místo směšovací elektronky ECH3 se v Besedě používala ECH4. Dále se liší tím, že chybí přepínač gramofonového vstupu, jiné je zapojení odlaďovače mezifrekvence C91 + L91 a také jsou rozdíly v hodnotách některých odporů a kondenzátorů. Složitý obvod kmitočtově závislé zpětné vazby v nízkofrekvenčním zesilovači je typické philipsovské zapojeni, které se v jiných přijímačích Tesla nevyskytuje.
12.2.2011 06:11
Ivo MašekV 50. letech se vyráběly miniaturní elektronky 1H33, 1F33, 1AF33, 1L33 a jejich odvozené typy. To umožnilo výrobu poměrně malých kabelkových přijímačů. Podnik Tesla zahájil výrobu kabelkových radiopřijímačů modelem Tesla 3001B Minor ( příloha č. 1, 2, 3 a 4 ). Radiopřístroj byl vyráběn v létech 1956 až 1958. Provoz byl drahý, protože jako zdroj k provozu přijímače bylo nutno použít dvou kusů baterií. Anodové baterie 45 Voltů a žhavící baterie 1,5 Voltů. Pro zajímavost: klasická zinková baterie vydržela žhavit čtyři vakuové elektronky po dobu jedné hodiny. Pak se baterie musela vyměnit. V létech 1956 cena takové žhavící baterie byla 1.60 Kčs. Anodová baterie měla životnost poměrně dlouhou, cca tři měsíce. Cena anodové baterie se pohybovala kolem 30 Kčs. Také životnost zesilovacích vakuových elektronek byla krátká, zhruba 4 roky.
Ovšem prvním kabelkovým radiopřijímačem byl výrobek firmy Markofon. Po válce zahájil výrobu modelu Markofon MB452 ( příloha č. 5, 6 a 7 ). Bylo to umožněno existencí elektronek řady D pro žhavení ze suchého článku 1,5V. Po znárodnění se radiopřijímač vyráběl pod značkou Tesla B452, a to do roku 1949.
V roce 1958 k přijímači Minor přibyla výroba modelu Tesla 3002B MinorDuo ( příloha č. 8 ). Tento model se vyráběl pouze v roce 1958. V témže roce byla ukončena i výroba modelu 3001B.
12.2.2011 06:28
Ivo MašekV letech 1953 až 1954 vyráběl podnik tzv. kufříkový radiopřijímač Tesla 3101B ( příloha č. 1 a 2 ). Jednalo se o sedmiobvodový superhet pro pásma KV, SV, DV s napájením z vestavěných baterií, anodové 90V a šesti žhavicích monočlánků, zapojených paralelně. Dřevěná skříňka byla potažená koženkou, maska byla bakelitová, stupnice papírová s celuloidovým krytem.
V letech 1957 až 1958 se vyráběl model Tesla 3103AB Rekreant ( příloha č. 3, 4, 5 a 6 ).
12.2.2011 07:28
Ivo MašekRok 1958 byl pro n.p. Tesla rokem "převratovým". Podnik zahájil výrobu radiopřijímačů, které již nebyly osazeny elektronkami, ale tranzistory. Prvním československým přijímačem byl tzv. přenosný radiopřijímač Tesla 2800B T58 ( příloha č. 1, 2, 3 a 4 ). Model se vyráběl v letech 1958 až 1960. Základním konstrukčním prvkem skříňky byla papírová lepenka potažená koženkou. Mřížka reproduktoru byla vyrobena z perforovaného plechu. V letech 1961 až 1963 byl ve výrobě mírně inovovaný model Tesla 2800B-2 Mír ( příloha č. 5 a 6 ). Tento model se od předešlého liší plastovou mřížkou reproduktoru. Další estetickou inovací byly ozdobné kruhové drážky na krytce středu kotoučku regulátoru hlasitosti a na kotoučku ladění. Zadní čelo se otvíralo směrem dolů a zajištěno v zavřené poloze bylo zacvakávací pžezkou na horní hraně. Vyráběla se také exportní verze pod názvem Comet-9 Commodore ( příloha č. 7 a 8 ).
12.2.2011 07:50
Ivo MašekV Československu se výrobou radiopřijímačů nezabýval pouze národní podnik Tesla, ale už od roku 1939 existující výrobní družstvo JISKRA (příloha č. 1). Rozhlasové přijímače vyrábělo do roku 1966.
V roce 1954 výrobce uvedl na trh model Jiskra E615 ( příloha č. 2 a 3 ). V roce 1962 uvedlo družstvo do prodeje stavebnici tranzistorového rádia Jiskra Radieta ( příloha č. 4, 5, 6 a 7 ).
13.2.2011 08:18
Ivo MašekČeskoslovenský rozhlas roku 1945
V protinacistických náladách působí jako roznětka, když čeští hlasatelé začínají ráno 5. května 1945 vysílat jen česky a hrají zakázané české písně. Svobodné vysílání je pro národ ohromným povzbuzením a vysílané informace mají strategický význam pro začínající povstání.
Němci nasazují proti rozhlasu jednotky SS, ale hned nato přijíždějí na pomoc rozhlasákům čeští policisté a další povstalci. V prudkých bojích na Vinohradech a v okolí tak naplno propuká povstání proti nacistům. Plány na osvobození rozhlasu vypracovali pod vedením štábního kapitána Valtra už v dubnu 1945 pražští policisté. Za pomoci českých zaměstnanců rozhlasu si zjistili síly Němců, jejich rozmístění v hlavní budově a počet a výzbroj hlídek SS. Velitel revíru v Jindřišské ulici a vedoucí boxerské sekce policistů praporčík Hladík dostal za úkol sestavit z nejlepších boxerů údernou četu. Kapitán Palička zas sestavil četu z vězeňského oddílu policistů, kteří měli zkušenost s bojem v budovách.
Přes veškeré nebezpečí začíná povstání v rozhlase spontánně, a jak je v Čechách zvykem, s vtipem. Hlasatel Zdeněk Mančal ( příloha č. 1 ) ráno vítá posluchače vtipně slovy: "Je právě sechs hodin." A pak už hlasatelé Mančal, Kozák a Malík vysílají jen česká hlášení a hudbu, potom následuje záplava telefonátů plných gratulací. Nacistický intendant rozhlasu Thürmer protestuje, a když nepochodí ani u českého inspektora vysílání Kukrála, žádá o vojenskou posilu.
Ve 12:15 hodin vyvěšují čeští zaměstnanci z balkonu nad průčelím rozhlasu nejprve československou a poté americkou vlajku. Ve 12:33 hodin se z přijímačů v celé zemi ozývá: "Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu!" ( příloha mp3 ) Z budovy duní výbuchy granátů a výstřely ručních zbraní.
Obránci Československého rozhlasu vytrvali i přes ostřelování a bombardování až do 9. května, kdy do Prahy vjíždí Ruská armáda. Téhož dne večer bylo slavnostně obnoveno vysílání. Při povstání v Praze zahynulo na 1700 Čechů, asi 300 vlasovců a 1000 Němců a 30 sovětských vojáků. Jen v hlavní budově rozhlasu padlo 89 rozhlasáků, českých policistů a dalších povstalců. Díky jejich hrdinství se Praha za 2. světové války stala jediným osvobozovaným městem, jehož svobodný rozhlas nepřestal vysílat ani v nejprudších bojích.
13.2.2011 08:53
Ivo MašekČeskoslovenský rozhlas po roce 1948
V Československém rozhlase měli komunisté již po válce silné pozice. V průběhu únorové politické krize v roce 1948, kterou vyvolala komunistická strana, přešel rozhlas otevřeně do služeb komunistů a jako mocný komunikační prostředek jim převzetí moci ulehčil. Tehdejší ministr informací Václav Kopecký za tuto pomoc Československému rozhlasu veřejně poděkoval.
V dubnu 1948 byl Československý rozhlas zestátněn, o jeho vedení a programovém zaměření napříště rozhodovala komunistická strana. V létě 1948 bylo vysílání do zahraničí sloučeno s politickým zpravodajstvím, aby byla zajištěna jednotná politická linie v domácím i zahraničním vysílání.
Padesátá léta jsou odrazem zostřené ideologické války i technického pokroku. Československý rozhlas vysílal na dvou celonárodních okruzích - Praha a Bratislava, byly postaveny nové vysílače, vznikaly nové regionální stanice. V roce 1952 začal Československý rozhlas rušit vysílání Svobodné Evropy. Vznikla také Hlavní správa tiskového dozoru, která plnila roli cenzury. Počátkem 60. let bylo spuštěno FM vysílání v tzv. východní normě v pásmu 60-80 MHz na okruhu Československo II.
13.2.2011 09:47
Ivo MašekV jednom z minulých dílů jsme si řekli, že v rámci bloku RVHP bylo rozděleno, co který stát bude vyrábět. Díky tomu Tesla přišla o výrobu radiopřijímačů v kategorii "luxusní přijímače". Tuto kategorii měly "přiklepnutou" výrobci radiopřijímačů v NDR.
Do roku 1960 tedy n.p. Tesla stihl vyrobit a na trh uvést pouze jeden radiopřijímač splňující tuto kategorii. Byl jím model Tesla 805A Filharmonie ( příloha č. 1, 2, 3 a 4 ). Tento model se vyráběl v letech 1958 až 1959. Jednalo se o desetiobvodový (VKV OIRT), a osmiobvodový (KV, SV, DV) superhet s tlačítkovým přepínáním rozsahů, šířky pásma a gramoreprodukce, plynulou regulací výšek a basů, elektronickým indikátorem vyladění, natáčecí feritovou anténou a dvojčinným výkonovým zesilovačem o výkonu 6W. Byl vybaven šesti reproduktory. Jeden byl kruhový, tři oválné a dva výškové elektrostatické.
14.2.2011 08:41
Ivo MašekPodnik Tesla vyráběl v letech 1960 až 1964 model Tesla 532A Echo ( příloha č. 1, 2, 3 a 4 ). Jednalo se o šestiobvodový (KV, SV, DV) - osmiobvodový (VKV) superhet s napájením ze střídavé sítě. Přijímač se vyráběl rovněž jako stolní gramorádio Tesla 1009A Barcarola ( příloha č. 1, 2 a 3 ) a stojanové gramorádio Tesla Supraphon LE680. Vývozní verze měla VKV rozsah CCIR 87,5-100 MHz, tzv. západní normu.
Přijímače první série mají na stupnici nápis Tesla. Nápis Echo je samostatně z plastu na ozvučnici přístroje. Ovladače basů a výšek mají optické indikátory polohy. Modernizovaná verze má nápis Echo přímo na stupnici, odpadly indikátory tónových clon, patice elektronek jsou místo keramických již bakelitové. Jsou osazeny modernější reproduktory a změněno zapojení vstupních obvodů.
Výše zmíněné gramorádio Barcarola se vyrábělo v letech 1961 až 1964.
14.2.2011 09:01
Ivo MašekV letech 1958 až 1959 podnik dodával na trh radiopřijímač Tesla 525A Kvarteto ( příloha č. 1, 2, 3 a 4 ). Radiopřijímač byl šestiobvodový (KV1, KV2, SV1, SV2, DV), osmiobvodový (VKV) superhet s napájením ze střídavé sítě. Měl tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, elektronkový indikátor vyladění a feritovou anténu. Přístroj byl usazen ve dřevěné skříňce se skleněnou stupnicí. Byl to vůbec první československý přijímač s rozsahem VKV .
Video snímek nám ukazuje výrobu radiopřijímače Tesla 525A Kvarteto.

14.2.2011 09:18
Ivo MašekV Německé spolkové republice (západním Německu) firma Grundig roku 1956 vyráběla model Grundig 1041 ( příloha č. 1, 2 a 3 ). Jak je patrné, se "západním" světem ještě v té době n.p. Tesla držel krok.

Radiopřijímač Grundig 1041 v akci:

14.2.2011 11:01
Ivo MašekV letech 1959 až 1960 byl ve výrobním programu podniku model Tesla 426A Tenor ( příloha č. 1 a 2 ). Současně byl ve výrobním programu model Tesla 627A Variace ( příloha č. 3, 4, 5 a 6 ). Jednalo se o šestiobvodový (KV1, KV2, SV1, SV2, DV) a desetiobvodový (VKV) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, zapínání přijímače, ovládání tónových rejstříků a zapínání feritové antény, elektronkový indikátor vyladění, oddělená regulace výšek a hloubek, natáčecí feritová anténa, skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazné lišty, mosazné terče na knoflících, mosazné mřížky postranních reproduktorů, bílý plastový nápis "Variace". Verze pro vývoz měla VKV normu CCIR 88-100 MHz a upravenou stupnici. V letech 1959 až 1960 také n.p. Tesla vyráběl model malého lampového radiopřijímače Tesla 315A Sonatina ( příloha č. 7, 8 a 9 ). Jednalo se o šestiobvodový superhet pro pásmo SV, KV a DV.
14.2.2011 11:05
Ivo MašekRadiopřijímač Tesla 315A Sonatina v akci:

14.2.2011 12:05
Ivo MašekRozhlasové vysílání do Československa ze zahraničí (3. část)
Další rozhlasovou stanicí, která vysílala pro posluchače v Československu v českém a slovenském jazyce byla německá (v té době západoněmecká) rozhlasová stanice Deutsche Welle. V češtině / slovenštině nevysílala celodenně, ale pouze několikrát za den a to v patnácti minutových vstupech. Vysílání v češtině a slovenštině bylo ukončeno 31.12. 1999.
Deutsche Welle byl (a dosud je) německý rozhlas, který zahraniční posluchače informoval o postojích západoněmecké vlády, politice, hospodářství a kulturním životě v NSR. Sídlo rozhlasové stanice bylo v Kolíně nad Rýnem. Stanice začala pod názvem DW vysílat 3.5.1953. Rozhlasová stanice Deutsche Welle se v tom roce oddělila od berlínské stanice RIAS Berlin (Rundfunk im amerikanischen Sektor).
Do roku 1977 zajišťovala vysílání do Československa stanice Deutsche Welle, po tomto roce stanice Deutschlandfunk. Kdo jste poslouchal české / slovenské vysílání z DW, tak víte, že hlasatel české sekce vždy začínal: "Posloucháte vysílání stanice Detschlandfunk na vlnách Deutsche Welle pro Československo".
Dnes má DW sídlo v Bonnu.
14.2.2011 01:44
Ivo MašekV ruské okupační zóně rozděleného Německa, tedy v NDR, existovala firma VEB Stern-Radio . Její vznik byl podobný, jako vznik našeho n.p.Tesla. Podnik VEB Stern vyráběl např. v letech 1954 až 1955 model Stern Stradivari 11E91-3D ( příloha č. 1, 2 a 3 ). V roce 1960 vyráběl podnik na tu dobu velice moderně provedený radiopřijímač Stern Moderne 614-Fonafon ( příloha č. 4, 5 a 6 ). V roce 1961 byl na východoněmecký trh uveden model Stern Juwel 2 Phono ( příloha č. 7 a 8 ).
14.2.2011 01:48
Ivo MašekVýchodoněmecký podnik VEB Stern-Radio dodal roku 1962 na trh luxusní model Stern Stradivari 3 ( příloha č. 1, 2, 3 a 4 ). Jednalo se o luxusní přijímač s dvojčinným koncovým stupněm, otočnou feritovou anténou pro AM, tónovým rejstříkem a třípásmovou reproduktorovou sestavou se čtyřmi reproduktory. Radiopřijímač měl umlčovač šumu pro pásmo VKV.
15.2.2011 12:42
Ivo MašekRozhlasové přijímače se vyráběly také v Maďarsku. Po válce tam existoval podnik ORION , státní podnik podobný našemu n.p.Tesla. Pojďme se opravdu jen krátce na tamní produkci podívat (informací je kupodivu málo a protloukat se maďarštinou ...... )
V letech 1959 až 1961 byl ve výrobě model Orion AR612 ( příloha č. 1 ) a Orion BR211 ( příloha č. 2 a 3 ). V letech 1957 až 1959 byly ve výrobě modely Orion UR103 ( příloha č. 4 ) a Orion AR312 ( příloha č. 5 ).
Roku 1958 vyráběl podnik zajímavý model, tzv. hudební skříň ve formě "obývákové" stěny. Model se prodával pod označením Orion Lottó Zenekombinat ( příloha č. 6, 7, 8, 9 a 10 ). Tato stěna vážila 200kg.
15.2.2011 01:22
Ivo MašekDalším státním podnikem v Maďarsku, který vyráběl radiopřijímače byl VIDEOTON . Z jeho produkce si připomeňme model Videoton R545A ( příloha č. 1 a 2 ) a Videoton R646 Velence ( příloha č. 3 a 4 ), které se vyráběly v letech 1955 až 1957. V letech 1957 až 1959 to byl model Videoton R856 Diadal ( příloha č. 5 ).
Dalším podnikem v Maďarsku, který se zabýval výrobou radiopřijímačů, byl TELEFONGYÁR ( příloha č. 6 a 7 ). Podnik vznikl roku 1950 na základech bývalé soukromé firmy TERTA. Roku 1992 přešel podnik Telefongyár pod firmu Siemens. Ve výrobním programu byl například model Telefongyár Minorion ( příloha č. 8 ) z let 1959 až 1963. Starším výrobkem z roku 1957 je model Telefongyár T331 ( příloha č. 9 a 10 ).
15.2.2011 03:11
Ivo MašekZajímavost:
Za existence Slovenského Štátu (1939 - 1945) byla roku 1943 vyhlášena soutěž o tzv. "lidový přijímač", obdobu německého "národního" přijímače Deutsche Kleinempfanger, o němž jsme si tu už dříve povídali.
Soutěž vyhrál model Tungsram ľudový prijímač ( příloha č. 1, 2, 3 a 4 ). Nakonec byl ale do výroby puštěn konkurenční model Telefunken národný prijímač ( příloha č. 5, 6 a 7 ). Samozřejmě, že se povinně vyráběl a prodával také německý Deutsche Kleinempfanger (německá verze v příloze č. 8 a maďarská verze v příloze č. 9 ).
15.2.2011 04:42
Ivo Mašek Co v poválečné době vyráběl soukromý sektor v oblasti radiopřijímačů v západní Evropě (1)

Grundig přišel roku 1954 s modelem Grundig 840W ( příloha č. 1 a 2 ), Blaupunkt roku 1956 vyráběl model Blaupunkt Salerno 2230 ( příloha č. 3 a 4 ), firma Saba přišla roku 1958 na trh s modelem Saba Freiburg W9 ( příloha č. 5 a 6 ), ve firmě Loewe roku 1954 vyráběli model Loewe Bella ( příloha č. 7 a 8 ).
15.2.2011 04:56
Ivo Mašek Co v poválečné době vyráběl soukromý sektor v oblasti radiopřijímačů v západní Evropě (2)

Firma Philips roku 1958 dala na trh radiopřijímač Philips LD480 Anette ( příloha č. 1, 2, 3 a 4 ), firma Emund vyráběla v roce 1952 model Emund Volkssuper ( příloha č. 5 a 6 ), firma Kaiser uvedla roku 1954 na trh model Kaiser W1132 ( příloha č. 7, 8 a 9 ).
15.2.2011 05:26
Ivo Mašek Co v poválečné době vyráběl soukromý sektor v oblasti radiopřijímačů v západní Evropě (3)

Firma Radione dodala roku 1955 model Radione R20 ( příloha č. 1 a 2 ), firma Akkord vyráběla v roce 1955 model Akkord Pinguin ( příloha č. 3 a 4 ) a roku 1957 model Akkord Peggie ( příloha č. 5 a 6 ), firma Braun dodávala roku 1953 minirádia Braun Koffersuper ( příloha č. 7 a 8 ) již od roku 1950 byl na trhu model Braun Piccolino ( příloha č. 9 a 10 ).
15.2.2011 08:30
Ivo MašekV Polsku vznikl zestátněním několika firem podnik ZRK - Zaklady Radiowe im. M. Kasprzaka. Tento podnik vyráběl, mimo jiných, tyto radiopřijímače.
V roce 1958 byl ve výrobě model ZRK Bolero ( příloha č. 1 a 2 ). V letech 1955 až 1959 se vyráběl model ZRK Stolica ( příloha č. 3 a 4 ). V letech 1954 až 1959 byl na trhu model ZRK Syrena ( příloha č. 5 a 6 ). V roce 1957 vyráběl podnik model bateriového radiopřijímače ZRK Szarotka ( příloha č. 7 a 8 ). V roce 1961 podnik uvedl na trh model tranzistorového rádia ZRK Czar ( příloha č. 9 a 10 ).
16.2.2011 12:41
Ivo MašekPo krátkém výletě poválečnou Evropou se opět vrátíme do naší vlasti. Výrobcem radiopřijímačů zde nebyl pouze n.p.Tesla, ale také družstvo Jiskra, jehož výrobky jsme si zde už představili. Dalším výrobcem radiopřijímačů v Československu byl podnik Elektra n.p. Ten např. v letech 1949 až 1955 vyráběl model Elektra Sonoreta ( příloha č. 1 ), který původně v letech 1947 až 1949 vyráběl E. Fusek, který byl v letech 1948 až 1949 pod národní správou ( příloha č. 2 ) a roku 1949 znárodněn právě podnikem Elektra n.p. V roce 1950 vyráběl podnik Elektra n.p. modelové řady Elektra Úderník III ( příloha č. 3 ) a Elektra Úderník IV ( příloha č. 4 ).
16.2.2011 04:44
Ivo MašekZajímavost:
Veškeré československé firmy v oblasti radiovýroby byly postupně v letech 1946 až 1949 zestátněny či znárodněny. Jedna soukromá firma ale stále přežívala. Vyráběla kotoučový magnetofon, mikrofony, zesilovače, nahrávací zařízení, ale nikdy nevyrobila žádný radiopřijímač, ale jako raritu v zemi národních podniků je vhodné si ji připomenout. Ostatně radiopřijímač je vlastně takovým příbuzným kotoučovému magnetofonu.
Jedná se o firmu Hrdlička a spol . (příloha č. 1 a 2). V letech 1954 až 1956 vyráběl pan Jan Hrdlička kotoučový magnetofon Hrdlička Memoton (příloha č. 3, 4 a 5). Firma nepřežila rok 1960, vše již bylo znárodněno a tudíž toho roku mohl A. Novotný prohlásit, že socialismus v zemi byl dobudován a změnil název státu na ČSSR.
17.2.2011 09:07
Ivo MašekNárodní podnik Tesla také vyráběl autorádia. Prvním autorádiem byl model Tesla 503BV a 513BV Omikron ( příloha č. 1 ). Byl to superhet s rozsahem SV a z napájením 6V autobaterie (model 503BV) a 12V autobaterie (model 513BV). Verze pro vývoz měla i pásmo DV. Autorádio se vyrábělo v letech 1949 až 1952. Další model autorádia se výroby dočkal až roku 1957. Byl jím model Tesla 2101BV Orlík ( příloha č. 2 ). Přijímače tohoto modelu byly určeny pro vozy Škoda řady Spartak a Octavia. Přijímač se montoval pod palubní desku ( příloha č. 3 ), měnič do prostoru motoru na pravý podběh. Vyráběl se do roku 1959. V letech 1959 až 1960 byl na trh uveden model Tesla 2103BV Luxus ( příloha č. 4 ). Byl to superhet s rozsahem VKV OIRT a SV a napájením z autobaterie 6 nebo 12V. Ladění bylo automatické, a to zmáčknutím přepínače vlnových rozsahů. Pro montáž do autobusů se v letech 1959 až 1960 vyráběl model Tesla 2203BV Ozvěna ( příloha č. 5 ). Tento model měl i mikrofonní vstup.
18.2.2011 09:32
Ivo MašekNárodní podnik Tesla také vyráběl modely malých tranzistorových radií. Např. v letech 1961 až 1965 to byl model Tesla 2702B Doris ( příloha č. 1, 2 a 3 ). Jednalo se o pětiobvodový superhet pro pásmo SV s napájením z vestavěných 4 tužkových monočlánků o celkovém napětí 6V a přijímač se dodával s koženým pouzdrem. Byl pokračováním modelu Tesla T60. Dalším modelem malého tranzistorového přijímače byl Tesla 2710B Zuzana ( příloha č. 4, 5 a 6 ). Tento model, který se vyráběl v letech 1964 až 1965 byl vůbec nejmenším československým tranzistovým přijímačem. Pokračovatelem modelu Zuzana byl model Tesla 2711B Dana ( příloha č. 7 ), který se vyráběl v letech 1965 až 1966.
18.2.2011 11:22
Ivo MašekV letech 1963 až 1964 vyráběl podnik model Tesla 2803B Perla ( příloha č. 1, 2 a 3 ). Jednalo se o přenosný kabelkový superhet pro pásmo SV, DV. Napájení bylo z vestavěných baterií (3 třívoltové monočlánky) o napětí 9V. Radiopřijímač měl vývod pro externí anténu. Jako malý kluk si na toto rádio velmi dobře vzpomínám. Celá léta jsme ho měli doma v kuchyni na lednici. V letech 1965 až 1966 se na trhu objevil model Tesla 2815B Monika ( příloha č. 4 a 5 ). Byl to přenosný kabelkový tranzistorový superhet pro pásmo SV, DV a VKV 66-73MHz s napájením s vestavěných baterií 2x 3V. V roce 1965 se také vyráběla exportní verze ( příloha č. 6 a 7 ) pod označením TR55. Jednalo se o model Monika, kde pásmo VKV bylo v "západní" normě. V letech 1963 až 1964 se vyráběl model Tesla 2805B T63 ( příloha č. 8 a 9 ). Jednalo se o přenosný kufříkový tranzistorový superhet pro pásmo KV, SV, DV s napájením s vestavěných 6 monočlánků o celkovém napětí 9V. Radiopřijímač měl vývody pro magnetofon, externí reproduktor, anténu. Ve výrobě byl ve stejné době také model Tesla 2805B Jalta ( příloha č. 10 ).
4.3.2011 10:51
Ivo MašekPodnik Tesla nevyráběl pouze malá tranzistorová rádia, ale i nadále se věnoval větším "stolním" elektronkovým radiopřijímačům. Například v letech 1965 až 1967 dodával na trh model Tesla 536A Teslaton ( příloha č. 1, 2 a 3 ). Dalším modelem na trhu byl Tesla 428A Gavota2 ( příloha č. 4, 5 a 6 ). Tento model se vyráběl v letech 1963 až 1964 a jeho šasi bylo použito pro gramorádio Tesla 1018A Liberta2 ( příloha č. 7 a 8 ).
4.3.2011 11:14
Ivo MašekV letech 1969 až 1970 vyráběl podnik model Tesla 538A Stereodirigent ( příloha č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 ). Jednalo se o superhet pro rozsah KV, SV, DV a VKV., s dvoukanálovým výkonovým zesilovačem a napájením ze střídavé sítě 120-220V. Přijímač měl vestavěný dekodér pro příjem stereofonního vysílání.
Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a zapínání přijímače, elektronkový indikátor vyladění, a stereo pilotního signálu, oddělená regulace výšek, hloubek a vyvážení kanálů, natáčecí feritová anténa, oddělené reproduktorové skříňky.
Šasi tohoto modelu se použilo i pro výrobu gramorádia Tesla 1123A PreludiumStereo ( příloha č. 9 ).
11.3.2011 08:12
Ivo MašekV dnešním díle se několika ukázkami podíváme do země, kde "včera už měli popozejtří", tedy do tehdejšího Sovětského Svazu.
Například v letech 1963 až 1965 dodával na ruský trh podnik Sarapulský radiozávod Ordžonikidze model Cosmos-M ( příloha č. 1 a 2 ). Kapesní přijímač byl napájen knoflíkovými bateriemi, ladění stanic bylo prováděno přímo na hřídelce ladícího kondenzátoru bez stupnice. K přístroji se dodávala miniaturní síťová nabíječka. V roce 1965 vyráběl Rižský radiozávod model Banga ( příloha č. 3 a 4 ). Jednalo se o třírozsahový přijímač. Zajímavě byl řešen přepínač rozsahů. Posuvná lišta s kontakty byla ovládána otočným ovladačem přes ozubený hřeben. V letech 1968 až 1971 vyráběl Grozněnský radiozávod model Giala ( příloha č. 5 a 6 ). Jednalo se o klasický superhet napájený 9V z baterií. V letech 1972 až 1975 vyráběl Voroněžský radiozávod model Alpinist405 ( příloha č. 7 a 8 ). Zvláštností této řady je to, že v roce 1975 se vyráběla varianta se stupnicí připomínající 30. výročí ukončení 2. sv. války ( příloha č. 9 ).
11.3.2011 08:26
Ivo MašekV roce 1979 vyráběl Leningradský radiozávod Radiopristroj model Leningrad010Stereo ( příloha č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 ). Jednalo se o stereofonní radiopřijímač tzv. nulté - nejvyšší třídy. Radiopřijímač měl čtyři předvolby pro pásmo KV a čtyři předvolby pro pásmo VKV. Model měl dvě naklápěcí teleskopické anteny a reproduktory odnímatelné od tuneru. Elektrické zapojení přijímače patří k nejsložitějším, které se v bývalém SSSR vyráběly. Celý radiopřijímač vážil necelých 10 kg (!) a v SSSR stál 375 rublů, což bylo opravdu hodně.
11.3.2011 10:40
Ivo Mašek Československý rozhlas Praha v srpnu 1968
Všechna strategická místa v zemi obsadila téměř okamžitě vojska pěti zemí Varšavského paktu, která do tehdejšího Československa vpadla v noci na 21. srpna 1968. Pracovníkům Československého rozhlasu se podařilo zajistit vysílání až do 27. srpna.
První vlna proběhla brzo ráno, kdy vojska obsadila letiště, na která vzápětí začala přistávat dopravní letadla s vojenskými jednotkami. Nejdůležitějším zdrojem informací pro občany, kteří už od noci registrovali hluk letadel, byl rozhlas.
Příběh rozhlasových pracovníků začal už ve 23.00 ve středu 20. srpna. V tuto hodinu přišel do budovy Ústřední správy spojů programový náměstek ředitele rozhlasu Rostislav Běhal. Tehdejší ředitel správy spojů Karel Hoffman mu oznámil, že vojska pěti států Varšavského paktu právě obsazují Československo a nařídil mu, aby okamžitě odjel do budovy rozhlasu na Vinohradské třídě a zajistil odvysílání zprávy, která by invazi legalizovala. Běhal to odmítl.
V 01.30 už osudného 21. srpna 1968 zazněla v souvislosti s okupací první zpráva. Hlasatel Vladimír Fišer vyzval posluchače, aby nevypínali rádio, vzbudili své sousedy a vyčkali na důležitou informaci, která bude v nejbližší době odvysílána. O několi minut později, přesně v 01.55, Fišer přečetl prohlášení ÚV KSČ. Hned nato ale na příkaz Hoffmana vysílače vypli. Stále však vysílal rozhlas po drátě, který se vypnout nepodařilo.
Pracovníkům rozhlasu se podařilo kontaktovat vedoucí představitele KSČ Josefa Smrkovského, který v nahraném telefonickém hovoru vyzval techniky, aby vysílače opět uvedli do provozu s tím, že ředitel Hoffman nemá k vypnutí vysílání žádné oprávnění. Rozhlas začíná opět vysílat v půl páté ráno. První zprávou je text prohlášení ÚV KSČ. Zazněly výzvy k zachování klidu, nástupu do práce a uvážlivosti při jednání s okupanty.
V 05.11 upozornil hlasatel na vysílačku Vltava, která z Drážďan šíří zprávy na podporu okupace, o které se hovoří jako o bratrské pomoci. V šest hodin ráno rozhlas odvysílal vzkaz Alexandra Dubčeka, který vyzval občany k nástupu do práce.
V sedm hodin se tanky, které předtím rozstřílely fasádu Národního muzea, začaly řadit k útoku na budovu rozhlasu. Lidé se jim v tom snažili zabránit a vytvářeli barikády z aut a autobusů. Na následky střetu s okupanty zemřelo na Vinohradské třídě patnáct lidí. ( příloha č.1, 2, 3, 4, 5 a 6 )
Rozhlas ale vysílal, i když v budově už byli vojáci. Po osmé hodině promluvil ze záznamu prezident Ludvík Svoboda, pak rozhlas přenášel dramatické scény se střelbou na Vinohradské třídě. V 9.00 vysílání na dvě hodiny umlklo. V jedenáct hodin se rozhlas znovu ozval z legendárního studia 7. Šlo o pracoviště ve vinohradské centrále rozhlasu, jehož existenci se před okupanty podařilo utajit. Vysílalo se až do desáté večer 22. srpna, kdy museli budovu na Vinohradech opustit poslední zaměstnanci. Vysílání přesto pokračovalo, kdy se střídavě hlásila utajená studia po celé zemi a referovala o situaci. Později se pro tento způsob improvizovaného vysílání v okupované zemi vžil název Štafeta. Takto Československý rozhlas vysílal až do 27. srpna 1968.
Zdroj: Český rozhlas
11.3.2011 11:20
Ivo Mašek
11.3.2011 03:30
Ivo MašekPodnik Tesla n.p. v letech 1970 až 1973 vyráběl model Tesla 539A Rigoletto ( příloha č. 1, 2 a 3 ). Jednalo se o superhet s rozsahem pásma KV, DV, SV a VKV, který byl napájen ze střídavé sítě 120-220V. Přístroj měl tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a zapínání přijímače, elektronkový indikátor vyladění, oddělenou regulaci výšek, a hloubek a natáčecí feritovou anténu. Šasi přijímače bylo použito ve stojanovém gramorádiu Tesla 1126A Adagio ( příloha č. 4 ).
V letech 1971 až 1972 dodával podnik na trh model Tesla 541A Bohéma ( příloha č. 5 a 6 ). Šasi bylo použito rovněž v gramorádiu Tesla 1025A Bolero ( příloha č. 7 ) a Tesla 1127A Suita ( příloha č. 8 ).
11.3.2011 03:51
Ivo MašekV letech 1972 až 1974 podnik také vyráběl model Tesla 440A Galaxia ( příloha č. 1, 2 a 3 ). V letech 1974 až 1975 byl na trhu model Tesla 441A Euridika ( příloha č. 4, 5 a 6 ). Následoval příbuzný model z let 1975 až 1976 Tesla 441A-2 EuridikaII ( příloha č. 7 ), který měl obě VKV normy, tedy VKV OIRT/CCIR. V letech 1970 až 1971 se ve výrobě objevil model Tesla 337B-1 Bonny ( příloha č. 8 ).
11.3.2011 04:07
Ivo MašekV letech 1971 až 1972 se vyráběl také celotranzistorový radiopřijímač Tesla 632A ( příloha č. 1, 2 a 3 ). Jednalo se o celotranzistorový 14+1 obvodový VKV (66 - 73; 87,5 - 104 MHz) stereofonní superhet s oddělenými reproduktory a napájením ze střídavé sítě 220V. Přijímač měl tlačítkové přepínání rozsahů FM, stereo příjmu, AFC, přehledového ladění a vstupů pro magnetofon a gramofon, dále plynulou regulaci výšek, basů, vyvážení kanálů a hlasitosti, indikátor vyladění, oddělené vstupní jednotky pro OIRT a CCIR pásmo, výkonový NF zesilovač 2x 6W.
V letech 1975 až 1976 byl na trh dodáván model Tesla 3603A ( příloha č.4, 5 a 6 ). Jednalo se o celotranzistorový 13+8 obvodový VKV OIRT/CCIR stereofonní tuner s napájením ze střídavé sítě 220V. Přístroj měl tlačítkové přepínání rozsahů FM, stereo příjmu, AFC a šumové brány, 4 předvolby, indikátory vyladění a síly signalu.