Favicon Svethardware.cz  Svět hardware   Fórum Favicon Svetmobilne.cz  Svět mobilně   Fórum Favicon TVFreak.cz  TV Freak   Fórum Favicon Digimanie.cz  Digimanie   Fórum   Galerie Společnost oXy Online s.r.o.
Zobrazené výsledky: 1 až 8 z 8

Téma: Zesilovače a anteny pro DVB-T

 1. #1
  Moderátor Avatar uživatele Ivo Mašek
  Registrace
  Apr 2004
  Příspěvků
  12,996  Zobrazit alba uživatele

  Výchozí Zesilovače a anteny pro DVB-T

  Pro příjem DVB-T využijeme pásmové zesilovače UHF (kanál 21-69). Základními parametry jsou zisk, šum a vybuditelnost. Zisk volíme v závislosti na síle signálu, který je v místě instalace. Šumové číslo by mělo být co nejnižší, typicky se u prodávaných zesilovačů označovaných jako nízkošumové pohybuje kolem 1-2 dB. Vybuditelnost zesilovače by měla být co nejvyšší, ovšem tento parametr závisí na použitém tranzistoru. Nízkošumové typy většinou mají vybuditelnost o něco nižší, než výkonové zesilovače, které zase mají vyšší šumové číslo. Kompromisem je tedy zesilovač s ziskem od 15-25 dB a nízkým šumem okolo zmiňovaných 1-2 dB.
  Anténní zesilovač můžeme umístit přímo do anténní krabičky, a nebo dále za anténou na kabel. Ve většině případů vyžadují napájení po kabelu. Nejčastěji +12 V, ale v posledních letech se objevily i typy optimalizované pro DVB-T, ty mají napájení +5 V a lze je tedy napájet přímo ze set-top-boxu. U zesilovačů s napětím +12 V je třeba předřadit napájecí výhybku.
  Snažíme se vždy kupovat kvalitní výrobky například od známých výrobců jako je Teroz, Alcad, Schwaiger a další, a vyvarovat se nákupu levných zesilovačů s vysokým ziskem. Typickým příkladem jsou zesilovače vestavěné v tzv. polských sítech, které jsou nekvalitní a často se zahlcují. S kvalitním zesilovačem tedy docílíme kvalitního příjmu a často může zesilovač přinést výrazně lepší výsledky.

  1)
  Použití zesilovače však není samospasitelné, a pokud nemáme použitelný signál na svorkách antény, zesilovačem ho v žádném případě nevyčarujeme. Vzpomeňme si na známou a stále omílanou anténářskou poučku o tom, že nejlepším zesilovačem je anténa. Naopak, někdy lze použitím zesilovače o příjem DVB-T úplně přijít. Anténní zesilovač se totiž může zahltit silným signálem, rozkmitat se, a poté působit spíše jako rušička. To se často stává ve dvou případech. Buď pokud použijeme příliš silný nebo nekvalitní typ zesilovače s nízkou vybuditelností v místech se středně silným signálem, a nebo také když použijeme jakýkoliv anténní zesilovač v místech s velmi silným signálem, například při přímém výhledu na blízký vysílač.
  V prvním případě je na vině chybné zvolení zesilovače. Pro většinu aplikací postačí zesilovač s maximálním ziskem 20-25 dB. Zesilovač s větším ziskem než 25 dB má smysl jen v několika případech. Použijeme ho, když je koaxiální kabel delší než 50 metrů pro vyrovnání velmi vysokých ztrát v rozvodu. Na svorkách antény ale nesmí být signál moc silný, protože hrozí zahlcení zesilovače. Silný zesilovač také upotřebíme, pokud se nacházíme v oblasti, kde se vyskytují jen velmi slabé signály, například v údolí či v zákrytu od blízkých vysílačů. Stejně tak ho lze využít pro zesílení několika kanálů, na kterých je slabý signál v tom případě, že před zesilovač zařadíme kanálovou propust. Existují i kanálové zesilovače, které jak název napovídá zesilují buď jeden kanál, nebo skupinu kanálů. Ty lze samozřejmě také použít, poté odpadá nutnost kanálové propusti před zesilovačem, ovšem pokud se změní vysílací kanál nebo přibude nový multiplex, budeme muset takovýto zesilovač vyměnit.
  2)
  V druhém případě je na vině samotné použití zesilovače. V oblastech s velmi silným signálem, například v Praze nebo v blízkosti jakéhokoliv silného vysílače a nekrytém výhledu na něj je použití zesilovače přímo kontraproduktivní. Signál je zde natolik silný, že zesílení nepotřebuje, a pokud tak uděláme, dočkáme se často na obrazovce 100% síly signálu, ale 0% kvality signálu právě z důvodu zahlcení zesilovače. V tomto případě není jiné rady, než zesilovač prostě nepoužívat. Pokud ale potřebujeme zesilovač nutně použít, například vyrovnávat ztráty v dlouhém rozvodu, vybereme typ s nízkým ziskem a velkou vybuditelností, u kterého nehrozí zahlcení.
  Jestliže nám jde v oblasti s velmi silným signálem z místního vysílače o příjem slabého signálu, například o dálkový příjem zahraničního vysílání, a místní signál je natolik silný, že ho nelze odsměrovat a dělá nám při použití zesilovače problémy, použijeme spíše dvě antény. Jednu bez zesilovače pro příjem místního vysílání, a druhou s předřazenou kanálovou propustí pro žádané signály a zesilovačem pro příjem vzdálených multiplexů. Antény pak za zesilovačem sloučíme kanálovým slučovačem.

  Zdroj: Digizone

 2. #2
  Moderátor Avatar uživatele Ivo Mašek
  Registrace
  Apr 2004
  Příspěvků
  12,996  Zobrazit alba uživatele

  Výchozí Re: Zesilovače a anteny pro DVB-T

  Na začátek je třeba zdůraznit, že antény pro příjem analogové televize a DVB-T se nijak neliší. Kmitočtové pásmo zůstalo stejné, a proto můžeme použít i stejné typy antén. Časté marketingové označení některých typů antén jako „digitální antény“ či „antény speciálně pro příjem DVB-T“ je klamavé, a nezakládá se na reálném podkladu. Vhodnost antény pro příjem digitální televize je stejně jako u analogového vysílání dána jejím ziskem, směrovostí a naladěním na určitý kmitočet.
  Signál digitální televize se také šíří naprosto stejně jako analogový. Rozdíl je pouze v tom, že tam, kde pro kvalitní příjem analogové televize bez duchů v obraze byla nutná vysoce směrová anténa z důvodu deformace analogové modulace odrazy, může dnes pro příjem stačit jednoduchá, například sítová či logaritmicko-periodická anténa. Stejně tak může nastat problém opačný – a pro bezproblémový příjem DVB-T musíme použít anténu s vyšší směrovostí a ziskem nežli dříve pro analog. Vše je tedy jen o praktickém užití dané antény na místě příjmu. Na elektrických vlastnostech antén a jejich vhodnosti pro příjem signálu se tím ale nic nemění.

  Panelové antény
  Většinou se jedná aktivní antény, které sestávají z dipólu umístěného v plastovém krytu a zesilovače, a jsou určeny pro montáž například na zeď za okno, na balkon a podobně. Zisk samotné antény se pohybuje okolo 0 dB, vestavěné zesilovače mívají zisk 20-25 dB v pásmu UHF. Tyto antény se dají použít jen v místech s velmi silným signálem, využije je hlavně ten, komu se nelíbí „obyčejné“ venkovní antény z estetické stránky. Po stránce parametrů se ale s klasickými anténami srovnat nedají. Často jsou právě panelové antény označovány za „digitální“, důvodem může být i fakt, že pro příjem analogového vysílání nebyl tento typ antén vhodný z důvodu velmi nízké směrovosti a tím příjmu odrazů.
  Logaritmicko-periodické antény
  Logaritmicko-periodické (LP) antény se pro příjem televizního vysílaní také začaly uplatňovat až v posledních letech. Tento typ antén se původně používal zejména v pásmech krátkých vln či v profesionální vysílací a měřicí technice. Jejich základní výhodou je výborné přizpůsobení a velká širokopásmovost. LP antény totiž mohou obsáhnout při zachování slušných parametrů takový kmitočtový rozptyl, který by například antény typu Yagi nezvládaly. Zisk v celém přijímaném pásmu je pak velmi vyrovnaný. Na trhu najdeme LP antény jak pro samotné pásmo UHF, tak například pro rozsah obou televizních pásem (VHF+UHF, kanály 6-69). Na druhou stranu mají tyto antény nízkou směrovost, nižší zisk a také nevelké potlačení bočních příjmových laloků. To je také důvod, proč se dříve tak často na trhu neobjevovaly – pro příjem analogové televize nebyly ideální volbou, pro příjem DVB-T už jsou vhodnější.
  Použijeme je zejména tam, kde je signál silnější. Je třeba si uvědomit, že LP anténa přijímá skoro stejně silně jako samotné pásmo UHF i jeho blízké okolí, kde se nacházejí například pásmo mobilních telefonů GSM (900 MHz) a také mobilní internet CDMA (450 MHz). Pokud se tedy nacházíme velmi blízko vysílačů těchto služeb, uděláme lépe, jestliže použijeme anténu méně širokopásmovou, např. Yagi.
  Zisk LP antén konstruovaných pro pásmo UHF se pohybuje v závislosti na jejich délce, pro nejběžnější antény s délkou ráhna okolo 80-90 cm je to maximálně 10 dB, u delších antén se pohybuje maximum zisku mezi 10-12 dB. Kombinované typy pro obě pásma VHF+UHF mají zisk maximálně 7 dB.
  Sítové antény
  Jedná se o celovlnné buzené soustavy v provedení buď dvoupatrovém (malé síto), popřípadě čtyřpatrovém (velké síto). Tyto antény pokrývají celé pásmo UHF, přičemž zisk mírně stoupá v závislosti na frekvenci. Směrovost je nižší, než u antén Yagi, potlačení příjmu z boku a ze zadního směru závisí na kvalitě zpracování (zejména hustotě reflektoru), obecně je ale také nižší. Síta nejsou tak náročná na homogenitu pole, a proto se hodí i do členitějšího prostředí, k montáži na zeď, na půdu a podobně.
  Sítové antény jsou dnes nejběžněji prodávanými anténami pro příjem televize, avšak zájemce o jejich koupi by si měl dát pozor na takzvaná „polská síta“:
  Směrovost a zisk těchto antén je nižší než u kvalitních sít české výroby, řemeslné zpracování je velmi nekvalitní. Navíc bývají často v těchto anténách vestavěny širokopásmové zesilovače (většinou s rozsahem 6. až 60. televizní kanál), které jsou na tom s kvalitou podobně – mají sice často vysoký zisk (25 až 30 dB), ale velmi nízkou vybuditelnost, což způsobuje zahlcení zesilovače blízkým vysílačem, jeho přebuzení a následnou degradaci přijímaných signálů. Zesílený signál se také může naindukovat zpět na svorky antény a rušit poté příjem televize v blízkém okolí.
  Obecně jsou však sítové antény pro příjem DVB-T velmi vhodné. Kvalitní síta české výroby seženeme v každé specializované prodejně antén.
  Antény Yagi
  Zřejmě nejběžněji používanými anténami pro příjem televize jsou antény typu Yagi. Jedná se o směrové antény, které se skládají z reflektoru, zářiče a direktorů. S délkou ráhna a vyšším počtem direktorů se zvyšuje směrovost a zisk antény. Hlavními vlastnostmi antén Yagi je právě velká směrovost a zisk. Čím je ale anténa delší, tím více potřebuje pro správnou funkci homogenní pole. Pokud tedy použijeme výkonnou Yagi anténu, musíme také dbát na umístění co nejvíce nad zem a na nevodivé okolí antény. To znamená také umístit ji dále od jiných antén, což je fakt, na který se dnes často zapomíná. Aby se totiž antény neovlivňovaly a fungovaly správně, musí být mezi nimi dostatečný rozestup, pro UHF antény se většinou doporučuje 80 cm (vzdálenost počítána mezi dipóly antén). Jestliže tedy máme na stožáru málo místa, nebo se chystáme anténu uchytit na zeď, dlouhá směrovka není ideální volbou a lépe může posloužit například síto.

  Zdroj: Digizone 3. #3
  Moderátor Avatar uživatele Ivo Mašek
  Registrace
  Apr 2004
  Příspěvků
  12,996  Zobrazit alba uživatele

  Výchozí Re: Zesilovače a anteny pro DVB-T

  Antény vhodné pro příjem DVB-T
  Anténa je prvním prvkem, který přichází do styku se signálem pozemního televizního vysílání. Její vhodný výběr tedy velmi ovlivní to, jak kvalitní signál přivedete do svého přijímače, ať už se jedná o set-top-box, televizor nebo např. kartu ve vašem počítači.
  http://www.tvfreak.cz/art_doc-0BB410...A0052716E.html

 4. #4
  Moderátor Avatar uživatele Ivo Mašek
  Registrace
  Apr 2004
  Příspěvků
  12,996  Zobrazit alba uživatele

  Výchozí Re: Zesilovače a anteny pro DVB-T

  Příjem DVB-T na společnou televizní anténu
  V ohlasech na nedávno uvedený článek o anténách pro příjem DVB-T jsme zaznamenali dotazy na způsoby řešení příjmu v domech se společnými televizními anténami (STA). Dnes se tedy podíváme na tuto oblast a přiblížíme si podrobně základní alternativy řešení.
  http://www.tvfreak.cz/art_doc-184924...B00547E7B.html

 5. #5
  Moderátor Avatar uživatele Ivo Mašek
  Registrace
  Apr 2004
  Příspěvků
  12,996  Zobrazit alba uživatele

  Výchozí Re: Zesilovače a anteny pro DVB-T

  NKS radí, jak upravit STA pro příjem DVB-T

  Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v České republice (NKS) rozesílá v těchto dnech speciální informační dopis na 10 364 adres v územních oblastech Jihlava, Trutnov, Brno a Ostrava.
  http://www.tvfreak.cz/art_doc-4FEE40...A004E8061.html

 6. #6
  Moderátor Avatar uživatele Ivo Mašek
  Registrace
  Apr 2004
  Příspěvků
  12,996  Zobrazit alba uživatele

  Výchozí Re: Zesilovače a anteny pro DVB-T

  Mapa televizních vysílačů na území ČR
  http://www.satcom.cz/?mapa-tv-vysilacu

 7. #7
  Moderátor Avatar uživatele Ivo Mašek
  Registrace
  Apr 2004
  Příspěvků
  12,996  Zobrazit alba uživatele

  Výchozí Re: Zesilovače a anteny pro DVB-T

  Jednoduchý DVB-T předzesilovač (F-F FP-12L 16 dB/5V) k anténě, který se pouze našroubuje na F-konektor. Napájení 5V je z DVB-T přijímače. Předzesilovač je vhodný např. k anténám Emme Esse 47 a 36 prvků, LP45 Fracaro, Maximum, Matel, ......

  Rozsah: 5 - 862 MHz
  zesílení: 16 dB
  Šum: 2,5 dB max
  Napájení: 5 V / 25 mA
  Připojené obrázky Připojené obrázky Klikněte na náhled pro zobrazení v plné velikosti 
Název: zes1.jpg 
Zobrazení: 412 
Velikost: 15.4 KB 
ID: 12868   8. #8
  Moderátor Avatar uživatele Ivo Mašek
  Registrace
  Apr 2004
  Příspěvků
  12,996  Zobrazit alba uživatele

  Výchozí Re: Zesilovače a anteny pro DVB-T

  Svět je nebezpečným místem! A to nikoli kvůli těm, kteří konají zlo, ale kvůli těm, kteří to sledují a nic s tím nedělají.... Albert Einstein

Informace o tématu

Users Browsing this Thread

Uživatelů prohlížejících téma: 1 (členů: 0, nepřihlášených: 1)

Podobná témata

 1. Reakcí: 12
  Poslední příspěvek: 28-02-2014, 18:36
 2. Reakcí: 1
  Poslední příspěvek: 10-07-2012, 17:45
 3. DVB-T: Napájení anténního zesilovače
  Od Neregistrovaný v sekci Poradna
  Reakcí: 10
  Poslední příspěvek: 01-06-2011, 20:42
 4. Rušení zesilovače LCD televizí
  Od mamrut v sekci Televize: LCD, plazma
  Reakcí: 10
  Poslední příspěvek: 16-12-2009, 15:07
 5. Propojení PC a zesilovače
  Od RobertZ v sekci Bastlení
  Reakcí: 16
  Poslední příspěvek: 08-04-2009, 17:53

Pravidla přispívání