Favicon Svethardware.cz  Svět hardware   Fórum Favicon Svetmobilne.cz  Svět mobilně Favicon Svetaudia.cz  Svět audia Favicon Digimanie.cz  Digimanie   Fórum   Galerie
Zobrazené výsledky: 1 až 4 z 4

Téma: Technické podmínky pro pořady dodávané a vyráběné v ČT - 2009 (pro zájemce)

 1. #1
  Nováček
  Registrace
  Feb 2008
  Příspěvků
  11

  1 Úvod
  1.1 Dále uvedené technické podmínky musí být respektovány při veškeré výrobě v České televizi a vztahují se na všechny záznamy programové esence bez ohledu na to, zda se jedná o vlastní výrobu, koprodukci, nákup pořadu nebo licence od externích dodavatelů.
  1.2 Technické parametry uvedené v tomto předpisu jsou rozhodujícím hlediskem při posuzování, zda Česká televize dodaný materiál bude akceptovat s ohledem na své technické možnosti, ale zejména ve snaze dbát o maximální možnou technickou kvalitu veškeré tvorby, což by mělo být zájmem i všech tvůrců, koproducentů a externích dodavatelů.
  1.3 Konkrétní technické podmínky pro pořady vyráběné v ČT se stanovují před zahájením jejich výroby při přejímce pořadu. U pořadů vyráběných v koprodukci, na zakázku, nebo nakoupených od externích dodavatelů, musí být konkrétní technické podmínky uvedeny ve smlouvě.
  1.4 Je-li v tomto materiálu uvedena formulace „u předem dohodnutých projektů“, musí být taková dohoda schválena ředitelem techniky a ředitelem výroby.
  1.5 Jakákoli výjimka z pravidel v těchto Podmínkách uvedených musí být předem písemně schválena ředitelem techniky a u čl. 1.2 také ředitelem výroby.


  2 Nosiče, které je možné použít:
  2.1 Kinematografický film 35mm nebo Super16mm
  2.2 Kazety Digital Betacam
  2.3 Kazety Betacam SP
  2.4 Kazety HDCam
  2.5 Kazety DVCAM a HDV – U projektů dramatické tvorby, u kterých je předpoklad následného využívání v roli žádané archivní položky, není přípustné použití formátu DVCAM nebo HDV jako primárního záznamu. Pouze v mimořádných případech u předem dohodnutých projektů, se připouští záznam HDV pouze ve formátu 1080i25 pro SD i HD projekty se střihovým zpracováním ve zvláštním režimu. U ostatních žánrů je použití záznamu DVCAM podmíněno schválením šéfproducenta, za podmínek uvedených v odstavci 3.1 a 4.1. Použití záznamu HDV se také připouští pouze ve formátu 1080i25 pro SD i HD projekty se střihovým zpracováním ve zvláštním režimu.
  2.6 XDCam disk – s kompresí MPEG IMX dle bodu 3.1 těchto podmínek
  - s kompresí MPEG HD422, dle bodu 3.1. těchto podmínek (od 9/2009)
  2.7 HD – Pevné disky s rozhraním IDE nebo SCSI, naformátované v souborovém systému FAT32, NTFS,HFS, nebo HFS+
  2.8 HD Přenosné, nebo flash-disky s rozhraním USB 2.0 nebo FireWire, naformátované v souborovém systému FAT32, NTFS, HFS, nebo HFS+
  2.9 Média CD - lisovaná, CD-R nebo CD-RW do kapacity 750 MB, vyhovující standardu ISO 10149, resp. ISO 9660
  2.10 Média DVD-ROM (jedno i dvouvrstvá), vyhovující standardu ISO 16448, DVD-R a DVD+R, vyhovující standardu ISO 20563
  2.11 V mimořádném případě u předem dohodnutých projektů nebo archivních materiálů se připouští dodání na nosičích DVCAM, HDV, EBU C (standard PAL) nebo D3 (standard PAL). U archivních materiálů na historických nosičích zde neuvedených, dodávaných jako elementy pro další postprodukční zpracování, je třeba vždy konzultovat možnosti zpracování a pokud je to možné, použít vždy co nejnižší dostupnou generaci záznamu.
  2.12 Souborový přenos do vyhrazeného adresáře FTP serveru vysílací techniky.


  3 Datové formáty:
  Není-li datový formát jednoznačně určen typem použitého záznamového média, je možné použít některý z níže uvedených:
  Kompletní programová esence pro vysílání nebo další zpracování:
  3.1 Soubory ve formátu MXF podle standardu SMPTE 377 (veškerá esence obsažena přímo v MXF souboru). V souborech musí být obraz a zvuk uložen takto:
  • obraz: musí mít rastr 720 x 576 bodů s poměrem stran 4:3 nebo 16:9 anamorfní, komprimovaný podle MPEG-2 (25 - 50 Mbps, jen I-framy, 4:2:2 profil) nebo IMX (MPEG-2 50 Mbps, pouze I-frame, CBG = Constant Bytes per GOP). Mapování jednotlivých formátů musí odpovídat příslušnému standardu SMPTE.
  • zvuk: pro stereo 2 kanály, nekomprimované, 24-bit, 48 kHz. Pro MCH mapování Dolby E podle SMPTE 382M.
  • Požadované signálové vlastnosti pro SD 625/50:
  Dodávané materiály v kompozitní analogové formě musí vyhovovat standardu PAL ITU-R BT.470-7
  Materiály signálově digitalizované musí odpovídat Doporučení CCIR Rec.601, resp. Standardu ITU-R BT.601-5A
  • Požadované signálové vlastnosti pro HD:
  Česká televize připouští dodání programového kontentu v digitalizované podobě s podmínkou minimálně osmibitového vzorkování 3:1:1, resp. 4:2:2 a užití signálové komprese typu I-frame only. Minimální bitový tok pro tyto materiály požaduje 100Mbit/s.
  Při užití komprese MPEG2 long-GOP se pro tyto materiály požaduje minimální bitový tok 50Mbit/s.
  • Jakékoliv odchylky od uvedených zásad musí být s pracovníky ČT bezpodmínečně předem dojednány.

  3.2 Použití formátů s vyšší mírou komprese než je uvedeno je možné pouze tehdy, pokud jsou dodávány jako „off line“ náhledový materiál:
  • Formát QuickTime (*.mov) / DV kodek nebo MJPEG kodek (11 MBit/s)
  • Formát AVI (*.avi) / DV kodek nebo MJPEG kodek (11 MBit/s)
  • Formát VCube (*.cube) / DV kodek nebo MJPEG kodek (11 MBit/s).

  Zvuk pro další zpracování:
  3.3 Souborový formát AIFF, varianta AIFF-C je však nepřípustná!
  3.4 Souborový formát RIFF WAV.
  3.5 Souborový formát WAV nebo BWF (Broadcast WAV) s doplňkovými informacemi v hlavičce souboru podle doporučení EBU N-22. Pro tyto soubory je nutné používat výhradně příponu „.wav“.! Povinně je požadováno v rámci bext předání metadat Description (Title), Originator (Copyright) a OriginationDate.
  3.6 Souborový formát Protools, kompatibilní se systémy ProTools HD od verze 5. Vzhledem k rozdílnosti vybavení jednotlivých studií moduly plug-in, je třeba veškeré efekty dodat spočítané (plug-in Audiosuite).
  3.7 Souborový formát Pyramix, kompatibilní se systémy Pyramix Virtual Studio od verze5.
  3.8 Souborový formát Fairlight MFX3.48 - ML3 nebo MT.
  3.9 Souborový formát OMF. Datové soubory musí být typu OMF embedované či neembedované, verze 1.0 nebo 2.0 / WAV nebo AIFF, nikoli SDII. Projekt musí být konsolidován na médium, určené pro přenos souborů.
  3.10 Kompatibilitu datových souborů je nutno u každého projektu předem ověřit zkouškou.
  3.11 Datové nosiče nesmějí kromě předávaných materiálů obsahovat žádné jiné soubory (data a programy).
  3.12 Pro Multikanálový zvuk je požadováno užití streamové verze Dolby E při dodržení těchto zásad:
  • AES 3 stream značen jako non-audio podle SMPTE 337M
  • Garance synchronnosti vůči obrazu po provedeném dekódování Dolby E streamu
  • Preferovaný formát 5.1+2.25fps.20bit
  • Umístění v rámci zvukových stop 3+4

  4 Povolené záznamové formáty
  4.1 SD formát – ČT vysílá ve formátu 576i25 prokládaný, z toho vyplývá, že i veškerá výroba musí být v tomto formátu.
  4.2 HD formát – pro HD projekty se připouští pouze tyto 2 snímací formáty:
  • 1080i25 1920 x 1080/I/50 interlaced (prokládaný), 25 snímků (50 půlsnímků) za vteřinu – běžně akceptovaný
  • 1080p25 1920 x 1080/P/25 progressive (neprokládaný), 25 snímků za vteřinu – použitelný u předem dohodnutých projektů, schválených šéfproducentem.
  4.3 Při postprodukci nelze kombinovat zpracování materiálů 1080p25 s 1080i25 – to platí i pro materiály z filmového snímače.
  4.4 Výsledný sestřih určený pro archivaci může být ve formátu 1080i25 nebo 1080p25 a musí odpovídat formátu použitému pro akvizici a při postprodukci.
  4.5 Formát 720p50 1280 x 720/P/50 progressive (neprokládaný), 50 snímků za vteřinu – v současné době není možné v ČT zpracovávat.
  4.6 Záznamové formáty HDV nesplňují požadavky uvedené v odstavci 3 a lze je, tudíž využívat pouze v režimu definovaném položkou 2.5 tohoto materiálu.

  5 Technické a kvalitativní požadavky
  5.1 Záznam programové esence musí být pořízen vždy v té nejlepší dosažitelné technické kvalitě s použitím zařízení „broadcast“ kvality a v souladu s doporučeními výrobce zařízení.
  Obraz:
  5.2 Reprodukovaný videosignál musí být vždy kontrolován v soustavě PAL a musí vyhovovat mezinárodním doporučením ITU-R BT.472-3 a ITU-R BT.624-4 ve všech případech. (To zn. i pokud byl snímán či generován zařízením, které používá jiné přenosové nebo záznamové či zobrazovací soustavy. Takové zařízení ale musí vždy používat barevný model RGB a respektovat kolorimetrická omezení soustavy PAL.)
  5.3 Vzorkování digitálních složkových signálů musí odpovídat standardu ITU-R BT.601.
  5.4 Obrazový signál nesmí obsahovat subjektivně pozorovatelné vady, jako jsou např. šum, neostrost, neklid, digitální artefakty, geometrické zkreslení, zkreslení barevného podání, vinětaci, nečistoty z objektivu apod. a musí optimálně využívat celý přípustný dynamický rozsah.
  5.5 Primární záznam dodaný pro další zpracování nesmí obsahovat jakékoliv elektronicky generované triky. V tomto smyslu je za primární považován přímý záznam z kamery (záběrová technologie), na záznam signálu po režijním zpracování přímo při natáčení ve studiu nebo přenosovém voze se tento požadavek nevztahuje.

  Zvuk:
  5.6 Zvukový signál musí být zaznamenán v souladu s doporučením EBU R68-1995 s referenční úrovní:
  • u digitálních formátů v úrovni -18 dBFS
  • u formátu Betacam SP se sycením 125 nWb/m
  • u formátu EBU C se sycením 100 nWb/m.
  5.7 Zvukový signál musí být digitalizován v souladu s doporučením EBU R85, tedy vzorkovací frekvencí 48 kHz, v bitové hloubce nejlépe 24 bit, v celém výrobním procesu zpracováván a na záznamové médium uložen v nekomprimovaném formátu.
  5.8 Maximální hodnoty zvukového signálu, měřené kvazišpičkovým indikátorem podle IEC 60268-10 a 60268-18, mohou přesahovat referenční úroveň o hodnotu +6 dB, v žádném případě však nesmějí přesáhnout hodnotu +9 dB.
  5.9 Použití pre-emphase není přípustné ani pro materiály vstupující do postprodukčního procesu. U analogových záznamů lze použít kompanderový systém pro potlačení šumu Dolby SR, což je nutné náležitě deklarovat na štítku, resp. v popisce.
  5.10 V rámci celého materiálu nesmí být časový posun mezi obrazem a zvukem subjektivně postřehnutelný, a podle doporučení EBU R37-1997 nesmí přesáhnout 40 ms v případě předbíhání zvuku a 60 ms při zpoždění zvuku za obrazem.
  5.11 Pořady musí být zvukově vyrovnané, s vyváženým poměrem slova, hudby a ostatních zvukových složek. Mimořádnou pozornost je nutné věnovat srozumitelnosti dialogové složky pořadu s ohledem na limitované možnosti domácího poslechu. Zvuk musí být obsahově v korelaci s obrazem, nesmí obsahovat pasáže, které jsou vlivem chybějících nebo naopak nadbytečných zvukových elementů v rozporu s obrazovou složkou.
  5.12 Požadavky uvedené v bodu 5.11 se v přiměřené míře vztahují i na primární materiály dodávané pro další zpracování.
  5.13 S ohledem na diváky, kteří přijímají pouze monofonní signál, by u stereofonních pořadů neměl fázový rozdíl mezi kanály přesáhnut 90º.
  5.14 Materiály s programovými elementy musí při obsazení dvou a více stop či kanálů dodržovat standardní pořadí L – R – C – LFE – Ls – Rs – Lt – Rt dle doporučení ITU R-BR 1384.
  5.15 Zvukový doprovod finalizovaných pořadů je možné dodat v některém z uvedených programových módů, kterým odpovídá dále uvedené přiřazení zvukových kanálů:
  a) „mono” - Monofonní zvukový doprovod
  A1 (CH1) - mix
  A2 (CH2) - mix identický s A1
  A3 (CH3) - mezinárodní zvuk, nebo bez signálu
  A4 (CH4) - mezinárodní zvuk identický s A3, nebo bez signálu

  b) „stereo” - Stereofonní zvukový doprovod
  A1 (CH1) - mix levý kanál
  A2 (CH2) - mix pravý kanál
  A3 (CH3) - mezinárodní zvuk levý kanál, nebo bez signálu
  A4 (CH4) - mezinárodní zvuk pravý kanál, nebo bez signálu.
  c) „surround” - Vícekanálový zvukový doprovod ve formátu Dolby Surround
  A1 (CH1) - mix total levý kanál
  A2 (CH2) - mix total pravý kanál
  A3 (CH3) - mezinárodní zvuk levý kanál, nebo bez signálu
  A4 (CH4) - mezinárodní zvuk pravý kanál, nebo bez signálu
  Dodávka Dolby Surround musí být vždy doprovozena písemnou deklarací o poskytnutí mixu v tomto formátu. Pokud dodavatel není schopen tuto deklaraci poskytnout, budeme považovat zvukový doprovod za stereofonní!
  d) „dual” - Dva kompletní zvukové doprovody mono (dvojjazyčná verze)
  A1 (CH1) - mix 1
  A2 (CH2) - mix 2
  A3 (CH3) - mix 1 identický s A1, nebo bez signálu
  A4 (CH4) - mix 2 identický s A2, nebo bez signálu
  e) „dual stereo” - Dva kompletní stereofonní zvukové doprovody (dvojjazyčná verze)
  A1 (CH1) - mix 1 levý kanál
  A2 (CH2) - mix 1 pravý kanál
  A3 (CH3) - mix 2 levý kanál
  A4 (CH4) - mix 2 pravý kanál
  f) „multikanál“ – zvukový doprovod ve formátu 5.0 nebo 5.1:
  A1(CH1) – MCH levý kanál
  A2(CH2) – MCH pravý kanál
  A3(CH3) – MCH centrální kanál
  A4(CH4) – kanál LFE
  A5(CH5) – kanál levý surround
  A6(CH6) – kanál pravý surround
  A7(CH7) – steromix Lt
  A8(CH8) – stereomix Rt
  Pro formát 5.0 musí být v kanálu CH4 garantován mód „bez signálu“.
  Uvedený přehled platí pro analogové i digitální formáty a je plně v souladu s doporučeními SMPTE 320M, resp. ITU-R BR-1384.
  Signály musí být ve všech případech vždy v odpovídající fázi. Odvozený monosignál musí vyhovovat zásadě Mono=(L+R)/2.
  Časový řídící kód:
  5.16 Časový řídící kód TC musí být zaznamenán ve stopě LTC a musí odpovídat standardu SMPTE 12M. Doporučuje se současné užití VITC a značení čísel pásů v uživatelských bitech.
  5.17 Časový řídící kód TC musí být na každém jednotlivém nosiči zaznamenán souvisle a vzestupně v celé délce. Při použití denního TC musí být tento na každém nosiči vzestupný a pro každý natáčecí den je povinnost použít nový nosič nebo datový soubor.
  5.18 Je-li použita záběrová technologie a nelze-li dodržet požadavek na souvislý TC, musí být tento v celé délce nosiče vzestupný a každý jednotlivý záběr musí obsahovat minimálně sedmisekundový technický předjezd. (To znamená, že natáčená akce nesmí začít dříve, než 7 sekund po začátku souvislého záznamu).
  5.19 Doporučuje se používat značení čísel nosičů v uživatelských bitech TC a současného užití VITC umístěného na řádcích 19, 21, 332, 334 a shodného s LTC.
  Uspořádání zaznamenaných signálů:
  5.20 Úvodní pasáže pořadů a vysílacích čistopisů vyráběných v České televizi jsou stanoveny takto:
  a) nastavovací část - v obraze barevné pruhy PAL v úrovni 100/0/75/0
  9°58´00”- 9°59´30” - ve zvuku referenční tón dle odstavce 5.6
  b) naváděcí část - musí trvat 30 s se signálem černé v obraze a bez zvuku
  9°59´30”- 10°00´00”
  c) programová část - začátek a konec programu v LTC musí souhlasit s údaji 10°00´00”-... na štítcích nosiče (metadaty)
  d) výběhová část - 30 s po ukončení pořadu se signálem černé v obraze a bez zvuku
  V úsecích černá - program - černá (b-c-d) musí být souvislý obrazový signál.
  5.21 Pokud se pořad sestává ze dvou nosičů, pak první nosič bude vyroben dle odstavce 5.20 a druhý nosič bude mít TC takto:
  a) nastavovací část - v obraze barevné pruhy PAL v úrovni 100/0/75/0
  19°58´00”-19°59´30” - ve zvuku referenční tón dle odstavce 5.6
  b) naváděcí část - musí trvat 30 s se signálem černé v obraze a bez zvuku
  19°59´30”-20°00´00”
  c) programová část - začátek a konec programu v LTC musí souhlasit s údaji 20°00´00”-... na štítcích nosiče
  d) výběhová část - 30 s po ukončení pořadu se signálem černé v obraze a bez zvuku
  V úsecích černá - program - černá (b-c-d) musí být souvislý obrazový signál.
  5.22 Požadavky uvedené v odstavcích 5.20 a 5.21 nemusí být dodrženy u nosičů:
  a) nakoupených pro ČT mimo zakázku nebo koprodukci
  b) pořízených jako záznam z trasy nebo „živého“ vysílání, kde nebylo možné předem přesně stanovit začátek pořadu
  c) záloh komponent grafiky Centra vizuální prezentace (CVP)
  5.23 Originální a příspěvkové nosiče musí obsahovat obrazové a zvukové nastavovací signály v minimální délce 30“.
  Metadata:
  5.24 Předávaný materiál musí být doprovázen sadou nezbytných údajů, t.zv. mandatorních metadat. Těmi jsou (v závorce jsou uvedeny odpovídající položky schématu P/META):
  • název organizace, která program vyrobila (A83 – ORG_NAME)
  • Práva k pořadu (A122 – RIGHT_TYPE_DESCRIPTION)
  • název programu (včetně čísla dílu, podtitulu) (A110 – PROGRAMME_TITLE, - 3 -PROGRAMME_EPISODE_TITLE, A99 – PGR_TITLE, A97 – PGR_SUB_TITLE)
  • začátek programu (údaj v LTC) (A37 – EVENT_START_TC)
  • konec programu (údaj v LTC) (A33 – EVENT_END_TC)
  • Standard a formát obrazu (A51 - PFT_ORIGINAL_FRAMING_ASPECT_RATIO, A226 – PCS_COMPRESSION_NAME)
  • Barevný status (A103 - COLOUR_CODE)
  • přiřazení zvukových stop (A420 – MOB_EXCHANGE_TRACK_IDENTIFIER)
  • stopáž nastavovacích signálů a jejich úroveň (A410 – SERVICE_LINEUP_TIME A178 – AUC_REFERENCE_LEVEL_ QUANTITY)
  • formát audio (A132–SOUND_FORMAT_NAME, A131 - SOUD_FORMAT_CODE, A222 - FILE_FORMAT_TYPE_NAME)
  • Pro Dolby E hodnota Dialogue Level v rozmezí -22 až -27

  5.25 Forma dodaných metadat:
  • Obal nosiče i vlastní nosič (pokud to jeho povaha umožňuje) musí být opatřeny štítky, které jsou oba vyplněny identicky. Nedílnou součástí je také Soupiska videozáznamu obsahující požadovaná metadata v „papírové“ formě.
  • Textový soubor přiřazený k programové esenci v souborové či streamové podobě prostřednictvím vhodné identifikace.


  6 Záznamy určené pro přímé odbavení
  6.1 Záznamy určené pro přímé odbavení do vysílání musí být dodány pouze na nosiči Betacam Digital, Betacam SP, HDCAM nebo v souborovém formátu MXF dle bodu 3.1 tohoto předpisu a kromě všech podmínek uvedených výše musí splňovat i všechny dále uvedené podmínky:
  6.2 Do vysílání lze v současné době odbavit pouze zvukové doprovody podle bodu 5.15 a) až d) a to pouze ze stop A1 a A2. Příslušné rozložení zvukových stop musí být jednoznačně popsáno v dokumentaci k nosiči.
  6.3 V případě MCH zvuku je požadováno uložení streamu Dolby E dle bodu 3.12 tohoto předpisu ve stopách A3+A4 s použitím metadat:
  • Dialogue Level -27
  • Channel Mode 3/2
  • Line Mode Pro: Film: Standard
  Kromě MCH verze musí být vždy ve stopách A1+A2 úplný vysílatelný stereofonní mix.


  6.4 Pokud je společně s hlavním zvukovým doprovodem dodáván i mezinárodní zvuk, resp. další mix, musí splňovat následující:
  • zvuk se musí vázat k vysílanému pořadu a musí být úplný
  • musí být zaznamenán v celé délce pořadu
  • pro jeho synchronnost vůči obrazu platí stejné zásady jako pro hlavní mix
  • jeho umístění ve zvukových stopách musí být deklarováno prostřednictvím metadat

  6.5 Předává-li se příspěvek pro vysílání v souborovém formátu MXF, musí celá esence představovat programovou část podle bodu 5.20 c). Části 5.20 a), b) a d) předávaný soubor nesmí obsahovat. Způsob a formát předávání metadat k příspěvku je třeba vždy předem dohodnout s pověřeným pracovníkem vysílací techniky.
  Odpovídat lze po přihlášení

 2. #2
  Je tu pořád
  Registrace
  Jan 2008
  Příspěvků
  8,391

  no zase nezrozumitelne napisany zvuk .. nechapem , ze to nedaju napisat nejakemu specialistovi , ktory tomu rozumie ..
  Odpovídat lze po přihlášení 3. #3
  Je tu občas
  Registrace
  May 2010
  Příspěvků
  217

  "SD formát – ČT vysílá ve formátu 576i25 prokládaný, z toho vyplývá, že i veškerá výroba musí být v tomto formátu."

  Tak nevím jestli progresivní berou jako PsF nebo ne... ten uvádí u HD materiálu, ale v SD tak vysílají běžně taky.
  Viděl jsem materiál kde je to míchaný 50i a 25PsF chová se to trochu divně...
  Odpovídat lze po přihlášení

 4. #4
  Je tu pořád
  Registrace
  Jan 2008
  Příspěvků
  8,391

  jan : vidis .. to som si ani nevsimol .. 576i25 je pekna hlupost ..
  Odpovídat lze po přihlášení

Podobná témata

 1. Technické řešení
  Od mujnik v sekci DVB-S
  Reakcí: 3
  Poslední příspěvek: 28-07-2010, 21:00
 2. LCD Sharp LC42X20E a sportovní pořady?
  Od SepiaX v sekci Televize: LCD, plazma
  Reakcí: 3
  Poslední příspěvek: 24-01-2009, 12:28
 3. Reakcí: 4
  Poslední příspěvek: 17-07-2007, 15:23
 4. 7 divů technické civizace
  Od Boxi v sekci Filmy
  Reakcí: 2
  Poslední příspěvek: 18-08-2005, 20:59